HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Leren met ICT

Gepersonaliseerd leren met ict bij De Laak

Basisschool de Laak neemt deel aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs. Het designteam van De Laak onderzoekt hoe het rekenonderwijs voor alle leerlingen beter kan aansluiten bij het niveau van de individuele leerling en kan tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met inzet van ict hierbij.

HAN Redactie
24 mei 2022
363268 Po en Vo tablet kinderen
Lectoraat Leren met ICT

In de beleving leer je meer

Docent bij het Graafschap College, Jeroen de Graauw is deze maand gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

HAN Redactie
23 mei 2022
406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod
Lectoraat Leren met ICT

Innovatiefestival South by Southwest in Austin Texas

In maart bezochten docenten, onderzoekers, projectleiders en managers vanuit verschillende academies het innovatiefestival South by Southwest (SxSW) in Austin Texas. Hier geven futuristen over de hele wereld hun kijk op de toekomst van technologische ontwikkelingen. Op 19 mei kwamen de collega’s samen voor een netwerkbijeenkomst.

HAN Redactie
23 mei 2022
406995 Clark, Dinet en Bas tijdens SxSW. iXperium
Lectoraat Leren met ICT

Masterclass digitale muziek in de klas

HAN Pabo studenten Lianne Neggers en Max de Vocht ontwikkelden en verzorgden de masterclass digitale muziek in de klas. Hoe kun jij als leraar digitale muziek inzetten in je onderwijs? En hoe past het in het onderwijs, met welk doel zet je het in? Kun je muziek ook programmeren? En kan iedereen digitale muziek maken?

HAN Redactie
21 mei 2022
407865 Digitale muziek in de klas.
Lectoraat Leren met ICT

Competenties en gedragsindicatoren voor hbo-docenten

Maandag 9 mei was er weer een bijeenkomst vanuit HAN Open Digital Horizons voor de contactpersonen van de verschillende academies waarbij collega’s aan de slag gingen met de Gedragsindicatoren Onderwijs met ict voor docenten in het hoger onderwijs.

HAN Redactie
19 mei 2022
405732 3D Printer tijdens bijeenkomst Ixperium competenties en gedragsindicatoren voor hbo- docenten
Lectoraat Leren met ICT

Resultaten Monitor Leren en lesgeven met ict bekend

Hoe wordt ict ingezet in het primair onderwijs en welke ontwikkelingen zien we hierin? Het iXperium/CoE geeft met een periodieke ‘monitor Leren en lesgeven met ict’ een overzicht van het niveau van de competenties en van het feitelijk lesgeven met ict. De resultaten van de meting van 2021 in het primair onderwijs zijn bekend.

HAN Redactie
12 mei 2022
Kind met robot
Lectoraat Leren met ICT

Zelf aan zet met het evaluatiespel

Hoe zorg je dat je een creatief ontwikkelproces goed afrondt met het projectteam en dat je de lessen boven tafel krijgt die je tijdens het proces samen hebt geleerd? Daarvoor is het evaluatiespel in het leven geroepen.

HAN Redactie
09 mei 2022
402706 Evaluatiespel van het iXperium/Center of Expertise. Educatie
Lectoraat Leren met ICT

Vertrek associate lector Anne-Marieke van Loon

Associate lector Leren met ict, Anne-Marieke van Loon, en een bekend gezicht bij het iXperium/CoE en de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) zal de HAN helaas gaan verlaten.

HAN Redactie
22 april 2022
192178 Lector Anne-Marieke van Loon
Lectoraat Leren met ICT

Kennisagenda voor het onderwijs

Op 5 april is de eerste Kennisagenda voor het onderwijs in Nederland gepubliceerd en gelanceerd. Deze gaat richting geven aan onderzoeksvragen en kennisopbouw binnen het onderwijs voor de komende jaren, dwars door alle onderwijssectoren heen.

HAN Redactie
10 april 2022
393030 Kennisagenda 2022
Lectoraat Leren met ICT

Terugblik op de Onderwijsdagen 2022

Van 21 tot 25 maart stonden de Onderwijsdagen 2022 op de agenda. Met maar liefst 1200 inschrijvers is er online volop van gedachten gewisseld over het onderwijsvak.

HAN Redactie
04 april 2022
390806 Docent Hilde Cuppen en onderzoeker Manon van Zanten. Educatie. Workshop Competentiespel tijdens Onderwijsdagen 2022