Meld je aan
De opleiding start 2 keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Dagen
Meelopen, Proefstuderen etc.
 • 11nov
  12nov
  Open Dag
  Nijmegen - 10:00 - 15:00
 • Proefstuderen
  Plan nu een afspraak in

Dit is je studie

Met Pedagogiek ben je straks specialist in het opvoeden en begeleiden van kinderen, jeugdigen én hun ouders. Je werkt aan een stevige theoretische basis en doet veel praktijkervaring op. Verder volg je een minor en loop je stages. Misschien wel in het buitenland! Na 4 jaar ben jij Bachelor of Arts.

Studenten Pedagogiek luisteren naar elkaar in een kring

Waarom bij de HAN? Direct in de praktijkDe opbouw van Pedagogiek

HAN Pedagogiek is een praktijkgerichte opleiding. Je loopt al vanaf het 1e jaar veel stage en je gaat veel aan de slag met beroepsopdrachten. Vanaf het 2e jaar voer je opdrachten uit als een professional. Zo stel je een gezinsplan op. Je leert kritisch naar jezelf kijken en zet je tanden in steeds complexere vraagstukken. In het laatste jaar volg je een minor en werk je aan een afstudeeronderzoek in de praktijk.

31637 puzzel met kind

Waarom bij de HAN? Alliantiegericht werkenSamenwerken op nummer 1

Pedagogische professionals werken met zeer verschillende mensen. Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders, andere gezinsleden en andere hulpverleners. Hoe realiseer je daarmee een goede samenwerkingsrelatie? Bij HAN Pedagogiek gaat er veel aandacht uit naar een betekenisvolle samenwerking, ook wel alliantie genoemd.

237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Waarom bij de HAN? Systeemgericht werkenKind én omgeving

Een kind kan niet los worden gezien van zijn omgeving. Bij HAN Pedagogiek kijken we daarom naar het gedrag van het kind binnen gezin, familie, school, vriendjes en andere netwerken. Deze netwerken noemen we het ‘systeem’ rondom het kind en deze manier van werken heet systeemgericht werken. 

Door een systeemgerichte bril zie je bijvoorbeeld dat een heel druk kind door de meester als een kind met probleemgedrag wordt gezien, maar door de trainers op de sportclub juist niet. En oma typeert het kind als een gezellige wildebras. Thuis in het gezin heeft het kind misschien een zorgbehoevend broertje waardoor daar drukte minder gewenst is.

De situatie is steeds anders. Het kind heeft een andere relatie met zijn meester, dan met zijn oma. Vanuit de systeemgedachte proberen we te begrijpen welke betekenis het gedrag heeft en hoe iedereen in het systeem kan bijdragen aan de hulpvraag.

kinderen op het schoolplein tijdens een les lichamelijke opvoeding
Studenten Pedagogiek tijdens hoorcollege

Je propedeuse jaar

Dit is een verkennend jaar. Je gaat met allerlei takken van pedagogiek aan de slag. Op school én in het werkveld. Zo weet je aan het einde van dit jaar of Pedagogiek écht iets voor jou is.

1e jaar: De grote sprong

Je loopt in het 1e jaar 1 dag per week stage en je gaat veel aan de slag met beroepsopdrachten. Je leert pedagogische vaardigheden, zoals het professioneel opvoeden van een kind. Je voert ook een praktijkopdracht uit. Denk aan het organiseren van een groepsactiviteit met kinderen.

Je doet ook een literatuuronderzoek naar verschillende visies op een pedagogisch thema. Verder zet je je tanden in interessante theorieën, bijvoorbeeld over ontwikkelingspsychologie. Zo werk je aan je eigen professionaliteit. 

LEF!

Als pedagoog kom je vaak voor onverwachte uitdagingen te staan. Om je hierop voor te bereiden, organiseert de opleiding de LEF-week. Hierin dagen we je via een filmopdracht uit om uit je comfortzone te stappen.  

Vrije uren

In het eerste jaar Pedagogiek heb je 140 vrije ruimte uren om te besteden aan kennis en vaardigheden naar eigen keuze. Deze kan je bijvoorbeeld invullen door mee te werken aan een maatjesproject, een kindervakantiekamp of door het volgen van lezingen. Studenten Tara, Lieke, Jolien en Iris kozen ervoor om een podcast te maken rondom diverse Pedagogische vraagstukken. In de podcast Pedagogiek rond de tafel, bespreken ze op luchtige wijze onder andere onderwerpen zoals genderneutraal opvoeden, seksuele acceptatie en de prepuberteit.

Studiebegeleiding is er voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studieloopbaanbegeleider, deze Docent Werken aan Eigen Professionaliteit is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je WEP docent wijst je de weg!

Je wordt geplaatst in een groep van ongeveer 26 studenten, met een Docent Werken aan Eigen Professionaliteit als je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Die WEP docent helpt je ook bij vragen en twijfels over de opleiding en verwijst je eventueel door naar studiebegeleiding. 

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

“Een kind mentaal zien groeien is zo mooi"

​Rinske is vierdejaars student Pedagogiek en dacht vooral geïnteresseerd te zijn in het jonge kind, maar tijdens haar derdejaarsstage bleek dat werken met pubers haar nog veel meer uitdaagde.  “Mijn eerstejaarsstage deed ik bij een kinderopvang. Dat was 1 dag in de week. In het tweede jaar liep ik twee dagen per week stage in het speciaal onderwijs. Het jonge kind tot 12 jaar interesseerde mij altijd enorm, dus dit waren leuke stages. Toch vond ik dat ik de doelgroep pubers nog niet moest uitsluiten, dus mijn derde jaar ging ik daarvoor. Toen bleek dat deze doelgroep mij enorm aansprak.”

470913 Student Rinske Anoniem

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

studenten lachend tijdens hoorcollege

Verdieping

Na de propedeuse verdiep je je meer in de kernvakken waarmee je in het 1e jaar al bent begonnen. Ook werk je verder aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zo bereid je jezelf goed voor op je beroep als pedagoog!

2e jaar: specifieke kennis

Dit jaar komen er ook nieuwe vakken aan bod. Je leert meer specifieke kennis bijvoorbeeld over psychopathologie. Je gaat ook aan de slag met ‘FRESH’. Je schrijft onder andere een betoog waarin je een pedagogisch dilemma vanuit verschillende invalshoeken bekijkt: filosofisch, ethisch, sociologisch en vanuit het recht en de historie van het beroep. De 1e letters van deze invalshoeken maken het woord 'FRESH'. 

Pedagogisch klimaat en gezinsbegeleiding

In het 2e jaar komen 2 thema’s aan bod:
 • Pedagogisch klimaat: hierin staan alle omgevingsfactoren centraal die invloed hebben of bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Denk bijvoorbeeld aan de woonomgeving, school en de relatie met (mede)opvoeders, structuur en regels, interactie met leeftijdgenootjes.
 • Gezinsbegeleiding: hierin staat het ondersteunen van een gezinssituatie bij opgroei- en opvoedproblemen centraal.

Werken aan je vaardigheden

Opdrachten en vraagstukken die je krijgt voorgelegd, worden nu complexer. Zo volg je de training ‘Conflicthantering’. Hierin leer je bijvoorbeeld hoe je op een effectieve manier met conflicten kunt omgaan en hoe je je eigen grenzen aangeeft. Ook stel je een gezinsplan op. Tegen welke problemen loopt een gezin aan? Welk doel kun je samen met het gezin formuleren en wie is hierbij betrokken?

Verdiepen in de theorie

De theorie krijgt een verdiepingsslag. Je leert bijvoorbeeld over psychopathologie. Welke psychische stoornissen komen bij kinderen veel voor? Denk hierbij aan autisme, adhd en angststoornissen. Ook in de Pedagogiek leer je verder. Onderwerpen zoals kindermishandeling, ouderschap, alliantie, systemisch werken uithuisplaatsing en pleegzorg komen aan bod. Genoeg te leren!

Werken in de praktijk en aan jezelf

Je leert ook meer over het beroep van de pedagoog. Welke maatschappelijke en wettelijke veranderingen beïnvloeden jouw werk en organisatie? Natuurlijk werk je verder aan je eigen professionaliteit. Je ontwikkelt zo een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Ook leer je kritisch naar jezelf kijken en je kwaliteiten benutten. In dit jaar ga je 2 dagen per week stage lopen.

Students as Partners

Bij Pedagogiek aan de HAN draagt iedereen zijn steentje bij vanuit zijn of haar expertise. Zowel studenten, docenten als professionals uit het werkveld. Er valt namelijk altijd van anderen te leren over pedagogische onderwerpen. Dit gebeurt via projectgroepen zoals Students as Partners (SAP). Thema's zijn bijvoorbeeld drugsverslaving, persoonlijkheidsontwikkeling of de ontwikkeling van het werkveld.  

Pedagogiek PLUS

Pedagogiek PLUS is een aanvullend programma dat extra uitbreiding biedt voor alle 2e-jaars en ambitieuze 1e-jaars studenten. Het programma is samen met studenten ontwikkeld en speciaal gericht op studenten die zich willen onderscheiden van de rest. Door extra uitdagingen kun je hiermee nóg meer uit je studie Pedagogiek halen!

Interprofessioneel leren en werken

Als pedagoog werk je nooit alleen. Vaak werk je samen met een heel team van professionals die allemaal hun eigen expertise hebben. Daarom leer je bij de HAN interprofessioneel werken. Dat wil zeggen: je leert samenwerken met professionals zoals een sociaal werkers of therapeut. Zo zorgen jullie er samen voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Je leert dit bijvoorbeeld in onze labs en werkplaatsen. 

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

31755 gang van school
twee studenten in studiecentrum met laptop

Stage en specialisatie

In het 3e jaar loop je vier dagen in de week stage in de praktijk. Dit kan voor een deel ook in het buitenland. Om de week kom je dan één dag naar de HAN voor ondersteunende lessen, begeleiding en supervisie.

3e jaar: beginnend Pedagoog

In het 3e jaar leer je te handelen op het niveau van een beginnende pedagoog. Op je stageadres ga je aan de slag met de verschillende opdrachten en onderzoeken. Je krijgt steeds meer verantwoordelijkheden.

Coachend onderwijs

Nieuw in het 3e jaar is dat er coachend onderwijs wordt gegeven. In kleine groepen (12 tot 14 studenten) ben je verbonden aan 1 docentcoach. In coachend onderwijs bepaal je als student, samen met je mede-studenten, wat je wilt leren. Waar wil je meer over weten? Dit kunnen vragen en voorbeelden vanuit de praktijk zijn, inhoudelijke afstemming, begeleidingsvraagstukken, enzovoort. Het doel is dat je als student regie voert op wat je dit studiejaar wilt en moet leren om na het afstuderen aan de slag te kunnen als pedagoog.  

Zo bepaal je aan het einde van je stage ook zelf met welk product je laat zien wat je al kan. Met andere woorden: welke competenties beheers je? Dat kan je aantonen met een verslag, maar bijvoorbeeld ook met een presentatie, video of zelfs een spel. Bovendien staat in coachend onderwijs feedback geven en ontvangen centraal. Dat doe je niet alleen met de docent, maar juist met je hele groep. 

studenten luisteren in klas

Minor en afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint. Je kiest een minor: een samenhangend verbredend of verdiepend vakkenpakket over een thema dat jou interesseert. En je werkt aan een afstudeeronderzoek in de praktijk waarin er sprake is van een pedagogisch vraagstuk.

4e jaar: Meer verdieping

Nóg meer verdieping en eigen inbreng: in het laatste jaar volg je een minor. Hiermee kun je je straks profileren als pedagoog. Er zijn minoren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een minor ‘Huiselijk geweld’ of ‘Levensloopbegeleiding bij autisme’. Er zijn 3 soorten minoren: 

Verdiepende minor 
Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied. 

Verbredende minor 
Maak kennis met een heel ander vakgebied. 

Doorstroomminor 
Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen. 

Internationaal

Je minor in het buitenland doen? Dat kan! Via de minor Global Awareness kun je een half jaar in het buitenland studeren. We werken intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kiest een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Of participeer in een buitenlands projecten, zoals het ‘Theewaterskloofproject’ in Zuid-Afrika of het ‘Skol Salu’ project op Curaçao. Ook je 3e jaars stage of praktijkgericht onderzoek kun je doen in het buitenland. 

Afstuderen

Daarnaast werk je aan je afstudeeropdracht Pedagogiek. Hierbij ga je aan de slag met een vraag of kwestie vanuit de praktijk en werk je in tweetallen actief aan een praktijkverbetering. Bijvoorbeeld in de jeugdzorg, een ziekenhuis (kinderafdeling) of meer wijkgericht. Of in de justitiële opvang, het onderwijs of de kinderopvang. Je geeft een advies en ontwikkelt een vernieuwend en bruikbaar product voor de praktijk.


Wil je je onderzoek interprofessioneel uitvoeren? Dat kan. Werk bijvoorbeeld samen met een student van de opleiding Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Social Work, enzovoort. Ook is het mogelijk om je afstudeeropdracht in deeltijd uit te voeren als je inmiddels al een baan hebt in het Pedagogisch vakgebied.

 

Afstudeerprojecten

Tijdens het afstuderen staan onderzoek en innovatie in een praktijkinstelling centraal. Een paar voorbeelden:

 • Amy van der Mark en Karijn Jurriens onderzochten hoe ouders en groepsleiding van jongeren in leefgroep de Gildekamp (Pluryn) gelijkwaardig samen kunnen werken. Zodat, als het kind weer thuis is, de kans van slagen optimaal is. De studenten ontwikkelden een passende aanbeveling en een bruikbaar product.
 • Lotte Kasteel en Maaike Voskamp deden onderzoek naar technologische interventies. Denk aan apps, games en voorwerpen met licht en geluid. Zij keken of die de zelfredzaamheid van cliënten met autisme konden bevorderen. Zij brachten de wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en zorgverleners in kaart

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW)

Een aantal geselecteerde studenten gaat, in plaats van een reguliere afstudeeropdracht, in het 4e jaar meedoen aan de innovatieve onderwijseenheid Praktijkinnovatie in Zorg en Welzijn (PZW). Hierin ga je samenwerken met studenten van ander zorg- en welzijnsopleidingen. Samen werk je aan een vraagstuk uit de praktijk. Meer info over PZW.

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Arts

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend pedagoog en je mag jezelf Bachelor of Arts noemen!

Maak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

Student Pedagogiek leest boek over de schouder van medestudent