Onderzoek

Op weg naar een Dynamic Digital Product Passport (D-DPP)

Nederlands landschap met blauwe lucht, windmolens en energiecentrale

Jan Jaspar is, vanuit de Master Engineering Systems, afgestudeerd bij het bedrijf VIRO op het thema Dynamic Digital Product Passport (D-DPP). De HAN wil zijn onderzoek voortzetten in een project waarin ook het Lectoraat Lean/World Class Performance participeert.

Het ontwikkelen van duurzame en circulaire producten wordt steeds belangrijker. Vanuit Europa wordt ingezet op de ontwikkeling van het Dynamic Digital Product Passport (D-DPP) waarmee bedrijven moeten aangeven hoe duurzaam en circulair hun producten zijn. Gegevens die in het D-DPP komen, kunnen bedrijven helpen om verbeterplannen te ontwikkelen. Vanuit het HAN Lean QRM Centrum zijn we betrokken bij verschillende onderzoeksinitiatieven rond dit thema. Geïnteresseerd? Lees dan verder en/of neem contact met ons op.

Duurzaamheid en ciculariteit als orderwinners

Duurzaamheid en circulariteit zijn voor bedrijven in toenemende mate orderwinners. In de toekomst zal ook vanuit de regelgeving (en belastingmaatregelen – de vervuiler betaalt) het steeds belangrijk worden om duurzame en circulaire producten te ontwikkelen. De Europese Unie zet zwaar in op de ontwikkeling van het Digitale Product Passport en stimuleert bedrijven om erop te anticiperen. Vanaf 2027 zal het DPP voor een toenemend aantal productgroepen worden geïntroduceerd. In het DPP moet informatie komen over o.a. de gebruikte materialen, het energieverbruik in de productie- en gebruiksfase en de end-of-life opties van het betreffende product. Het paspoort vraagt om aanpassing als de toestand van het betreffende product verandert, vandaar de term Dynamic-DPP (D-DPP).

Over het afstudeeronderzoek

Vanuit de Master Lean Engineering (onderdeel van de HAN Master Engineering Systems) is Jan Jaspar afgestudeerd op het onderwerp D-DPP.  Dit heeft hij gedaan bij het multidisciplinaire ingenieursbureau VIRO, onder HAN-begeleiding van Wilfred Knol en Jannes Slomp. Jan heeft assessments ontwikkeld waarmee bedrijven in de machinebouw inzicht kunnen krijgen in de stappen die ze moeten nemen om te komen tot rijke informatie dat opgenomen kan/moet worden in het D-DPP. Voor VIRO is de ontwikkeling van het D-DPP belangrijke input voor de ontwikkeling van hun dienstverlening.

invloed op ontwikkeling producten en processen

De introductie van het D-DPP zal volgens Jan grote invloed hebben op de ontwikkeling van producten en processen. Productdata rondom materiaalgebruik, ontwerpkeuzes, productie, transport, gebruik en end-of-life opties zal moeten worden verzameld of gegenereerd. Door het transparant maken van deze data in het D-DPP, worden bedrijven gedwongen om na te denken over de impact die zij met hun producten maken. Een volgende stap vanuit de EU zal het filteren zijn van producten die (binnen hun productgroep) veel impact hebben op het milieu, waardoor deze niet meer op de Europese markt aangeboden mogen worden. Bedrijven doen er goed aan om te anticiperen op de komst van het D-PPD.   

Praktijkgericht onderzoek helpt stappen maken

Het is een uitdaging voor bedrijven om de benodigde product- en procesdata voor het D-PPD te verzamelen in gestructureerde en transparante systemen. Het vereist een systematische aanpak om uit bestaande systemen gegevens te halen, extra benodigde data te verzamelen en het verkrijgen van gegevens van toeleveranciers en klanten. Het parallel kiezen en ontwikkelen van verbeterprojecten is een extra uitdaging. Praktijkgericht onderzoek vanuit het hbo kan bedrijven helpen om op een efficiënte en effectieve manier de nodige stappen te maken. 

Gerelateerd en verkennend onderzoek

Vanuit het HAN Lean QRM Centrum zijn we geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van het D-DPP.  In eerste instantie denken we aan het ontwikkelen van een gesubsidieerd KIEM project (1 jaar, beperkt budget) waarin we samen met enkele bedrijven exploreren hoe een goed plan gemaakt kan worden voor het maken van stappen in de ontwikkeling van een D-DPP en het kiezen en prioriteren van verbeterprojecten, waar al dan niet ook studentprojecten aan bij kunnen dragen. We hebben ideeën over hoe we dit onderzoek kunnen structureren.

Gerelateerd hieraan, zijn we vanuit het Lectoraat Lean/WCP betrokken geweest bij diverse onderzoeken rond de ontwikkeling van sustainable producten en processen. Zo hebben we onderzoek gedaan naar de link tussen lean en sustainability in het mkb. Ook hebben we onderzocht hoe de productarchitectuur kan bijdragen aan duurzamere bedrijfsprocessen en circulariteit van producten. We zijn nu ook bezig, samen met de Haagse Hogeschool, met het ontwikkelen van een RAAK-onderzoek over de disassemblage van producten om de repareerbaarheid en/of hergebruik van producten te vergroten.  

Deelnemen aan vervolgonderzoek

Bent u geïnteresseerd om deel te namen aan (gesubsidieerd) vervolgonderzoek rond D-DPP, neem dan contact op met lector Jannes Slomp (jannes.slomp@han.nl). Ook als u interesse heeft in participatie in het disassemblage-onderzoek, kunt u met hem contact opnemen.

Portretfoto Jannes Slomp
HAN Lector World Class Performance, Jannes Slomp