Toolkit voor acute intensieve zorgprofessionals

Veel zorgprofessionals die in de coronacrisis in de frontlinie werken hebben last van de impact van COVID-19 op hun professionele en persoonlijke leven. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers van de HAN ontwikkelen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid in crisistijd.

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Extra impact coronacrisis

In acute settings van ambulance, Spoedeisende Hulp (SEH), Acute Opname Afdelingen en Intensive Care hebben de zorgprofessionals altijd al te maken met hoge werkdruk en met impact van indrukwekkende gebeurtenissen. Hier komt nu de impact van COVID-19 bovenop.

Het gaat om een hulpvraag en behoefte aan ondersteuning bij huidige en toekomstige indrukwekkende gebeurtenissen, gebaseerd op lessen van de COVID-19 uitbraak.

Ondersteuningsbehoefte

''Van zorgprofessionals werkzaam in de acute intensieve keten bij onze praktijkpartners, bij projecten van onze lectoraten en bij opleidingen kregen we rechtstreeks signalen over de impact van de coronacrisis en de dringende behoefte aan ondersteuning'', zegt Remco Ebben, associate lector Acute Intensieve Zorg (AIZ). ''Het gaat om een hulpvraag en behoefte aan ondersteuning bij huidige en toekomstige indrukwekkende gebeurtenissen, gebaseerd op lessen van de COVID-19 uitbraak.''

Stay safe, strong and healthy

''Samen met onze praktijkpartners en een aantal HAN lectoraten zijn we aan slag gegaan met de opzet van het onderzoek Stay safe, strong and healthy. The development of a Supportive Toolkit for Organisations and acute HEALTH care professionals before, during and after crisis,'' aldus Lilian Vloet, lector AIZ. Zij is samen met Remco Ebben verantwoordelijk voor de projectleiding. 

''We zijn 1 september gestart met de uitvoering van het onderzoek. Het project wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA RAAK-publiek, en heeft een looptijd van 2 jaar.''

Ontwikkeling toolkit

''Het doel van Stay safe, strong and healthy is de ontwikkeling van een toolkit'', vervolgt Lilian Vloet. ''De ervaringen en lessen uit de werksituatie tijdens de coronacrisis vormen de basis hiervoor.''

''Het gaat zowel om preventieve, amplitieve -op werkgeluk en welbevinden gerichte- als curatieve interventies. Zorgprofessionals én hun organisaties kunnen die toolkit -nu en in de toekomst- inzetten ter voorbereiding, tijdens en na indrukwekkende gebeurtenissen en crisissituaties.''

Zorprofessionals in crisistijd

Hoe kan worden voorzien in adequate hulp die aansluit bij de wensen en behoeften van de zorgprofessionals? Om die kwestie te onderzoeken is eerst inzicht nodig in de volgende vragen: 

  • Welke COVID-19 indrukwekkende gebeurtenissen ervaren zorgprofessionals in de acute intensieve zorg?
  • Wat zijn de gevolgen daarvan?
  • Hoe worden zorgprofessionals voorbereid op crisissituaties?
  • Welke ondersteuningsbehoefte hebben zorgprofessionals op korte/lange termijn?
  • Welke interventies zetten zorgorganisaties in?

Duurzame inzetbaarheid

Zorgprofessionals in de acute intensieve keten en hun organisaties kunnen met hulp van de nieuwe toolkit beter omgaan met een indrukwekkende gebeurtenis. De toolkit bevat praktisch werkzame middelen en handelingen die hen helpen om op de been te blijven. Het jezelf veilig, sterk en gezond blijven voelen is dé voorwaarde om als zorgprofessional ook duurzaam inzetbaar te zijn.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over het onderzoek Stay safe, strong and healthy contact op met: