Project Smart Region - Slim House of Skills, 13 ontwerpprincipes voor een Krachtige Leerwerkomgeving

twee vrouwen in gesprek
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN University of Applied Sciences in het project House of Skills (HoS). De HAN deed de afgelopen twee jaar voor House of Skills onderzoek naar de ‘krachtige leer- werkomgeving’.

Snelle info

Projectleider

Jos Sanders

Startdatum:

1 januari 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

28 maanden

Subsidie

€ 300.000,-

De centrale vraag in dit onderzoeksproject was hoe werkomgevingen zo kunnen worden (her-) ontworpen dat een krachtige leerwerkomgeving ontstaat. Een omgeving die individueel, collectief en organisatie-leren én werken optimaal en aantoonbaar ondersteunt en stimuleert. 

Ontwerpgericht actie-onderzoek op zowel wetenschappelijke literatuur als in diverse praktijken leverde uiteindelijk 13 leidende ontwerpprincipes op voor die krachtige leerwerkomgeving. Onderzoekers van de HAN maakten op basis van die 13 ontwerpprincipes een ‘krachtmeting’ (checklist), een kaartspel met verschillende spelborden om gericht met een leerwerkomgeving aan de slag te gaan en een animatiefilm over het vormgeven van een krachtige leer-werkomgeving. De onderzoeksresultaten zijn nu ook gepubliceerd in een onderzoeksrapport en een (binnenkort te verschijnen) artikel in het Tijdschrift voor HRM. De 13 ontwerpprincipes voor de Krachtige Leerwerkomgeving worden daarin uitgebreid beschreven.

Download het onderzoeksrapport: Eindrapportage House of Skills: Condities voor een krachtige leerwerkomgeving.pdf

311056 Lectoraat leren tijdens de beroepsloopbaan. Afbeelding van het model krachtige leerwerkomgeving. 2021

Achtergrond

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN UAS in het project House of Skills (HoS). (HoS) is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit deze regio werken nauw samen om van de regionale arbeidsmarkt een op skills gerichte arbeidsmarkt te maken. Een arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Het partnership omvat een breed onderzoeksproject naar de ontwerpprincipes voor een krachtige leerwerkomgeving en de ontwikkeling van een meetinstrument voor die krachtige leerwerkomgeving.

AnimatieBekijk de conclusies van ons onderzoek

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van EFRO/ESF Kansen voor West.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuws

Skills paspoort

Weg met het cv, het digitaal skills paspoort in opmars

Het skills paspoort, een digitaal overzicht van iemands vaardigheden en talenten, wint langzaam terrein. Naar verwachting vervangt deze tool op termijn het vertrouwde cv. Inmiddels zijn er diverse pilots gestart. Zo ontwikkelt HAN-lector Jos Sanders een skills paspoort voor vaklieden.

HAN Redactie
25 augustus 2020
291820 Claudia Broekema bij een rol met groene kabels. Zij is van Volandis in Harderwijk en weet alles van het Digital Skills Paspoort.

Aanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijsAanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijs

De werkdruk in het onderwijs is een hot item. En dat is niet nieuw. Ruim 10 jaar geleden werd het taakbeleid in voortgezet onderwijs ingevoerd voor meer grip op alles wat tijdens en naast de lessen moet gebeuren. Maar juist dat taakbeleid blijkt nu werkdruk te veroorzaken. Lector Jos Sanders wil daar verandering in brengen. Samen met TNO en 3 middelbare scholen ontwikkelt hij een aanpak

HAN Redactie
05 december 2018
30390 Extern Bureau werken aan computer

Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

HAN Redactie
02 februari 2019
Jos Sanders

Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

HAN Redactie
30 september 2019
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Jos Sanders: 'Tijd voor actie. Een onderzoek. In de praktijk!'

Op 24 januari 2019 wordt Jos Sanders door het College van Bestuur geïnstalleerd als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan. Het komt volgens Sanders maar niet tot de gewenste doorbraak in een leven lang ontwikkelen. 'Daar moet nú maar eens verandering in komen.'

HAN Redactie
12 december 2018
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null
Onderzoeksrapport

Skillspaspoort oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt?

In het onderzoeksproject ‘Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort’ is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het skillspaspoort. Dit is een (digitaal) instrument voor het bijhouden van competenties, simpel gezegd. Maar het ontwikkelen en implementeren ervan is een complexe opgave, zo blijkt uit het onderzoeksrapport.

HAN Redactie
24 januari 2022
collega's in gesprek op kantoor
Duale opleiding

Rapport: nulmeting Mkb-route in het hbo

De Mkb-route is een duale opleiding: een hbo-student is werkzaam in het mkb en een deel van het leren vindt op de werkplek plaats. De lectoraten Human Capital (Hanzehogeschool Groningen) en Leren tijdens de Beroepsloopbaan (HAN) voerden een nulmeting uit naar deze Mkb-routes. Lees het rapport!

HAN Redactie
21 september 2022
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022
Internationaal congres verbeteren leerprocessen

EAPRIL: thuis op de HAN

Op de vroege woensdagochtend verplaatsen ruim 400 mensen uit 25 landen zich over de gebouwen van de HAN. Het zijn bezoekers van de EAPRIL-conferentie, een 3-daagse voor iedereen die betrokken is bij (praktijk)onderzoek op het gebied van innovatie en leren. “Welkom thuis”, klinkt het enthousiast.

HAN Redactie
24 november 2022
472110 EAPRIL conferentie 2022 op de HAN met lectoren Wietske Kuijer en Jos Sanders die de keynote verzorgen. Academie Mens en Maatschappij

Miljoen euro voor maatschappelijke arbeidsmarktinnovatie

Een samenwerkingsverband van de HAN, Hanzehogeschool, Fontys, Saxion, Windesheim en werkveldpartners ontvangt een subsidie van 1 miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het project Human Capital Innovatie ter versterking van het Maatschappelijk Verdienvermogen!

HAN Redactie
21 december 2022
413204 Bedrijfskunde deeltijd, studieadviesgesprek, studieadviseur, gesprek, praten, student, 2022

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Focus van de HANSmart Region - Slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region - Slim daarbij. Samen verleggen we grenzen met digitale technologie.

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN zwaartepunt Smart Region - Slim om een maandelijkse update te ontvangen.