De juiste zorg op de juiste plek is een ontwikkeling in het anders organiseren van de zorg. Dit heeft als doel (duurdere) zorg voorkomen, zorg vervangen en zorg verplaatsen. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg vorm te geven en te evalueren. Deze beperkt complexe medisch-specialistische zorg wordt momenteel vooral verleend door medisch specialiteiten en/of huisartsen. Hoewel de eerste ervaringen van anderhalvelijnszorg positief zijn, is de vraag of medisch specialisten en huisartsen wel de juiste professionals zijn om deze beperkt complexe medische zorg buiten het ziekenhuis te verlenen.

De introductie van physician assistants en verpleegkundig specialisten voor anderhalvelijnszorg is een mogelijk alternatief.

Onderzoek

We doen onderzoek om inzicht te krijgen in het potentieel van anderhalvelijnszorg waarbij physician assistants en verpleegkundig specialisten betrokken zijn. We onderzoeken: 

  • op welke wijze physician assistants en verpleegkundig specialisten werkzaam zijn in anderhalvelijnszorg;
  • wat de haalbaarheid is (inclusief belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie);
  • wat de (ervaren) effecten zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening (dr. A. van Vught). In de afgelopen jaren heeft dit lectoraat diverse opdrachten uitgevoerd naar de inzet van PA’s en VS’en in de gezondheidszorg, waaronder in de anderhalvelijnszorg. In het huidige project wordt samengewerkt met drs. A. Kouwen, PVI Radboudumc, onderzoeksleider kostprijsonderzoeken.

Klankbordgroep

Het project wordt ondersteund door een klankbordgroep. Hierin hebben zitting de leden van het Platform VS-PA, Dirk Ruwaard (hoogleraar Public Health and Health Services, betrokken bij evaluatie anderhalvelijnszorg Zuid Limburg), Riky de Vet (kennismanager RosRobuust), Lilian Vloet, lector acuut intensieve zorg (evaluatie RAV) en Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg (evaluatie Wijkkliniek).

Aanbevelingen

Een aanbeveling voor alle partijen is om physician assistants en verpleegkundig specialisten te ondersteunen in het initiëren, opzetten en uitvoeren van anderhalvelijnszorg.

Daarnaast is de aanbeveling om te zorgen voor meer bekendheid over de mogelijkheden van inzet door physician assistants en verpleegkundig specialisten in anderhalvelijnszorg. En het evalueren van initiatieven.

Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, neemt de aanbevelingen ter harte. In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer benadrukt hij het belang van taakherschikking, in het bijzonder de inzet van de PA en de VS, om de zorg doelmatig te organiseren en de juiste zorgprofessional op de juiste plek in te zetten.