HAN-studenten ontwikkelen feedbackmachine Parkinson voicetrainer app

Studenten van het Health Concept Lab van de HAN (Industrieel Product Ontwerpen, Embedded Systems Engineering en Elektrotechniek) werkten het afgelopen semester samen aan een feedbackmachine voor de Parkinson voicetrainer app.

496124 HAN-docent Rudie van den Heuvel legt het OpenEd-project Activating Parkinson Patients with Sensor (APPS) uit

Vormen van tactiele feedback

Voor mensen met Parkinson is het van belang rustig en laag te blijven praten. De mobiele voicetrainer applicatie helpt ze daarbij. Het probleem is echter dat deze app scherm-gebaseerde feedback geeft. Daardoor moeten mensen met Parkinson terwijl ze een gesprek voeren en hun spraak oefenen, een dubbeltaak uitvoeren.

De HAN-studenten ontwikkelden een modulaire feedbackmachine, met antwoord in de vorm van onder andere trilling, LED en pulse. Hiermee kan onderzocht worden voor welke vorm van tactiele feedback degene met Parkinson de voorkeur heeft. Voor alle betrokken studenten is zo’n samenwerking een uitdaging, omdat ze allemaal over de muren van de eigen expertise moesten kijken én werken.

496121 HAN-studenten Industrieel Product Ontwerpen, Embedded Systems Engineering en Elektrotechniek ontwikkelden feedbackmachine voor Parkinson voicetrainer app

Leerwerkplaats Activating Parkinson Patients with Sensors

In de leerwerkplaats Activating Parkinson Patients with Sensors (APPS) van het OpenEducatie-programma van OnePlanet Research Center werken studenten van verschillende opleidingen samen aan onderzoek en ontwikkeling van gepersonaliseerde, modulaire en draagbare sensoren om de levenskwaliteit van mensen met Parkinson te verbeteren.

Half januari presenteerde een groep van 25 betrokkenen de eindresultaten van het afgelopen semester, waaronder ook de HAN-studenten. Ditmaal lag de focus op ‘on-body networks’ en het meten en terugkoppeling van motorische en niet-motorische symptomen van Parkinson.

496123 Tactiele feedback voor de Parkinson voicetrainer app

Hoe organiseer je dit en wat is de leeropbrengst?

"Het is de HAN-studenten Industrieel Product OntwerpenEmbedded Systems en Elektrotechniek in 20 weken gelukt om samen een originele, relevante en complexe feedbackmachine te bouwen, met een professionele en aantrekkelijke uitstraling", vertellen onderzoekers van het OnePlanet Research Center.

Cloud-oplossing sensor-data

In co-creatie met de HAN-studenten Industrieel Product Ontwerpen, Elektro en Embedded Systems in het Health Concept Lab (pdf) is samen met ICT-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een cloud-oplossing ontworpen voor het loggen en presenteren van de sensor-data voor de zorgverlener. "Door de keuzes die de ICT-studenten gedurende het ontwerpproces hebben gemaakt, hebben alle betrokkenen nieuwe inzichten gekregen en veel geleerd."

What matters most

Studenten Verpleegkunde van de CHE onderzochten ondertussen op welke manier in de toekomst een deel van de zorg meer op afstand georganiseerd kan worden, zodat in het contact tussen zorgverlener en patiënt een meer kwalitatief gesprek gevoerd kan worden.

Tijdens de eindbijeenkomst stond de quote ‘what matters most’ van Xander van Ruissen, die zelf leeft met de ziekte van Parkinson, centraal. De groep verpleegkundestudenten van de CHE heeft hier heel goed naar geluisterd en de focus gelegd op een meer persoonsgerichte benadering. Zij hebben het aangedurfd hun oorspronkelijke onderzoeksvraag los te laten. "Hen kenmerkt een open en onderzoekende houding, op basis van voortschrijdend inzicht is de focus gelegd op een persoonsgerichte benadering van mensen met Parkinson."

496122 Embedded Systems Engineering printplaatjes feedbackmachine voor Parkinson voicetrainer app

Kick-off bijeenkomst met ROC Nijmegen

Op 15 februari 2023 is de startbijeenkomst van het nieuwe semester. Daarbij sluiten studenten Verpleegkunde van ROC Nijmegen dit keer aan. Ouderzorg organisatie De Liemerije is opdrachtgever. Tijdens gesprekken gaven zij aan dat zij graag een vervanging van de papierenversie van de vragenlijst ‘Parkinson in Beeld’ willen, die meegenomen moet worden naar het consult met de Parkinson specialist.

Studenten richten zich enerzijds op het verzamelen van data via wearables. Op deze wijze is er tijdens een fysiek consult tijd over om ‘what matters most’ te bespreken. Anderzijds onderzoeken studenten op welke manier dataverzameling voorafgaand aan het consult via een conversational agent of chatbot het beste vorm kan krijgen.

De kick-off bijeenkomst staat in het teken van kennis maken met elkaar en uitwisseling wie, waar, wanneer aan gaat werken. Ook gaan de studenten meteen hands-on aan de slag met sensortechnologie tijdens een ontwerpopdracht. Een mooie oefening in out of the box denken. 

OpenEd leerwerkplaatsen

Sinds februari 2020 werken diverse Gelderse onderwijsinstellingen (de HAN, CHE, Rijn IJssel, ROC Nijmegen), zorgorganisaties en andere geïnteresseerden samen binnen ‘OpenEd leerwerkplaatsen’. Binnen dit programma ontwikkelt OnePlanet samen met docenten, het MKB, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Gelderland leerwerkplaatsen waarin studenten van verschillende studierichtingen en niveaus samen vaardigheden opdoen die in de toekomst belangrijk zijn.

In de leerwerkplaatsen buigen studenten van verschillende disciplines (techniek, ict, zorg, welzijn) en opleidingsniveaus (mbo, hbo, wo) zich over uitdagende ‘challenges’ waarin zij samen slimme oplossingen bedenken voor actuele maatschappelijke vraagstukken rondom de invloed van technologie in het zorg- en welzijnsdomein. En ondertussen werken ze aan hun digitale vaardigheden. Docenten, studenten en ontwikkelaars werken intensief samen vanuit het eigen vakgebied en perspectief. Ook worden zorgvragers nauw betrokken om samen te onderzoeken en te leren van elkaar.

496112 HAN-docent Rudie van den Heuvel legt het OpenEd-project Activating Parkinson Patients with Sensor (APPS) uit

Zo’n leerwerkplaats is nodig omdat de snel veranderende maatschappij heel andere eisen stelt aan de toekomstig beroepsbeoefenaars. Met name in de zorgsector zal meer werk, door minder mensen verricht moeten worden. Digitale technologie wordt vaak geopperd als oplossing maar op welke manier kan dit zonder de menselijke maat te verliezen? OnePlanet Research Center is vanuit het OpenEducatie-programma initiator en facilitator van deze samenwerking en co-creatie.

Bron: OpenEd/OnePlanet
Fotografie: Erik Rijpstra, OpenEd/OnePlanet