Maarten van Gils

Veel bedrijven en organisaties worstelen met de digitale revolutie, wachten zelfs passief af en missen de boot. Ik richt me op het ontwerpen van nieuwe business modellen met oog voor technologie, mens én het omringende ecosysteem. Om zo, vanuit die invalshoek, de revolutie vorm te geven. Dat is gaaf!

portret Maarten van Gils

Hoe kunnen (samenwerkende) MKB-organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Open innovatie en ecosystemen zijn daarbij onderwerpen waar ik samen met studenten en het MKB concreet invulling aan wil geven.

Installatierede op 20 februari 2020

Op 20 februari 2020 is Maarten van Gils geïnstalleerd als lector Smart Business. Hij sprak daarbij zijn installatierede uit: 'Smart Up or Shut Down'.

Lees hier de volledige tekst.

Over Maarten

Expertises:

  • Open Innovatie
  • Smart (Industry)
  • Ecosystemen en regionale samenwerking
  • Innovatieve (smart) verdienmodellen
  • Innovatiehubs
  • Life Sciences & High Tech

Het Lectoraat Smart Business

Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

smart industry deeltijd fabriek

Nieuws en artikelen

355201 Shani Mooijman bij uitzending Humberto Tan met HAN logo
109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht
237736 overlegsituatie
347057 Ziekenhuispersoneel in ziekenhuis duwen een bed met patient
55657 Ouderenzorg
225843 Venndiagram Slim Schoon Sociaal
32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten
284404 Smart Region digital twin bij Varex Imaging. Dit betreft een calibratie handeling van de paddle welke gebruikt wordt voor borstonderzoek.
Smart Region vrouw met bril
Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
32240 economie management recht

Projecten

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

AMBISI

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. AMBISI biedt een (spel)methode om ondernemers hierbij te ondersteunen. Om zo tot beter onderlegde besluitvorming te komen.

man met interface glas

BESSI

Als bedrijf met innovatie-ambitie loop je soms tegen grenzen aan. Samenwerking met concullega’s is dan soms nodig. Maar hoe doe je dat op enigszins duurzame wijze? Zodat niet de helft eruit wil stappen halverwege het traject?

biocentre_data-science9. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Publicaties

Maarten van Gils publiceert met regelmaat over zijn onderzoek. Je vindt zijn publicaties hier.

Oog met technogie dat staat voor smart region

Nevenfuncties

  • Lid Kerngroep BOOST
  • Lid Thematafel Smart Werken en Innoveren (8RHK Ambassadeurs)
  • Lid Helixgroep cluster Health, High Tech & Food
  • Founding Father Smarthub Industry Incubator