Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict

In de Onderzoekwerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ICT (OWP ICT) hebben vijf mbo-instellingen in de periode 2018 tot en met 2022 gewerkt aan de vormgeving van gepersonaliseerd leren met ict. De verhalen achter de opbrengsten van de 5 mbo’s zijn beschreven in de rapportage ‘Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict’.


Overeenkomsten in vraagstukken

Al terugblikkend en in eigen woorden vertellen de deelnemende mbo-instellingen waar ze trots op zijn, wat deelname aan de OWP ICT heeft opgeleverd en waar ze tegenaan zijn gelopen. De portretten van deze instellingen laten zien dat er mooie producten ontwikkeld zijn en dat er veel nieuwe inzichten zijn opgedaan. 

Hoewel de instellingen ieder een andere focus hadden, zijn er ook overeenkomsten in hun vraagstukken: de inbedding van gepersonaliseerd leren met ict, de doorontwikkeling van producten en de effectieve inzet van inspirerende ruimtes. In deze overlap liggen mogelijkheden voor de mbo-instellingen om van elkaar te leren.

Door het werken in designteams en implementatieteams, kennisdelingsbijeenkomsten en de monitor Leren en lesgeven met ict konden instellingen stappen zetten op het gebied van visieontwikkeling op gepersonaliseerd leren met ict, professionalisering, onderwijsorganisatie en samenwerking binnen en buiten de mbo-instellingen.

Mooie producten, inspirerende ruimtes en nieuwe netwerken

De mbo-instellingen zijn trots op de producten die door de designteams zijn ontwikkeld en die in het onderwijs worden gebruikt, de inspirerende ruimtes die zijn ingericht, de ontstane netwerken en de veranderende rol van de docent (meer coachend in plaats van instruerend).

Bovendien heeft de werkwijze van iXperiumdesignteams veel opgeleverd: docenten konden zich verdiepen in een onderwerp dat hen interesseerde en professionaliseren op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict. Hun onderzoekend vermogen is versterkt.

Gepersonaliseerd leren met ict naar een hoger niveau

Er kan gesteld worden dat de OWP ICT gepersonaliseerd leren met ict binnen de deelnemende mbo-instellingen verder heeft weten te brengen, iets wat zonder dit netwerk van mbo en onderzoek niet zou zijn gelukt. Samen konden de partners van het netwerk nadenken over de vraag hoe een doorbraak in gepersonaliseerd leren met ict in het mbo kon worden gerealiseerd.

De portretten van de mbo-instellingen geven, samen met de overkoepelende eindrapportage van de OWP ICT, een beeld van hoe een project als de OWP ICT een bijdrage kan leveren aan duurzame onderwijsinnovatie in een mbo-instelling met alle complexiteit die daarbij komt kijken. Die complexiteit is enerzijds inherent aan een samenwerking die plaatsvindt over meerdere jaren in organisaties met verschillende achtergronden die gepersonaliseerd leren met ict verschillend inrichten. Anderzijds is het realiseren van gepersonaliseerd leren met ict een complexe, dubbele innovatie: onderwijs wordt op een nieuwe manier ingericht én met nieuwe ict-middelen.

Meer lezen?

In de publicatie ‘Mbo’s aan het werk met gepersonaliseerd leren met ict’ zijn de portretten van de deelnemende mbo-instellingen van de OWP ICT gebundeld. In deze video vertellen onderzoekers Manon en Wouter bovendien meer over de publicatie.