studenten in lounge ruimte

Anderhalvelijnszorg

Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de Anderhalvelijnszorg

De zorg verandert. Door vergrijzing stijgen de kosten verder. Plannen als ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ of ‘Anderhalvelijnszorg’ ondersteunen professionals bij deze veranderingen. De HAN onderzocht wat de plannen betekenen voor de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

HAN Redactie
28693 studenten lachen
Biobrandstof

Grondstoffen uit bioraffinage vervangen fossiele brandstoffen

Met behulp van bioraffinage komen we steeds een stapje dichter bij een biobased economy: van een economie die draait op fossiele brandstof naar een economie die draait op biomassa. Onderzoeker Karin Struijs werkt bij het HAN BioCentre hard aan deze nieuwe technologische ontwikkelingen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
SEE, houtsnippers biomassa
Blik op de toekomst

Praktijkroutes zorg klaar voor de toekomst

De zorg verandert en ontwikkelingen gaan hard. Het onderwijs verandert mee. Studenten die een praktijkroute volgen in het mbo en zorginstellingen, zien wat ze moeten leren meteen in de praktijk. Hoe bereid je studenten in een praktijkroute voor op een vak dat zich zo ontwikkelt?

HAN Redactie
Twee studenten overleggen met laptop
5 februari 2020

Tweedejaarsstudenten doen uitzonderlijk onderzoek naar slim laden

Drie tweedejaarsstudenten van de opleiding Elektrotechniek presenteerden dinsdag 28 januari de resultaten van hun onderzoek naar slim laden. Ze ontwikkelden een systeem waardoor laadpalen kunnen communiceren met zonnepanelen.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
4 februari 2019

Bedrijven maken kennis met aankomend deeltijdstudenten tijdens Meet & Match

Bedrijven gingen dinsdag 29 januari in gesprek met achttien studenten in spe, tijdens een Meet & Match-bijeenkomst op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De aankomend deeltijdstudenten zochten een werkgever, waar ze aan de slag kunnen tijdens hun deeltijdstudie Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
Samenwerken

Samenwerken op bedrijventerrein loont

"Samenwerken met andere ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein, dat levert enorm veel voordeel op," vertelt Huub Schoenaker aan wie het maar horen wil. Ondernemers beamen dat ook. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en energiebesparing loont samenwerking.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
model bedrijventerrein
31 januari 2020

HAN zet onderzoek naar warmtepompen voort in grootschalig innovatieprogramma

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaat door met onderzoek naar warmtepomptechnologie voor bestaande woningen. De kennisinstelling is betrokken bij een aantal projecten in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s, een subsidieregeling die gekoppeld is aan het Klimaatakkoord.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
28 januari 2020

Deze elektrotechniek-studenten staan vier dagen per week op de werkvloer bij Alliander

Koen Lenting (19) en Krijn van Woesik (21) zijn de jongste arbeidskrachten op hun afdeling bij netwerkbedrijf Alliander. Ze volgen het Operational Network Program, een associate degree-opleiding elektrotechniek in combinatie met een baan. ‘Hier word je gezien als collega, waardoor je je gaat gedragen als collega.’

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
27 januari 2020

Kennis uit warmtepompproject HP-Launch geeft boost aan industrie

EIn het project HP-Launch ontwikkelen kennisinstellingen en bedrijven een luchtwarmtepomp voor bestaande woningen. Het resultaat wordt beschikbaar gesteld aan de industrie. Jasper Klomps, contactpersoon vanuit het Doesburgse Ubbink, vertelt waarom de kennis uit dit project waardevol is voor het bedrijf.

SEECE
Afbeelding-SEECE-2021
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Macht in de psychiatrie: machtsbalans en verbindende taal

Er is geen omschrijving beschikbaar
Marleen de Roo
260160 studiemiddag Macht in de psychische hulpverlening. Zaal vol mensen