Project House of Skills, Condities voor een Krachtige Leerwerkomgeving - Slimme werkplekken

twee vrouwen in gesprek

House of Skills onderzoekt hoe je een leerwerkomgeving creëert waarbij het om skills gaat in plaats van diploma’s. Dit zorgt voor een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen. Ook ontwikkelt ze de ‘Krachtmeting’: een meetinstrument voor die op skills gerichte leerwerkomgeving.

Snelle info

Projectleider

Jos Sanders

Startdatum:

1 januari 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

28 maanden

Subsidie

€ 300.000,-

Aanleiding

Er is een mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod. Een oplossing is inzetten op kennis, vaardigheden en eigenschappen in plaats van op diploma’s. Hoe benut je de skills van studenten en werknemers optimaal én laat je hen verder ontwikkelen? Hoe creëer je een krachtige leerwerkomgeving?

Doel

Doel van het project is kennis ontwikkelen voor ontwerp, implementatie en borging van krachtige leer-werkomgevingen. Zodat skills belangrijker worden dan diploma’s. En zodat (toekomstige) werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen.
Het project draagt bij aan het verhelpen van de schaarste in bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Het helpt de instroom en doorstroom te bevorderen en voorkomt ongewenste uitstroom.

Achtergrond

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN UAS in het project House of Skills (HoS). (HoS) is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit deze regio werken nauw samen om van de regionale arbeidsmarkt een op skills gerichte arbeidsmarkt te maken. Een arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Het partnership omvat een breed onderzoeksproject naar de ontwerpprincipes voor een krachtige leerwerkomgeving en de ontwikkeling van een meetinstrument voor die krachtige leerwerkomgeving.

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van EFRO/ESF Kansen voor West.

Resultaten

House of Skills werkt aan:

  • ontwerpprincipes voor de krachtige leerwerkomgeving;
  • meet- en monitorinstrument ‘De Krachtmeting’. Deze meet de kracht van een leerwerkomgeving.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuws

Weg met het cv, het digitaal skills paspoort in opmars

Het skills paspoort, een digitaal overzicht van iemands vaardigheden en talenten, wint langzaam terrein. Naar verwachting vervangt deze tool op termijn het vertrouwde cv. Inmiddels zijn er diverse pilots gestart. Zo ontwikkelt HAN-lector Jos Sanders een skills paspoort voor vaklieden.

HAN Redactie
25 augustus 2020
Lector Jos Sanders

Aanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijsAanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijs

De werkdruk in het onderwijs is een hot item. En dat is niet nieuw. Ruim 10 jaar geleden werd het taakbeleid in voortgezet onderwijs ingevoerd voor meer grip op alles wat tijdens en naast de lessen moet gebeuren. Maar juist dat taakbeleid blijkt nu werkdruk te veroorzaken. Lector Jos Sanders wil daar verandering in brengen. Samen met TNO en 3 middelbare scholen ontwikkelt hij een aanpak

HAN Redactie
05 december 2018
Jos Sanders

Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

HAN Redactie
02 februari 2019
Jos Sanders

Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

HAN Redactie
30 september 2019
Jos Sanders

Jos Sanders: 'Tijd voor actie. Een onderzoek. In de praktijk!'

Op 24 januari 2019 wordt Jos Sanders door het College van Bestuur geïnstalleerd als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan. Het komt volgens Sanders maar niet tot de gewenste doorbraak in een leven lang ontwikkelen. 'Daar moet nú maar eens verandering in komen.'

HAN Redactie
12 december 2018
Jos Sanders

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Smart Region om een maandelijkse update te ontvangen.