Technologie voor gezondheid

We voeren betrouwbaar en maatschappelijk valide onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van technologie voor de kwaliteit van leven van burgers in hun leefomgeving. In netwerken en samen met partners leren we mét en van elkaar. Om bijdragen van technologie aan gezondheid van burgers te stimuleren.

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Digitalisering zorg

Digitalisering van de zorg wordt al langere tijd als belangrijke draaiknop gezien om uitdagingen in de zorg aan te pakken. De beschikbare middelen zijn onder meer:

 • eHealth, mHealth -gezondheidsapps- die via gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gezondheid en zorg ondersteunen of verbeteren
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Robotica
 • Sensortechnologie
 • Extended Reality (XR), verzamelterm voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) technologieën die digitale elementen toevoegen aan de fysieke wereld (AR & MR) of een volledig virtuele omgeving creëren (VR)
Technologie en digitale middelen voor gezondheid 

Acceptatie en adoptie

Brede acceptatie van technologie en adoptie van de digitale middelen blijkt in de praktijk echter nog niet mogelijk. Dat heeft te maken met de hoeveelheid varianten van digitale zorg en verschillende barrières zoals: gebrek aan eigenaarschap bij eindgebruikers, problemen rondom de brede implementatie in de zorgpraktijk, en onvoldoende bewijs en onderzoek die de toegevoegde waarde in kaart brengen. 

Tussen de -overwegend hooggespannen- beloftes van digitalisering van de zorg en de werkelijke situatie blijkt een duidelijke kloof te bestaan. Ons lectoraat zet zich in om deze kloof verder te helpen dichten. Dit aan de hand van een praktijkgericht programma van 3 onderzoekslijnen.

Onderzoekslijn 1 

Burgers en hun informele netwerk

Samen met onze partners onderzoeken we de toegevoegde waarde van technologie voor de kwaliteit van leven van burgers in hun (collectieve) leefomgeving met als doel:

 • Het stimuleren van kennis over de rol van technologie in het zelfmanagement van burgers en hun informele netwerk in hun (collectieve) leefomgeving, voor bevordering van gezondheid en preventie.
Onderzoekslijn 2 

(Toekomstig) professionals in zorg en welzijn

We bereiden (aankomend) professionals voor op de praktijk van de toekomst met als doel:

 • Het stimuleren van kennis en vaardigheden over technologie in het (hbo) gezondheidszorgonderwijs en het implementeren van deze kennis in de praktijk.
Onderzoekslijn 3 

Innovatiegerichte organisaties in zorg en welzijn

We stellen zorg- en welzijnsorganisaties in staat om technologie structureel een plek te geven binnen hun organisatie met als doel:

 • Het stimuleren van kennis over de adoptie van technologie in de cultuur en werkprocessen van organisaties in zorg en welzijn.
Technologie als hulpmiddel 

Positieve Gezondheid

In ons onderzoek werken vanuit het concept Positieve Gezondheid (Huber, 2013). Dit gaat uit van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. De nadruk ligt op het belang van preventie en een gezonde leefstijl voor het behoud van een gezond en gelukkig leven in de bredere context. 

Positieve Gezondheid betekent ook het bouwen en onderhouden van sociale netwerken die burgers behoeden voor psychische, lichamelijke en sociale problemen. Gezondheid en welzijn gaan hierbij hand in hand. Technologie kan in deze context een belangrijk hulpmiddel zijn in het bevorderen van sociale verbindingen en een gezonde leefstijl.

Technology Readiness Levels - TRL 

Beloftevolle technologieën

Op basis van de specifieke fases van de technologische levenscyclus van 9 niveaus van de Technology Readiness Levels (TRL) richten en we ons op de TRL niveaus 5, 6 en 7. Dit zijn de niveaus waarin beloftevolle technologieën -die hun waarde al in een lab omgeving aangetoond hebben-, worden getest, gevalideerd en opgeschaald in een relevante praktijkomgeving. 

De technologieën worden gekoppeld aan uitdagingen (‘challenges’) van burgers, zorgprofessionals en zorgorganisaties in de regio. Hiermee komen we tegemoet aan:

 • de wens van burgers voor het organiseren van ondersteuning in hun eigen leefomgeving
 • de vragen van zorgorganisaties over ondersteuning bij het opschalen en adopteren van technologie in hun werkprocessen
 • de wens van productontwikkelaars voor het oversteken van de ‘Valley of Death’ bij het opschalen en valideren van beloftevolle technologische innovaties

Onze netwerken en kennispartners

Ons lectoraat werkt samen met meerdere opleidingen, lectoraten, het innovatielab iXperium Health en academies van de HAN. Daarnaast werken we samen met kennispartners en netwerken.

 • iXperium Health

  ​In iXperium Health werken we aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals en laten ze ervaren wat werkt. Ze onderzoeken zelf de effecten van technologie in zorg en welzijn.

 • ICT&HEALTH

  ICT&HEALTH is het officiële en grootste platform voor zorginnovatie. Leden van de Innovation Partner Group zijn deskundig in het helpen vernieuwen en ondersteunen van de zorg met uitsluitend de beste oplossingen.

 • TOPFIT

  TOPFIT is een groot samenwerkingsverband van universiteiten, ziekenhuizen, hogescholen en beroepsopleidingen in Gelderland en Overijssel. In deze samenwerking bundelen 8 vaste partners hun krachten op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering in de regio Oost-Nederland. 

  De missie van TOPFIT is het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Een belangrijke manier om dat te bereiken is door nieuwe en bestaande kennis op dit vlak met elkaar te delen en activiteiten in Oost-Nederland samen op te pakken.

 • Platform Personalised Health - PIT

  Het Platform Personalised Health (PPH) is een landelijke samenwerking. De partners zetten een een gezamenlijke agenda op van praktijkgericht onderzoek voor technologische en organisatorische innovaties én ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg. Ons lectoraat is trekker van dit platform.

Samenwerkingspartners

Onderwijs:

 • HBO: HAN Leergemeenschap Technology for Fair Health, Zuyd Hogeschool, Saxion, Hanze Hogeschool, Hotelschool The Hague, Hogeschool Rotterdam, Fontys, HU/UU
 • ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen en Tech@adoptie (practoraat)

Ondernemingen:

 • Phoqus, The Simulation Crew, BKCMedia, Health4Europe, Tinybots, Active Cues, CRDL, Qwiek, Pillo

Zorgorganisaties:

 •  Radboudumc, Radboud Academy, CWZ, Rijnstate, Slingeland, SMK

Projecten

Motiverende Gespreksvoering

Over 10 jaar kopen we zorgtechnologie gedachteloos bij de woonwinkel. Dan zijn het gebruiksvoorwerpen die je zelf aanschaft. Daar zijn we nog niet. Binnen dit project zetten we Virtual Reality in om een leeromgeving te bieden waar studenten de motiverende gespreksmethodiek kunnen oefenen.

null

Gebruik Technologie tijdens Covid

Tijdens de eerste coronagolf (voorjaar 2020) is het aantal digitale contacten tussen (zorg)professionals en cliënten enorm toegenomen. Noodgedwongen, want face-to-face contact was vaak niet meer mogelijk. We onderzoeken welke vorm van digitaal contact is ingezet en of dat succesvol was.

null

Digitaal didactisch EPD project

Meer continuïteit in de zorg. Een betere interprofessionele samenwerking. Studenten leren het door te werken aan echte casussen. De HAN ontwikkelde hiervoor afgelopen jaren een didactisch EPD. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en Saxion werken we nu aan de doorontwikkeling.

hbo ict ipad tablet

Kletsbot

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen die eenzaam of niet zelfredzaam zijn zich toch verbonden voelen met hun omgeving? En antwoord krijgen op hulpvragen? Terwijl we te maken hebben met flinke tekorten in de zorg? De Kletsbot combineert slimme technologie met een sociaal netwerk en kan hulp bieden.

31685 null
Kenniscentrum
 

Duurzame Zorg

Hoe zorgen we de komende decennia voor een duurzame zorg? Het Kenniscentrum Duurzame Zorg ziet maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als een inspirerende aanpak. Met deze aanpak kan preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid worden bevorderd. 

studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving
Centre of Expertise (CoE)
 

Krachtige Kernen

De leefbaarheid van gemeenten met kleine kernen staat steeds meer onder druk. Ze zijn kwetsbaar. Door krimp, vergrijzing en de transformatie in zorg en welzijn. Dit vraagt om een andere manier van organiseren; vanuit de burger en zijn kracht. Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren.

gang d-vleugel social work met roltrap