HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Smart Business

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Telefoons internationaal
Lectoraat Smart Business

AMBISI

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. AMBISI biedt een (spel)methode om ondernemers hierbij te ondersteunen. Om zo tot beter onderlegde besluitvorming te komen.

man met interface glas
Lectoraat Smart Business

BESSI

Als bedrijf met innovatie-ambitie loop je soms tegen grenzen aan. Samenwerking met concullega’s is dan soms nodig. Maar hoe doe je dat op enigszins duurzame wijze? Zodat niet de helft eruit wil stappen halverwege het traject?

biocentre_data-science9. Martijn van der Pol, Philip de Groot