Module ‘Verdieping’ van Master Vaktherapie nu ook los te volgen

Vanaf studiejaar 2022-2023 biedt de Masteropleiding Vaktherapie de module ‘Verdieping Vaktherapie’ los aan. De coördinator van deze Master, Bart Engelen, en bijzonder lector Suzanne Haeyen zijn enthousiast.

82155 studenten close lachen

Waarom de losse module Verdieping Vaktherapie?

Voor vaktherapeuten (voorheen creatief therapeuten) is het beginnen aan een Masteropleiding van 2 jaar soms een te grote stap. Maar door het volgen van de module vakverdieping, van bijna een half jaar, krijgen ze nét dat beetje extra inzicht waar ze naar op zoek zijn.

Voor wie is deze module?

De module is bedoeld voor dramatherapeuten, muziektherapeuten, psychomotorische therapeuten en beeldende therapeuten. Voorwaarde is dat de student een Bachelor getuigschrift behaald heeft in Vaktherapie of Creatieve Therapie.

Waar gaat de module over?

Iedere differentie heeft haar eigen programma. Wat maakt dat psychomotorische, drama-, beeldende- of muziektherapie werkt? In de modules Vakverdieping zoeken we naar antwoorden op die vraag, vanuit de kennis en ervaring die studenten meenemen. Daarna volgt een verdieping van het vak. In de lessen staan theoretische kaders en analysemethoden centraal.

Wat leren studenten?

Verschillende theoretische modellen worden behandeld waarmee studenten hun vaktherapeutisch handelen beter kunnen onderbouwen en verantwoorden. Tijdens de lessen oefenen studenten actief met de methodes en leren om deze toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de groepsintervisie komt het eigen therapeutisch handelen aan bod. In dit traject leren studenten van én met elkaar..

De vakverdiepende module heeft mij geleerd om mijn interventies, houdingen en opdrachten beter te begrijpen en te onderbouwen. Ook was het enorm verhelderend en uitdagend om nieuwe methodes en stijlen te ontdekken. De module heeft me geholpen om weer met een frisse blik naar dramatherapie te kijken. Daarnaast was het enorm fijn om met andere dramatherapeuten te spelen en te ontdekken.”

Programma

De module is los te volgen en duurt van September 2022 tot en met januari 2023 (9 lesdagen van max. 9 lesuren van 3 kwartier). Lesdagen bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. De laatste 2 uur van de dag  wordt besteed aan intervisie.