Wat is enculturatie?

In het licht van het huidige lerarentekort en de vergrijzing van de beroepsgroep is het essentieel om leraren te binden en te behouden voor de sector en zo veel als mogelijk voortijdige uitval van startende leraren te voorkomen. De VO-Raad ontwikkelde in samenwerking met landelijk betrokken partners een kennistool met daarin onder andere kennisclips over dit onderwerp.

31632 twee studenten lezen boek

Goede begeleiding van startende leraren draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en helpt het lerarentekort te bestrijden. Een optimale ondersteuning en begeleiding in die eerste jaren voor de klas of op een nieuwe school is ook belangrijk voor de verdere professionalisering van de leraar.

De BSL-Ontwerptool helpt scholen om snel in kaart te brengen aan welke criteria en randvoorwaarden al wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. De tool is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met betrokkenen van het landelijke BSL-Project. Hij is bedoeld voor het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van inductiearrangementen voor startende leraren: begeleiders, (school)opleiders, leidinggevenden, HR-medewerkers en bestuurders. Ook ondersteunt de tool bij het bepalen van visie en beleid voor de begeleiding van startende leraren, en de juiste randvoorwaarden voor het goed organiseren ervan. 

Kennisclip Enculturatie

Voor het thema 'Enculturatie' oftewel 'Startende leraren ondersteunen en wegwijs maken binnen de school(cultuur)' zijn kennisclips gemaakt met aan het woord HAN-Lector Helma Oolbekkink. 

Week van de Starter

Tijdens de Week van de Starter publiceren we elke dag een bericht waarmee we aandacht geven aan de startende leraar.