Civil Society Lab

In het Civil Society Lab (CSL) brengen docenten en studenten van een minor de duurzame maatschappij een stapje dichterbij. De integrale minor 'Co-Create Urban Transition' realiseert een ontmoeting ín het onderwijs tussen wonen, zorg en welzijn.

Groep studenten in gesprek lachend

Over Civil Society LAB

Dialoog, partnerschap, en co-creatie
De minor heeft dialoog, partnerschap, en co-creatie hoog in het vaandel staan en dat vraagt om een mindshift van docenten, studenten en werkveld. Het is namelijk niet vanzelfsprekend om studenten en burgers/cliënten daadwerkelijk als partners te benaderen. Ook het overstijgen van domeinen, het verkennen van elkaars discipline en elkaar aanspreken op kracht en mogelijkheden vraagt om een breder perspectief op leren.

Leren in de wijk
Het lab heeft een eigen verzamelgebouw in De Vasim op het NYMA-terrein in Nijmegen. Deze locatie wordt regelmatig verruild voor leren in de wijk. Hiermee halen we studenten en docenten uit hun comfortzone. De onverwachte ontmoetingen, het contact met onbekende mensen en de dagelijkse complexiteit vraagt om een open mind en basis vertrouwen.

Zo werd in de Honigfabriek bijvoorbeeld met vluchtelingen gebeachvolleybald, met ouderen ‘geslowdatet’ en met beide partijen geschilderd. De 80-plussers maakten op deze manier kennis met Syrische en Iraakse jongeren en docenten en professionals raakten aan de praat over actuele veranderingen in het werkveld.

Afstemming tussen docenten, studenten en opdrachtgevers
In de minor zijn studenten van 10 verschillende opleidingen vertegenwoordigd en 5 verschillende hogescholen. Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in goede afstemming tussen docenten, studenten en opdrachtgevers. Het regelmatig evalueren en reflecteren is hierbij echt onontbeerlijk. Het geeft diepgang, voorkomt onbegrip en verlegt grenzen. Deze visie op onderwijs vraagt om bevlogen docenten en studenten, om steun van kenniscentra én om managers die een dergelijk experiment durven en willen steunen. Een Civil society, doe je samen!

Initiatiefnemers Civil Society Lab
Het Civil Society Lab is een initiatief van het Centre of Expertise Krachtige Kernen en HAN 'Sociale Studies' en de Academie Built Environment. Inmiddels valt het Lab enkel nog onder de Academie Built Environment.

Het Civil Society Lab is actief op de volgende thema's: Leefbaarheid, Ontmoeting & Ontgroening, Zelfstandig wonen & Vergrijzing, Mobiliteit & Bereikbaarheid, Participatie & Kanteling en Civil Society Tours.

Meld je aanMasterclass studiereis Japan

Van 12 t/m 22 oktober 2023 organiseren Zorgalliantie & Krachtige Kernen en de Academie Built Environment (HAN) een studiereis voor onze partners uit het werkveld naar het land van de rijzende zon: Japan. Op 9 mei is er een masterclass over de Studiereis naar Japan.

Japan

Thema's

Leefbaarheid

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over leefbaarheid.

60184 Uitzicht op Waalbrug in Nijmegen

Ontmoeting & Ontgroening

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over ontmoeting en ontgroening.

60186 Modekwartier in Arnhem

Zelfstandig wonen & Vergrijzing

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over zelfstandig wonen & vergrijzing.

102275 oudere dame gebruikt een tablet met een woningcommunicatiesysteem waardoor ze langer zelfstandig kan blijven wonen

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over mobiliteit & bereikbaarheid.

98859 Arnhem fiets in winkelstraat

Participatie & Kanteling

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over participatie & de kanteling.

60189 Groepjes studenten in Kronenburgpark in Nijmegen

Civil Society Tours

Civil Society Tours zijn praktische lesonderdelen van de HAN-minoren 'Samenwerken aan een duurzame Civil Society' en 'Co-Create Urban Transition'. Studenten, docenten en externen gaan samen op pad om vanuit verschillende perspectieven de (internationale) samenleving te bekijken.

31899 studenten en docent in bushokje

MinorCo-create urban transition

interprofessionele onderwijsmodulePressure Cooker

In de huidige vraagstukken rond (jeugd)zorg, wonen, welzijn en onderwijs, is een pasklare oplossing haast onmogelijk. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties is samenwerking over de grenzen van organisaties en disciplines heen belangrijk. In het Civil Society Lab van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is ervaring opgedaan met zogenaamde pressure cookers.
Een pressure cooker is een interprofessionele onderwijsmodule van twee of drie dagen waarin een vraagstuk van een maatschappelijke opdrachtgever centraal staat. In de pressure cooker verkennen studenten het vraagstuk, gaan in gesprek met burgers, cliënten en/of andere belanghebbenden en werken interprofessioneel samen vanuit een integrale aanpak. Ze worden uitgedaagd om in korte tijd professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten in het licht van het vraagstuk

32828 samen-studeren

Over Dort Spierings

​Dr. ir. Dort (T.G.M) Spierings is docentonderzoeker bij het HAN Instituut Built Environment, labmanager Civil Society Lab en coördinator van de minor Co-Create Urban Transition, co-creatie en transitie in krachtige kernen. ​

 

Dr. Ir. Dort Spierings
M 06 - 53 95 00 68
 
Facebook: Minor Co-Create Urban Transition| Minor Civil Society
Instagram: Engelstalige minor HAN Urban Transition
 

De wenselijke schaal
In het project 'De wenselijke schaal' heeft dr. ir. Dort Spierings als promovendus een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van fysieke schaalgrootte op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen.
Meer over het promotie-onderzoek 'De Wenselijke Schaal'

Nieuwsbericht over Dort Spierings

 

Telefoons internationaal