Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie

De Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie biedt biomedisch en chemisch laboratoriumonderzoek voor studenten, bedrijfsleven en overheid. Uniek is de specialisatie Moleculaire plantenbiologie, de master Molecular Life Sciences en het HAN BioCentre. Opleiding, onderzoek en praktijk komen er samen.


ONDERWIJS

Thuisbasis voor bachelor en master

De Academie Biowetenschappen en Chemie is de thuisbasis voor een aantal bachelor- en masterstudies. Studenten volgen de voltijd- of deeltijdvariant, en kunnen kiezen uit Nederlandstalige of Engelstalige opleidingen.

Dit zijn de opleidingen:

ONDERWIJSPOST-HBO, CURSUS EN TRAINING

Nog niet uitgeleerd? De Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie is de thuisbasis voor een groot aantal post-hbo-opleidingen, cursussen en trainingen.

ONDERZOEK

Thuisbasis voor praktijkgericht onderzoek

Samen met het onderwijs zetten we onze tanden in maatschappelijke vraagstukken. We voeren praktijkgericht onderzoek uit, in een aantal lectoraten. Ook is er een kenniscentrum plus een expertisecentrum verbonden aan de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie.

Meer over de lectoraten, het expertisecentrum en het kenniscentrum:

Kenniscentrum Technologie en SamenlevingOnderzoeksprojecten voor techniek en life sciences

Werk je in de beroepspraktijk van Techniek of Life Sciences? Denk eens aan het inzetten van de vakinhoudelijke expertise van het Kenniscentrum Technologie en Samenleving. 

Het kenniscentrum werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld. Dat doet ze in nauwe verbinding met het onderwijs op de HAN.

Contact

Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie

Beatrijs Linford, Academiedirecteur a.i.
T (024) 353 19 00 (secretariaat)