presentatie groente en fruit op tafel

Vragen die professional hebben betreffen enerzijds ondervoedingszorg: hoe ziet optimale ondervoedingszorg eruit, ter behoud van kwaliteit van leven en ter preventie van complicaties? Wie zijn daarbij betrokken en wie heeft welke verantwoordelijkheid?  

Anderzijds zijn er vragen over goede voedingszorg voor alle bewoners: hoe kunnen we de voedingszorg voor onze bewoners optimaal inrichten, wie en wat hebben we daarvoor nodig, welke barrières moeten we nemen om voedingszorg te optimaliseren, en bij wie (en hoe) moeten we die voedingszorg dan beleggen? 

twee studenten praten over gezonde voeding

Werkpakketten

De verschillende werkpakketten geven antwoord op de volgende vragen:  

  • Wat is de prevalentie van ondervoeding in verpleeghuizen in Nederland? 
  • Welke determinanten zijn geassocieerd met ondervoeding, en welke groepen bewoners lopen met name risico? 
  • Sluit de maaltijdvoorziening aan bij de wensen en behoeften van de bewoners (voedingssamenstelling en ervaren kwaliteit)?  
  • Wie zijn betrokkenen bij het (onder)voedingsbeleid, en hoe ziet een goede multidisciplinaire samenwerking eruit?  
  • Welke good practices van goede voedingszorg zijn er, en hoe kunnen deze worden ingezet in de verpleeg- en verzorgingshuizen?   

Om antwoord op deze vragen te geven vindt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek plaats.   

Nieuws en artikelen

496439 Anja de Kruif tijdens haar promotie
467820 Jos Borkent, onderzoeker die gepromoveerd is.
Thema in HAN-opleidingenSamen oog hebben voor ondervoeding
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
31938 jongen oefening tandheelkunde op pop
Inaugurele rede Marian de van der Schueren“Investeren in diëtetiek betaalt zich terug”
240523 Lector Marian de van der Schueren
352194 Oude dame met haar hand voor haar mond.
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.