Project Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan

Filerijden vanaf de stoplichten tot aan een volle parkeerplaats. Nog net de trein voor je neus zien wegrijden en je busaansluiting missen. Het lectoraat Smart Business werkt aan oplossingen: de bereikbaarheid van de Arnhemse grote onderwijsinstellingen moet beter én duurzamer.

Snelle info

Projectleider:

Arjen van Weert

Startdatum:

1 januari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

31 december 2022

Aanleiding van het project

Het dagelijks aantal reizigers richting de diverse Arnhemse onderwijsinstellingen is groot en ook allemaal op dezelfde momenten: de spits. Niet verwonderlijk, maar wel problematisch. Verkeersopstoppingen en gebrek aan parkeerplaatsen voor wie met de auto reist; overvolle treinen en bussen tijdens de spits, met alle bijbehorende vertragingen; gevaarlijke verkeerssituaties bij bushaltes en op drukke looproutes. Groen moet wijken voor verkeersdoorstroom en de luchtvervuiling neemt toe. Dat moet anders. Tijd dus om met een aantal belangrijke spelers aan een oplossing te werken.  

Doel van het project

Onderwijsinstellingen uit Arnhem, overheden en OV-bedrijven gaan samen de uitdaging aan om de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen per fiets, OV en auto te verbeteren en te verduurzamen. 
 
De situatie rond mobiliteit in Arnhem is in kaart gebracht. Op basis van die analyse gaan de 12 projectpartners gezamenlijk inzetten op doelstellingen:  
 • Minder reizen
 • Minder reizen op de piekmomenten
 • Duurzamer reizen (met duurzamere vervoersvormen)
Het lectoraat Smart Business onderzoekt de mogelijkheden om deze ambitie waar te maken. Maar het blijft niet bij onderzoek doen – er worden ook pilots uitgevoerd, variërend van het stimuleren van ander reisgedrag, tot het ontwikkelen van elektrische bakfietsen voor het vervoer van materiaal. 

Beoogde resultaten

Sommige ideeën ontstaan pas gedurende het project. De volgende lijst met beoogde resultaten is daarom zeker niet in beton gegoten, maar wel het startpunt van diverse acties, pilots en verdere uitvoering.  

 • Een introductiepakket over de bereikbaarheid van onderwijsinstellingen voor nieuwe studenten en medewerkers;
 • Deelfietsen op NS-station Velp;
 • Monitoring van de drukte in het OV en op de weg bij de start van het collegejaar na de zomer 2021;
 • Inrichten van blended learning en roostering zodat de bereikbaarheid verbetert;
 • Bakfietsen voor het vervoer van werkstukken en materialen van/naar Artez;
 • Bakfietsen voor bloemenvervoer naar onderwijsinstellingen;
 • Stimuleren gewenst reisgedrag van/naar onderwijsinstellingen;
 • Inrichten van werk- en studiehubs in de regio;
 • Aansluiten bij de ontwikkeling van mobiliteitshubs van de Groene Metropool Regio;
 • Het verbeteren van looproutes van OV-haltes naar onderwijsinstellingen.
431973 enigineering studenten Industrieel Product Ontwerpen IPO bij Bloemenfiets project
HAN-studenten Industrieel Product Ontwerpen presenteren bloemenfiets

Introductiemagazine voor (internationale) studenten

Eén van de beoogde resultaten van dit project is een introductiepakket voor nieuwe studenten en medewerkers. Een aparte doelgroep - vanwege de taal en vaak onbkendheid met bijv. het Nederlandse OV - zijn internationale studenten. Voor en door internationale studenten van de HAN zijn daarom diverse introductiemagazines ontwikkeld. Een selectie van deze online magazines staat hieronder.   

Selectie online magazines

Commute

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396435 lectoraat smart business, commute magazine, screenshot

InMotion

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396437 lectoraat smart business, inmotion magazine, screenshot

IN MOTION

Tijdens dit project zijn er digitale magazines ontwikkeld voor en door internationale studenten/ov-reizigers.

396436 lectoraat smart business, in motion magazine, screenshot

Meer weten? Neem contact op met:

Arjen van Weert

 • arjen.vanweert@han.nl
 • LectoraatSmart Business

  Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

  smart industry deeltijd fabriek