HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

In de flow op de Dag van de Verpleging

Hoe zetten we verpleegkundigen extra in het zonnetje op 12 mei, de Dag van de Verpleging? De HAN en het Radboudumc sloegen de handen ineen om de beroepsgroep zelf in beeld te brengen. Voor, met en door verpleegkundigen zijn het magazine FLO en het online event Beat with the FLO(w) gepresenteerd.

Annelies Peters
18 mei 2021
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2021-2026 een feit

De Onderzoeksagenda ambulancezorg 2021-2026, Ambulancezorg gevoed door onderzoek, is een feit. Het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg heeft de landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 hiervoor geactualiseerd en herijkt. Dit in opdracht van en samen met Ambulancezorg Nederland.

HAN Redactie
26 april 2021
279037 ambulance ingang spoedeisende hulp SEH
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Indrukwekkende gebeurtenissen in ambulancezorg

Hoe ga je als startende Medisch Hulpverlener (BMH'er) op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen? Hoe beïnvloeden ze je functioneren en welke reacties roepen ze op? Voor, door en met BMH-studenten is voor het eerst onderzoek gedaan naar beleving van deze professionals.

HAN Redactie
10 maart 2021
31972 patient nekbrace op brandcard
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Zo herken je ouderenmishandeling

De coronacrisis versterkt huiselijk geweld en onveiligheid thuis. Ouderenmishandeling is actueler dan ooit. Betere herkenning en aanpak daarvan is het doel van een nieuwe gids. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

HAN Redactie
15 februari 2021
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Familieparticipatie op Intensive Care

Op 12 mei is het de Internationale Dag van de Verpleging. Op deze dag is de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2020 voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren toegekend. De winnaar is het HAN project PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care (IC). Familieleden worden betrokken bij de verzorging van hun naaste en bij de besluitvorming rond de zorg voor deze patiënt op de IC.

HAN Redactie
12 mei 2020
Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Gezondheidsprojecten HAN ontvangen subsidie uit RAAK-publiek ronde 2019

Door subsidieverstrekker Regieorgaan SIA is een tweetal gezondheidsprojecten HAN gehonoreerd met een subsidie uit de RAAK-publiek ronde 2019. Het gaat om projecten van de HAN-lectoraten Acute Intensieve Zorg en Voeding, Diëtetiek en Leefstijl. Daarnaast neemt de HAN als partner deel in de gehonoreerde aanvraag van de Hogeschool Leiden.

HAN Redactie
05 februari 2020
verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Gesprekskaart helpt bij voorkomen problemen na opname Intensive Care

50% van de IC-patiënten krijgt na opname last van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Als familie eenvoudige zorgtaken uitvoert, zijn klachten te verminderen of voorkomen. De tool die familieleden hierbij helpt, is ook toegankelijk voor laaggeletterden of mensen met een migrantenachtergrond.

HAN Redactie
03 februari 2020
Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Impact van intensive care: indringende inkijk

In het boek 'Impact van de Intensive care' staan de verhalen van 22 voormalig IC-patiënten, naasten en IC-verpleegkundigen. Ze getuigen elk voor zich van de dringende behoefte aan familie- en patiëntgerichte IC-zorg op alle IC’s als landelijke norm. De stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC), zet zich hier sinds 2015 voor in. Lilian Vloet, HAN-lector Acute Intensieve Zorg en voorzitter FCIC, was betrokken bij de redactie van de bundel en schreef het nawoord.

HAN Redactie
12 december 2019
Een intensive care verpleegkundige is bezig met de digitale administratie van haar patient
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Alumni Medische Hulpverlening HAN winnen Joke Mintjes Award 2019

Nina Drijfholt en Monique Vaneker, beiden werkzaam als Bachelor Medisch Hulpverleners en oud-studenten van de HAN, kregen op 2 april de Joke Mintjes Award 2019 uitgereikt. Zij hebben onderzoek gedaan naar Nederlandse Triage Standaard (NTS) triage van pijn op de borstklachten op de huisartsenposten. De uitreiking vond plaats tijdens het HAN symposium 'Samen werken, samen opleiden in de acute intensieve zorg: bloed, zweet en tranen'. De nadruk lag op het (toekomstig) samen opleiden en samen werken vanuit diverse invalshoeken.

HAN Redactie
04 april 2019
bloed prikken oefenen
Lectoraat Acute Intensieve Zorg

HAN hbo postdocpositie voor Rianne van Boekel en Ton Satink

Regieorgaan SIA financiert hbo-postdocprogramma's van 2 jaar voor gepromoveerde docent-onderzoekers in het hbo. De postdocs werken voor 50% in het hbo-onderwijs en doen daarnaast voor 50% onderzoek. De HAN heeft vanuit de regeling 2018 - 2019 onlangs honorering ontvangen voor 4 postdocposities, waaronder die van docent-onderzoekers Rianne van Boekel met de aanvraag 'Pijn op één lijn' en Ton Satink met de aanvraag 'Zelfregie in dagelijkse activiteiten'.

HAN Redactie
15 februari 2019
studenten praten met docent met ziekenhuisbed