Ontmoeting & Ontgroening

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over ontmoeting en ontgroening. Contact is voor alle generaties van belang. Waar doe je dat? In een buurthuis, op straat, online of op een plein? Welke plekken zijn dan logisch in ruimtelijke zin, hoe faciliteer je dat, liefst met elkaar?

60186 Modekwartier in Arnhem

Nieuws

Landhorst, naar een nieuwe toekomst

Met de HAN is een overeenkomst gesloten om dit onderzoek uit te voeren. Plan is dat zij in de periode februari/juni dit onderzoek uitvoeren en dat - nadat het ondernemingsplan gerealiseerd is - gestart wordt met de aanpassing van Dorpshuis De Stek.

32118 praktijklokaal, les, studenten, samenwerken, orm, finance, economie

Placemaking in Tolhuis (2016)

Joos Meesters verrichtte in 2009 onderzoek naar vraagpatronen onder jongeren in Dukenburg, een stadsdeel in Nijmegen. Dit onderzoek wees uit dat jongeren behoefte hebben aan vertrouwen en graag een keer op een positieve manier gezien willen worden door volwassenen. Dit onderzoek diende als startpunt voor een opdracht in samenwerking met welzijnsorganisatie Tandem in Nijmegen.

Er is in vergelijking met andere Nijmeegse wijken in stadsdeel Dukenburg relatief weinig onderzoek verricht naar de wensen en behoeftes in Tolhuis. Daarom is er in 2015 gekozen om het onderzoek toe te spitsen op deze wijk. In samenwerking met studenten van de HAN, is vooronderzoek verricht. De omgang tussen de jongeren en de ouderen in Tolhuis was beperkt en vaak negatief. De jongeren in de wijk wilden meer vertrouwen van en meer contact met de volwassenen. Volwassenen zeiden hiervoor open te staan.

Placemaking
Dit onderzoek richt zich op 'placemaking', het samen met bewoners creëren van een plek met betekenis voor de buurt Tolhuis in Dukenburg. Deze methode kan een uitkomst bieden voor het verbinden van buurtbewoners in een tijd waar er steeds meer van de burger wordt gevraagd. De studenten gingen op zoek naar wat de burgers willen veranderen. De ideeën voor de invulling, ontwerp en het maken van de plek diende te komen van bewoners. Een place is er voor en door bewoners.

Naast placemaking hebben de studenten activiteiten georganiseerd en geanalyseerd. Er is kwalitatief onderzoek gedaan naar de vraag hoe placemaking ingezet kon worden om de jongeren en de ouderen in de wijk te verbinden. Aan de hand van interviews, enquêtes, observaties en een breed literatuuronderzoek is er onderzoek gedaan in Tolhuis en is er een kerstwandeling georganiseerd.

Resultaten
Het resultaat van het onderzoek beschrijft de belangrijke factoren voor het opzetten van een brede buurtactiviteit voor alle leeftijden. Compleet met 2 draaiboeken om de activiteiten eenvoudig over te kunnen nemen. Het doel hiervan is het verlagen van de drempel voor burgers voor het organiseren van activiteiten voor de buurt.

Conclusie
De conclusie: placemaking in de vorm van een periodieke actie is een waardevolle toevoeging aan de buurt. Het creëren van een permanente plek 'bottom up' is echter complex. Zonder aanwezige visie, sturing en kaders van de gemeente of van een organisatie is placemaking in Tolhuis een moeilijk inzetbaar middel.