Project doorontwikkeling HAN H2-lab

Lopen alle zaken lekker, maar wil je meer bereiken? Dan moet je dóór! Dat geldt zeker voor het HAN H2-lab. De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan een project voor de doorontwikkeling van het HAN H2-lab, om zo onder meer de zichtbaarheid ervan te vergroten.

362341 Student werkt aan Boyle, eenpersoonswaterstofvoertuig H2lab Waterstoflab IPKW. computerscherm ontwerp

Rik Catau is hoofddocent van de mastertrack Sustainable Energy en onderzoeker bij het Lectoraat Balanced Energy Systems. Van april 2021 tot september 2022 was hij als projectleider betrokken bij het project voor de doorontwikkeling van het H2-lab, dat gevestigd is op het terrein van het IPKW. Een project dat is medegefinancierd door de Provincie Gelderland.

453400 Portretfoto van man, veertiger met blauwe ogen en rossig grijze baard en snor. Hij draagt een blauw colbert en overhemd met blauw werkje. Locatie-hal-R26. Medewerker Lectoraat Balanced Energy Systems (BES)

Rik, het gaat uitstekend met het HAN H2-lab. Vanwaar die behoefte aan meer?

“Er zijn altijd punten waarop je kunt groeien. Zo wilden we de zichtbaarheid van het waterstoflab vergroten, net als het volume van de onderzoeksgroep. Ook wilden we een beheerder van het lab aanstellen. Dat wilden we omdat het waterstoflab straks verhuist naar Connectr, dat nu wordt gerealiseerd op het IPKW. De insteek van de projectaanvraag was dan ook om bij de ontwikkelingen van Connectr aan te haken. We willen straks echt onderdeel zijn van de shared facility die Connectr gaat bieden.”

Hoe hebben jullie gewerkt aan de zichtbaarheid van het HAN H2-lab?

“We hebben ons vooral gericht op de H2-demonstrator. Dat is een aanhanger met onder meer een brandstofcel en een waterstofcilinder aan boord. Het is in feite gewoon een stroomvoorziening op locatie. De demonstrator is open: je kunt alle componenten los bekijken waardoor je een goed inzicht van de werking kunt krijgt. We hebben daarmee langs beurzen en evenementen gereisd, om de werking van zo’n brandstofcel goed te kunnen laten zien. Je kunt de demonstrator tegenwoordig ook huren. Het is een mooi uithangbord geworden voor wat wij op het waterstoflab doen.”

Ook willen jullie het volume van de onderzoeksgroep rondom waterstof dus vergroten.

“Het was altijd al de bedoeling dat die groep ging groeien. Toevallig is tijdens dit project een grote projectaanvraag gedaan samen met Saxion, een zogeheten SPRONG-aanvraag. Dat project gaat over decentrale waterstof: hoe kan waterstof een rol spelen in decentrale energiesystemen? Die aanvraag is gehonoreerd! Ons project heeft als mooie springplank kunnen functioneren. Het heeft het mogelijk gemaakt om meer mensen op het thema te laten werken: aan de H2-demonstrator, wat betreft de beheerdersfunctie, en ook ik als projectleider zelf. Het project voor de doorontwikkeling van het H2-lab vormt hiermee een mooie brug naar het SPRONG-project.”

Want er komt dus ook nog een beheerder op het waterstoflab. Wat gaat dat doen?

“Toen duidelijk werd dat dit project voor de doorontwikkeling van het H2-lab gehonoreerd werd, hebben we een vaste beheerder aangetrokken. De beheerder zorgt dat er altijd iemand aanwezig is en dat de studenten binnen het lab begeleid worden. Hij zet ook projectgroepjes in de steigers, of ontwikkelt testkitjes - de zogenaamde Edukit - voor waterstof. Zo kun je practica organiseren zonder dat je meteen de hele grote waterstofopstellingen nodig hebt.”

Zijn er behalve die 3 punten nog meer dingen gebeurd tijdens het project?

“Zeker. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met acquisitie. Dan moet je denken aan subsidieregelingen, waarvan een deel succesvol is geweest. Een andere activiteit was het doorontwikkelen van onderwijsmodules die weer overvloeien in de waterstofleerlijn die sinds een aantal jaar op de HAN loopt. Dit project is daar mede ondersteunend aan geweest.”

Klopt het dat dit niet een keihard afgebakend project is geweest?

“Zeker. Bij dit project was geen sprake van een klassieke projectaanvraag. Dus niet ‘jongens, we gaan iets bouwen, en aan het einde van de rit moet dit resultaat er zijn.’ Het past meer in de lijn met projecten die gericht zijn op het opzetten en uitbouwen van onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld in dit geval met de SPRONG-aanvraag. Dat is best een nieuwe ontwikkeling. We hebben ons gericht op zichtbaarheid, maar ook op het opbouwen van capaciteit. Het SPRONG-project neemt dan eigenlijk het stokje over.”

Hoe krijgt dit project een vervolg?

“Het SPRONG-project op het gebied van decentrale waterstof is natuurlijk een mooie opvolger, waar de zichtbaarheid van het lab tot nu toe het hoofddoel was. Hierna willen we door met een project rondom de human capital agenda in de energietransitie. De nood is wat dat betreft hoog. Je moet kijken hoe je jonge mensen met andere expertises omschoolt op het gebied van waterstof. Dat is trouwens nog een ding dat we in dit project al hebben gedaan: kijken of de HAN een post-hbo programma waterstof op kan zetten, juist voor mensen die al werken.”