Project Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan

In de campusaanpak Arnhem hebben onderwijsinstellingen uit Arnhem, overheden en OV bedrijven de handen in elkaar geslagen om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen.

Snelle info

Projectleider:

Arjen van Weert

Startdatum:

1 januari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

31 december 2022

Aanleiding van het project

In de campusaanpak Arnhem hebben onderwijsinstellingen uit Arnhem (HAN, ROC RijnIJssel, Astrum college, HvHL, Yuverta en Artez), overheden (de gemeente Arnhem, de Groene metropoolregio Arnhem Nijmegen, RWS) en OV bedrijven (NS, Connexxion en Arriva) de handen in elkaar geslagen om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen. Het afgelopen jaar is de situatie rond mobiliteit in Arnhem in kaart gebracht en hebben de partijen uitgesproken om onderzoeken op te starten langs drie lijnen:

 • Minder reizen
 • Minder reizen op de piekmomenten
 • Duurzamer reizen (met duurzamere vervoersvormen)

Doel van het project

Het doel van het project Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem is om samen met betrokken partijen (onderwijs, overheden en vervoerders) mogelijkheden en kansen voor samenwerking te verkennen. Uiteindelijk is het project gericht op structurele verbetering van (duurzame) bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen.

Beoogde resultaten

Concrete maatregelen waar nu aan gedacht wordt zijn:

 • Een introductiepakket over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen voor nieuwe studenten en medewerkers;
 • Deelfietsen op station Velp;
 • Monitoring van de drukte in het OV en op de weg bij de start van het collegejaar na de zomer 2021;
 • Inrichten van blended learning en roostering zodat de bereikbaarheid verbetert;
 • Bakfietsen voor het vervoer van werkstukken en materialen van/naar Artez;
 • Bakfietsen voor bloemenvervoer naar onderwijsinstellingen;
 • Stimuleren gewenst reisgedrag van/naar onderwijsinstellingen;
 • Inrichten van werk en studie hubs in regio’s;
 • Aansluiten bij de ontwikkeling van mobiliteitshubs van de groene Metropoolregio;
 • Het verbeteren van looproutes van OV haltes naar onderwijsinstellingen.

Opgeleverde producten: digitale magazines

Commute

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396435 lectoraat smart business, commute magazine, screenshot

InMotion

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396437 lectoraat smart business, inmotion magazine, screenshot

IN MOTION

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396436 lectoraat smart business, in motion magazine, screenshot

Meer weten? Neem contact op met:

Arjen van Weert

 • arjen.vanweert@han.nl
 • LectoraatSmart Business

  Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

  smart industry deeltijd fabriek