Dit is je studie

Met Pedagogiek ben je straks specialist in het opvoeden en begeleiden van kinderen, jeugdigen én hun ouders. Je werkt aan een stevige theoretische basis en doet veel praktijkervaring op. Verder volg je een minor en loop je stages. Misschien wel in het buitenland! Na 4 jaar ben jij Bachelor of Arts.

Studenten Pedagogiek luisteren naar elkaar in een kring

Informatie voor nieuwe studentenStuderen in coronatijd

Door de coronamaatregelen ziet de start van jouw 1e studiejaar er net even anders uit dan normaal. Je volgt bijvoorbeeld vaker lessen vanuit huis, omdat er maar een beperkt aantal studenten op de HAN mag zijn. Als 1e-jaarsstudent krijg jij wel voorrang om zoveel mogelijk lessen te volgen op de campus. Zo kunnen we elkaar leren kennen. Lukt dat niet, dan doen we er alles aan om het online zo goed mogelijk te regelen. 

Op dit moment volgen studenten Pedagogiek een combinatie van fysiek onderwijs en online onderwijs (via Microsoft Teams). Studenten komen op minimaal 1 dag per week fysiek naar de campus om onderwijs te volgen. Ook de 1e-jaarsstage gaat gewoon door. Uiteraard volgen studenten de coronamaatregelen van hun praktijkplek op. Meer informatie over hoe het onderwijs eruit ziet als jij straks gaat studeren, ontvang je tijdens de introductieweek. Houd Han.nl/studerenencorona in de gaten als je benieuwd bent hoe het is om in deze tijd te studeren.

 

GGM K33 kantine blauw zitje studente

Gelijk in de praktijk aan de slagDe opbouw van Pedagogiek

Pedagogiek is een praktijkgerichte opleiding. Je loopt al vanaf het 1e jaar veel stage en je gaat veel aan de slag met beroepsopdrachten. Vanaf het 2e jaar voer je opdrachten uit als een professional. Zo stel je een gezinsplan op. Je leert kritisch naar jezelf kijken en zet je tanden in steeds complexere vraagstukken. In het laatste jaar volg je een minor en voer je je afstudeeronderzoek uit. 

Vier studenten Pedagogiek praten met elkaar in de lounge
Studenten Pedagogiek tijdens hoorcollege

Je propedeuse jaar

Dit is een verkennend jaar. Je gaat met allerlei takken van pedagogiek aan de slag. Op school én in het werkveld. Zo weet je aan het einde van dit jaar of Pedagogiek écht iets voor jou is.

1e jaar: De grote sprong

Je loopt in het 1e jaar 1 dag per week stage en je gaat veel aan de slag met beroepsopdrachten. Je leert pedagogische vaardigheden, zoals het professioneel opvoeden van een kind. Je voert ook een praktijkopdracht uit. Denk aan het organiseren van een groepsactiviteit met kinderen.

Je doet ook een literatuuronderzoek naar verschillende visies op een pedagogisch thema. Verder zet je je tanden in interessante theorieën, bijvoorbeeld over ontwikkelingspsychologie. Zo werk je aan je eigen professionaliteit. 

LEF!

Als pedagoog kom je vaak voor onverwachte uitdagingen te staan. Om je hierop voor te bereiden, organiseert de opleiding de LEF-week. Hierin dagen we je via een filmopdracht uit om uit je comfortzone te stappen.  

Studiebegeleiding is er voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studieloopbaanbegeleider, deze Docent Werken aan Eigen Professionaliteit is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je WEP docent wijst je de weg!

Je wordt geplaatst in een groep van ongeveer 26 studenten, met een Docent Werken aan Eigen Professionaliteit als je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Die WEP docent helpt je ook bij vragen en twijfels over de opleiding en verwijst je eventueel door naar studiebegeleiding. 

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

studenten lachend tijdens hoorcollege

Verdieping

Na de propedeuse verdiep je je meer in de kernvakken waarmee je in het 1e jaar al bent begonnen. Ook werk je verder aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo bereid je jezelf goed voor op je beroep als pedagoog!

2e jaar: FRESH

Dit jaar komen er ook nieuwe vakken aan bod. Je leert bijvoorbeeld over psychopathologie en gaat ook aan de slag met ‘FRESH’. Je schrijft onder andere een betoog waarin je een pedagogisch dilemma vanuit verschillende invalshoeken bekijkt: filosofisch, ethisch, sociologisch en vanuit het recht en de historie van het beroep.  

Jij als professional

Opdrachten en vraagstukken die je krijgt voorgelegd, worden nu complexer. Zo ontwerp je bijvoorbeeld een training die zorgt voor gedragsverandering bij schoolgaande kinderen.

Je leert ook meer over het beroep van de pedagoog. Welke maatschappelijke en wettelijke veranderingen beïnvloeden jouw werk en organisatie? Natuurlijk werk je verder aan je eigen professionaliteit. Je ontwikkelt zo een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Ook leer je kritisch naar jezelf kijken en je kwaliteiten benutten. In dit jaar ga je 2 dagen per week stage lopen.

Students as Partners

Bij Pedagogiek aan de HAN draagt iedereen zijn steentje bij vanuit zijn of haar expertise. Zowel studenten, docenten als professionals uit het werkveld. Er valt namelijk altijd van anderen te leren over pedagogische onderwerpen. Dit gebeurt via projectgroepen zoals Students as Partners (SAP). Thema's zijn bijvoorbeeld drugsverslaving, persoonlijkheidsontwikkeling of de ontwikkeling van het werkveld.  

Pedagogiek PLUS

Pedagogiek PLUS is een aanvullend programma dat extra uitbreiding biedt voor alle 2e-jaars en ambitieuze 1e-jaars studenten. Het programma is samen met studenten ontwikkeld en speciaal gericht op studenten die zich willen onderscheiden van de rest. Door extra uitdagingen kun je hiermee nóg meer uit je studie Pedagogiek halen!

Interprofessioneel werken

Als pedagoog werk je nooit alleen. Vaak werk je samen met een heel team van professionals die allemaal hun eigen expertise hebben. Daarom leer je bij de HAN interprofessioneel werken. Dat wil zeggen: je leert samenwerken met professionals zoals een sociaal werkers of therapeut. Zo zorgen jullie er samen voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Je leert dit bijvoorbeeld in onze labs en werkplaatsen. 

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Bezoekers Open Dag komen van de trap af gelopen
twee studenten in studiecentrum met laptop

Stage en specialisatie

Dit jaar begin je met een stage van 4 dagen per week. Dat kan ook in het buitenland. Onze studenten kom je bijvoorbeeld tegen in Peru, Zuid-Afrika, Indonesië of op Aruba. Ook heb je dit jaar de kans om je te specialiseren, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg.

3e jaar: Specialisme

In het 3e jaar leer je te handelen op het niveau van een beginnende pedagoog. Op je stageadres ga je aan de slag met de verschillende opdrachten en onderzoeken. Naast je stage kom je nog wel regelmatig op school voor supervisie, themabijeenkomsten en lessen.

Heb je het 1e half jaar goed afgerond? Dan kun je in het 2e semester stage lopen in het buitenland! De opleiding heeft contact met een aantal organisaties in het buitenland waar je praktijkervaring kunt opdoen.  

Specialiseer je in gehandicaptenzorg

Ben je specifiek geïnteresseerd in de gehandicaptenzorg? Je kunt je in dit jaar hierin specialiseren. Je loopt dan je stage in deze sector. Ook voor je reguliere opdrachten van het 3e jaar verdiep je je specifiek in dit thema. Volg je dit verdiepende programma? Dan heb jij straks alles in huis voor een baan in de gehandicaptenzorg!  

Internationaal

Je minor in het buitenland doen? Dat kan! Via de minor Global Awareness kun je een half jaar in het buitenland studeren. We werken intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kiest een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Of participeer in een buitenlands projecten, zoals het ‘Theewaterskloofproject’ in Zuid-Afrika of het ‘Skol Salu’ project op Curaçao. Ook je 3e jaars stage of praktijkgericht onderzoek kun je doen in het buitenland. 

Ervaringsverhaal van Cindy

Cindy is 1e-jaars student Pedagogiek. De opleiding bevalt haar tot nu toe goed. ‘Ik wilde na mijn mbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Werkniveau 3 en Pedagogisch medewerker niveau 4 de focus houden op kinderen en daarom past Pedagogiek goed bij me.’ Ze heeft voor de HAN gekozen omdat de manier van werken haar heel erg aansprak. Wat haar vooral bevalt, is dat er met de student wordt meegekeken. ‘Je voelt de steun en oprechte betrokkenheid van de docenten. Ze willen het beste uit je halen. Als jij denkt dat je het niet kan, gaan ze je juist motiveren!’

studenten luisteren in klas

Minor en afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint. Je kiest eerst een minor: een samenhangend verbredend of verdiepend vakkenpakket over een thema dat jou interesseert. Daarna begin je aan je afstudeeropdracht waarin je beroep en het handelen van een pedagoog centraal staat.

4e jaar: Welke minor kies jij?

Nóg meer verdieping en eigen inbreng: in het 1e semester van het laatste jaar volg je een minor. Hiermee kun je je straks profileren als pedagoog. Er zijn minoren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een minor ‘Huiselijk geweld’ of ‘Levensloopbegeleiding bij autisme’. Ook kun je je minor in het buitenland volgen. Met je minor kun je werkelijk alle kanten op! Er zijn 3 soorten minoren: 

Verdiepende minor 
Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied. 

Verbredende minor 
Maak kennis met een heel ander vakgebied. 

Doorstroomminor 
Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen. 

Afstuderen

In het 2e semester ga je aan de slag met je afstudeeropdracht Pedagogiek. Hierbij los je in tweetallen een praktijkprobleem op voor een pedagogische organisatie. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg, een ziekenhuis (kinderafdeling) of meer wijkgericht. Of in de justitiële opvang, het onderwijs of de kinderopvang. Je geeft een advies en ontwikkelt een vernieuwend en bruikbaar product dat het probleem oplost.

Volg je de verdieping gehandicaptenzorg? Dan voer je je opdracht uit binnen die context. Ook is het mogelijk om je onderzoek interprofessioneel uit te voeren. Je werkt dan samen met een aantal studenten van verschillende opleidingen aan een realistisch probleem.

Afstudeerprojecten

Tijdens het afstuderen staan onderzoek en innovatie in een praktijkinstelling centraal. Een paar voorbeelden:

  • Amy van der Mark en Karijn Jurriens onderzochten hoe ouders en groepsleiding van jongeren in leefgroep de Gildekamp (Pluryn) gelijkwaardig samen kunnen werken. Zodat, als het kind weer thuis is, de kans van slagen optimaal is. De studenten ontwikkelden een passende aanbeveling en een bruikbaar product.
  • Lotte Kasteel en Maaike Voskamp deden onderzoek naar technologische interventies. Denk aan apps, games en voorwerpen met licht en geluid. Zij keken of die de zelfredzaamheid van cliënten met autisme konden bevorderen. Zij brachten de wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en zorgverleners in kaart

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Arts

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend pedagoog en je mag jezelf Bachelor of Arts noemen!

Maak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

Student Pedagogiek leest boek over de schouder van medestudent