MOCIA achtergrond

In het programma werken verschillende disciplines zoals voeding, leefstijl, gedragswetenschappen, klinisch onderzoek, epidemiologie, wiskunde, biologie, industriële vormgeving en technologie samen om te komen tot een gezonder brein; een combinatie van een beter lange- en kortetermijngeheugen, verhoogde concentratie en meer flexibiliteit.

31980 student schept pizza

Het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is, samen met de WUR, betrokken bij de opzet, uitvoering en evaluatie van een 2-jarige grootschalige humane interventiestudie naar de impact van dieet- en levensstijlveranderingen op (cognitieve) gezondheid.

Daarnaast is het lectoraat betrokken bij een kwalitatieve, longitudinale studie naar user requirements t.a.v. deelname aan de studie en specifiek het gebruik van het online platform op drie meetmomenten: voor start van de studie, tijdens, en na afloop. De input van de deelnemers en de ervaringen zullen aan de basis liggen van nieuw te ontwerpen technische toepassingen. In dit deel van het onderzoek wordt intensief samengewerkt met de TU Twente.

Partners en netwerken

Het project wordt gecoördineerd door Esther Aarts, onderzoeker aan het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Het crossover-programma is een publiek-private samenwerking met aanvragers van acht kennisinstituten en acht co-financierende partijen. Naast de Radboud Universiteit zijn ook het Radboudumc, Wageningen University & Research, Universiteit Twente, Maastricht Universiteit, Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen betrokken.

Co-financierders

De co-financierende partijen zijn Danone Nutricia Research, IMEC (OnePlanet Research Center), DSM Nutritional Products, Salut (spin-out van VGZ), de Hersenstichting, Reckitt Benckiser/Mead Johnson Nutrition, Alzheimer Nederland en Wageningen Food and Biobased Research. Het project heeft een omvang van 9,17 miljoen euro, waarvan 6,25 miljoen euro wordt gefinancierd door NWO.

Nieuws en artikelen

496439 Anja de Kruif tijdens haar promotie
467820 Jos Borkent, onderzoeker die gepromoveerd is.
Thema in HAN-opleidingenSamen oog hebben voor ondervoeding
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
31938 jongen oefening tandheelkunde op pop
Inaugurele rede Marian de van der Schueren“Investeren in diëtetiek betaalt zich terug”
240523 Lector Marian de van der Schueren
352194 Oude dame met haar hand voor haar mond.
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.