523236 Leslocatie Ingenieursbureau ABT in Velp

Behalve in het hoofdgebouw op de Ruitenberglaan 26 in Arnhem, kun je de Academie Built Environment op 5 andere locaties in en om Arnhem en Nijmegen vinden. Minoren, onderzoek en samenwerken op inspirerende hotspots. Waar zitten we en wat doen we er? We zetten al die mooie plekken eens op een rijtje.

Ingenieursbureau ABT in Velp
Ingenieursbureau ABT in Velp

ABT | Ingenieurs in Bouwtechniek in Velp

In samenwerking met ingenieursbureau ABT in Velp organiseert ABE de verdiepende minor Creatief Construeren.  Sinds 2018 hebben de minorstudenten in het kantoor van ABT beschikking over een eigen leslokaal en projectkantoren waar ze aan hun opdrachten kunnen werken.

ABT helpt de studenten met het uitwerken van hun praktijkopdrachten. Hiervoor is er zelfs een Whatsapp-hulpfunctie in het leven geroepen. Verder organiseert ABT gastlessen in o.a. constructief glas en lijmwapening. Ook worden onderwerpen als de dynamiek van aardbevingen in Groningen uitvoerig uiteengezet. Na de minor kunnen studenten afstuderen bij ABT. Andere afstudeerders (van ABE) kunnen, vooral in het 2e semester, van de ruimtes bij ABT gebruik maken. 

De minor Creatief Construeren
Creatief Construeren start ieder jaar in het 1e semester. Studenten krijgen theorielessen in staal- en betonconstructies, mechanica en funderingstechniek, composieten, constructieleer en computer aided engineering. Wekelijks worden bedrijven uitgenodigd om een divers geheel aan gastlessen te verzorgen. Van composieten tot ontwerpen, van houtconstructies tot uitvoeringstechnieken en kostenramingen. Alle (grote) ingenieursbureaus en aannemers komen aan bod.

Docent Tim van der Wardt is minor-coördinator. Hij geeft zelf theorielessen. Samen met ABT en collega-docenten Thomas Beuker en Ernst Rob leidt hij de minor in goede banen. Vragen? Stel ze aan Tim.

De Vasim in Nijmegen
De Vasim in Nijmegen

De Vasim | Thuisbasis van 2 minoren

De Vasim ligt in Nijmegen, pal naast verkeersbrug De Snelbinder. Het werd in 1948 gebouwd als onderdeel van kunstzijdespinnerij Nyma. Tussen 1985 en 2000 was het een vliegasfabriek en kreeg het de naam De Vasim: VliegAs SInter Maatschappij. Nu wordt het gebouw verhuurd aan o.a. kunstenaars, creatieve organisaties en educatieve instellingen.

De Vasim is de thuisbasis van 2 HAN-minoren: de minor Ec High Tech (voltijd/deeltijd) en de minor Co-Create Urban Transition.

Co-create Urban Transition 
In het Civil Society Lab realiseert de minor Co-create Urban Transition een ontmoeting tussen onderwijs, wonen, zorg en welzijn. De minor start 2x per jaar in zowel het Nederlands als in het Engels en is een samenwerking tussen de HAN-opleidingen Bouwkunde en Social Work van de Academie Mens en Maatschappij. Trekker van de minor is Dort Spierings (Bouwkunde). Samen met Bram Wicherink en Karin Thuis van Social Work gebruiken zij op dinsdag, woensdag en donderdag ruimte 99 in De Vasim.

Low Ec High Tech
De minor Low Ec High Tech is op maandag en woensdag de gebruiker van (dubbele) ruimte 57/59. Bouwkundedocent Maurits Berndsen is de trekker van deze minor. Op vrijdagen wordt de ruimte gebruikt door 2ejaars van de opleiding Communicatie (Academie Business en Communicatie). Ook andere opleidingen van de Academie Mens en Maatschappij maken (on)regelmatig gebruik van deze locatie.

Andere bijeenkomsten
De ruimtes in De Vasim zijn af en toe beschikbaar voor andere bijeenkomsten. Voor ruimte 99 is dat alleen op maandagen, woensdagen en vrijdagen voor groepen van maximaal 20 personen. Ruimte 57/59 heeft op dinsdagen soms mogelijkheden om wat grotere groepen te ontvangen. Informeer hierover bij de hoofdbewoners Maurits.Berndsen  (57/59) en Dort Spierings (99).

Artists impression van het toekomstige Connectr-gebouw op IPKW
Artists impression toekomstig Connectr-gebouw op IPKW

Connectr | Industriepark Kleefse Waard (IPKW)

Connectr is een initiatief van The Economic Board in de regio Arnhem-Nijmegen. Het doel is het stimuleren en ondersteunen van duurzame innovaties. Initiatiefnemers waren de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, de HAN, KieMt Oost en Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Met Connectr als  aanjager vindt onderzoek zijn weg naar de praktijk en kunnen ideeën uitgroeien tot startups en bedrijven. De energietransitie verbindt overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Connectr brengt studenten en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan onderzoek en innovaties op het gebied van hernieuwbare energie, circulaire productieprocessen en duurzame materialen. 

Behalve de Academie Engineering & Automotive en de Academie Built Environment van de HAN zijn ook de Radboud Universiteit, het Bio-based Delta-netwerk en een groot aantal bedrijven en startups op het IPKW-terrein aangesloten bij Connectr.

Verbinding
In Connectr zoekt ABE -vanuit het domein Bouw en Infra- verbinding in relatie tot klimaatadaptief  en bio-based bouwen, energietransitie en circulair denken en ontwerpen. Dit ook in samenhang met de  Empathische Woning van het ABE-lectoraat Architecture in Health.

Empathische woning op IPKW
De Empathische woning op IPKW

Empathische Woning | Slim, Schoon, Sociaal

Eveneens op het Industriepark Kleefse Waard staat de Empathische Woning van het Lectoraat Architecture in Health (AiH). AiH werkt hieraan vanuit de Dutch Environmental Empathic Livinglabs (DEEL). DEEL is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en partners uit de praktijk die staan voor een empathische woonomgeving. AiH-lector Masi Mohammadi is Scientific Director van DEEL.

De Empathische Woning op IPKW is een modelwoning en showroom. De woning integreert slimme (innovatieve), schone (duurzame) en sociale aspecten die het mogelijk maken (langer) thuis te kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven. Het is gericht op sociale woningbouw en/of kwetsbare groepen. Niet alleen op mensen met beginnende dementie, maar bijvoorbeeld ook op kinderen met autisme en mensen met een beperking. Samen met studenten wordt er intensief samengewerkt met woningcorporaties, zorginstellingen, bewoners en het bedrijfsleven.

The Guiding Environment
De begane grond is als demo ingericht met de resultaten van vele onderzoeksprojecten. Een ervan is het project ‘The Guiding Environment‘. Gebruikersgerichte technologie in de woning ondersteunt en stimuleert mensen met beginnende dementie de hele dag in hun dagelijkse activiteiten. Denk aan opstaan en naar bed gaan, koken, eten en drinken. Een woonomgeving waarin zulke empathische oplossingen zijn geïntegreerd, kan mensen stimuleren, ondersteunen en zelfs dienen als medicijn.

Meer weten?
Ter inspiratie en kennisdeling worden er regelmatig rondleidingen en sessies in de Empathische Woning gehouden. Eind 2023 hoopt het Lectoraat Architecture in Health een update van de demo te kunnen presenteren aan een breed publiek. Op dit moment wordt de hybride leeromgeving uitgebreid met Digital Twin, VR en een dementiebeleving in het Empathy Lab.

Vragen over de Empathische Woning en alle projecten? Mail onderzoeker Toine van Lieshout. Meer informatie over de Empathische Woning (pdf).

De Kas in de binnentuin van ABE
De Kas in de binnentuin van ABE

De Kas | Proeftuin voor natuurinclusief bouwen

Wél op de Ruitenberglaan 26, maar tóch een beetje buiten de deur is de kas in de binnentuin van de Academie Built Environment. Deze glazen ruimte is een jaar of 10 geleden door de engineeropleidingen gebouwd om er onderzoek te doen naar energie-opwekkers. Dat onderzoek is nu klaar en de vroegere gebruikers zijn in de tussentijd verhuisd. De kas werd daarom niet meer gebruikt. Omdat de glazen ruimte direct achter de Academie Built Environment staat, heeft ABE het geheel overgenomen. Met inbegrip van alle gebreken en achtergebleven inventaris, zoals prototypes van warmte- en koude-opwekkers.
 
De bedoeling is om de glazen ruimte te herbestemmen als proeftuin voor natuurinclusief bouwen. Een plek waar ABE-studenten bijvoorbeeld kennis en ervaring kunnen opdoen over het ontwerpen en testen van biobased gevelpanelen. De binnentuin eromheen moet ook meer worden betrokken bij de Academie Built Environment en veranderen van een overgebleven lapje gras in een Parel van de campus. Dat is niet alleen goed voor studenten, maar voor alle medewerkers van de academie.

Maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Voor de transformatie is een 'Kascommissie' benoemd. Jaap Rikken, Lienke Clijsen, Suzanne Nagtegaal en Annemiek Delissen gaan proberen de kas, samen met studenten, stap voor stap leefbaar en operationeel te maken. Het komende schooljaar wordt hiermee begonnen.