Dit is je studie

Kinderen helpen met hun taalontwikkeling. Iemand behandelen die door een beroerte een taalstoornis heeft gekregen. Een articulatieonderzoek afnemen. Mensen uit hun eenzaamheid halen. Bij Logopedie maak je veel praktijkopdrachten. In verschillende werkgebieden, met diverse doelgroepen. Ook ontdek je je eigen stemgebruik en spreekvaardigheid. Zo word jij een breed ontwikkelde logopedist!

Elnaz vertelt je over de studie Logopedie aan de HAN

De opbouw van Logopedie

Bij Logopedie ben je veel praktisch bezig. Je kruipt direct in de huid van een beginnende logopedist. Je richt je op de zorg voor cliënten, de organisatie waar je werkt en je werkt aan je eigen professionalisering. Uiteraard ontwikkel je ook theoretische kennis. Dit doe je in hoor- en werkcolleges. Ook volg je vaardigheidstrainingen of observeer je kinderen in het basisonderwijs.

Een onderdeel van de studie is ook het begeleiden en coachen van jongerejaars studenten. Je helpt hen bijvoorbeeld met het oefenen van vaardigheden op het gebied van stem en uitspraak.

Na 4 jaar kun jij onderzoeken, behandelen en begeleiden als een professionele logopedist. Bij Logopedie werk je naar een toekomst met een BITE. Dit staat voor: 

  • Betrokken
  • Interprofessioneel
  • Talentvol
  • Experts

Je propedeuse jaar

In het 1e jaar kom je erachter wat het beroep van logopedist inhoudt. Je maakt kennis met het vakgebied en de beroepstaken. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Jaar 1: Beginnen met Logopedie

In je 1e jaar leer je onderzoeken, behandelen en begeleiden op de meest voorkomende logopedische gebieden. Zo verzin je bijvoorbeeld zelf een creatieve oplossing voor hoe je een kind de letter K beter leert uitspreken. Verder ga je aan de slag met je eigen spreekvaardigheid en stemgebruik. Denk aan articulatie, stemgeving, expressie en zang. Als logopedist moet je je natuurlijk zelf goed kunnen presenteren.

Meld je aan voor het Bachelor-Master-traject

Heb je je vwo-diploma én je propedeuse op zak? Dan kun je je aan het eind van het 1e jaar aanmelden voor het Bachelor-Master-traject. Vanaf het 2e jaar van je opleiding volg je dan ook vakken op de Radboud Universiteit. Je krijgt dan bijvoorbeeld de kans om deel te nemen in vernieuwende klinische projecten waarin technische hulpmiddelen bij taal- en spraakstoornissen worden ingezet. Een prachtige kans en extra uitdaging. Zo haal je je bachelor Logopedie én je master Taal- en Spraakpathologie in 5 in plaats van 6 jaar!

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Nog niet helemaal zeker? Studiebegeleiding is er voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je leerteamcoach: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je leerteamcoach wijst je de weg!

Natuurlijk kun je ook veel leren van je medestudenten. Daarom vorm je een leerteam met 6 of 8 andere studenten. In je team bespreek je de projecten en jullie samenwerking. Onder begeleiding van je leerteamcoach (docent) kom je op vaste momenten bij elkaar.

Verdieping en verbreding

In het 2e jaar van de opleiding start je met de hoofdfase. Er komen veel logopedische werkvelden aan bod. En je vergroot je kennis en je therapeutische vaardigheden.

Jaar 2: Waar ga je mee verder?

Je gaat bijvoorbeeld verder met neurologie. Maar je leert ook over nieuwe onderwerpen, zoals taal- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. En over het behandelen van mensen met stemstoornissen. Je maakt kennis met verschillende logopedische werkvelden. Denk aan een eerstelijnspraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis, scholen voor speciaal onderwijs en de gehandicaptenzorg. En je traint je therapeutische vaardigheden tot op hoog niveau. 

Samen leren in een leerwerkplaats

Goed leren samenwerken met professionals van andere disciplines vinden we bij de HAN erg belangrijk. Daarom volg je niet alleen onderwijs met studenten van je eigen opleiding, maar doe je ook veel samen met andere studenten.

In een multidisciplinair team doorloop je je praktijkstage, volg je gezamenlijke workshops en masterclasses en bespreek je casuïstiek. Dit alles doe je in een leerwerkplaats. Hier komen onderwijs, onderzoek, het werkveld én de wijk samen. Zo creëren we 1 innovatief zorg-, werk- en leerlandschap dat het functioneren, participeren en de gezondheid van de bewoners verbetert.  

Denk mee met de opleiding

Bij Logopedie mag je als student actief meedenken over vorm en inhoud van de opleiding. Neem bijvoorbeeld deel aan werkgroepen, zoals de opleidingscommissie of het studentenberaad. Hier laat jij je stem gelden!  

Haal meer uit jezelf met het Honoursprogramma

Zoek je meer uitdaging in je studie? Start dan in het 2e jaar van Logopedie met het Honoursprogramma. Dit programma volg je extra, naast je gewone vakken.

In het Honoursprogramma verdiep je je verder in je toekomstige vak. Ook kom je meer te weten over de andere paramedische studies. Dit programma staat namelijk in het teken van samenwerken met andere studierichtingen als Ergotherapie, Fysiotherapie, Mondzorgkunde, Voeding en Diëtetiek.

Talentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap

Het Talentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap is speciaal ontwikkeld voor studenten die competenties willen ontwikkelen zoals ondernemen en management binnen de gezondheidszorg. Dit programma volg je extra, naast je gewone vakken.

Labs en werkplaatsen

In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan of bij:

  • iXperium Health
  • Lent - Thermion
  • Oosterhout
  • Wijchen
  • ZZG Herstelcentrum

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Stage en minor

In het 3e jaar van je opleiding ga je écht de praktijk in. Je loopt eerst een stage van 14 weken en daarna een stage van 18 weken. In het 2e semester volg je een minor: een soort vakkenpakket over een onderwerp dat jij interessant vindt.

 Jaar 3: Aan de slag

Je kunt stagelopen in in alle werkvelden van de logopedie. Je kunt zelf kiezen bij welke instelling of organisatie jij je praktijkervaring opdoet, bijvoorbeeld als logopedist in een ziekenhuis, verpleeghuizen, revalidatiecentra, audiologische centra, het onderwijs of in een praktijk. De opleiding kan je ook helpen een leuke stageplek te vinden.

Als stagiaire mag je onder supervisie van een logopedist tests afnemen en behandelingen uitvoeren. In totaal ben je 40 uur per week bezig met je stage. In deze tijd maak je ook de bijbehorende opdrachten en kom je een aantal keer terug naar school.

Een minor voor Logopedie kiezen

Nóg meer verdieping en eigen inbreng: in de hoofdfase volg je een minor. Hiermee kun je je straks profileren als logopedist. Er zijn minoren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een minor ‘Neurorevalidatie’ of ‘De stem centraal’. Met je minor kun je werkelijk alle kanten op!  

Een minor duurt 1 semester. Er zijn 3 soorten minoren:   

Verdiepende minor 
Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.   

Verbredende minor 
Maak kennis met een heel ander vakgebied.   

Doorstroomminor 
Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen. 

Internationaal

Je minor in het buitenland doen? Dat kan! Via de minor 'Global Awareness' kun je een half jaar in het buitenland studeren. We werken intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kunt kiezen voor een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Ook kun je participeren in buitenlandse projecten, zoals het ‘Theewaterskloofproject’ in Zuid-Afrika of het ‘Skol Salu’ project op Curaçao. Ook je afstudeerproject kun je in het buitenland doen.  

Stage en afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint. Je loopt weer fulltime stage. Daarna ga je aan de slag met een afstudeeropdracht.

Jaar 4: Afstuderen

Je afstudeeropdracht is vaak in opdracht van een instelling of organisatie. Hierbij los je in tweetallen een praktijkprobleem op voor die instelling. Bijvoorbeeld bij een praktijk voor logopedie, in een ziekenhuis of bij een onderwijsinstelling.

Je geeft een advies en ontwikkelt een relevant, vernieuwend en bruikbaar product dat het probleem oplost, zoals een adviesrapport of een diagnostisch instrument. Hiermee draag je bij aan de verhoging van de zorgkwaliteit.  

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement!

Bachelor of Science

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend logopedist en je mag jezelf Bachelor of Science noemen!

Volgende paginaMaak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!