Onze kennis - Technologie voor gezondheid

Kennis, producten en publicaties van het Lectoraat Technologie voor Gezondheid zijn beschikbaar voor iedereen. Onderzoekers, docenten, opleiders, studenten, professionals kunnen deze gebruiken. Dit met in achtneming van de creative commons licentie: met naamsversmelding en niet commercieel.

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Ontwikkelen, benutten en delen van kennis Collectief leren en interactie

Op basis van onze 3 onderzoekslijnen werken we samen met regionale en (inter-)nationale partners aan ontwikkeling, benutting en deling van kennis. We organiseren interdisciplinaire themateams met burgers, studenten, docenten, onderzoekers, professionals, managers, beleidsmakers, en ondernemers.

Cruciaal voor onze samenwerking is het collectief leren en de interactie tussen betrokken stakeholders. We stellen gezamenlijk kaders vast door de gedeelde focus en de collectieve doelen. Daarbij organiseren we structureel een reflectieve dialoog tussen alle betrokkenen met een heterogene, interprofessionele groep deelnemers.

Organisatorisch leren binnen het netwerk

We maximaliseren de impact van onze initiatieven door kennis uit te wisselen en aandacht te geven aan 'sociaal kapitaal', waarbij ons netwerk wordt aangezet om kritisch mee te denken. 

Door evaluaties uit eigen onderzoek, literatuur, beleidsontwikkelingen en netwerkevents halen we belangrijke lessen op over onze effectiviteit en toekomstige innovaties. Hiermee wakkeren we de motivatie voor 'organisatorisch leren' binnen het netwerk voortdurend aan.

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Technologie voor Gezondheid (voorheen: Lectoraat Innovatie in de Care voorheen) zijn publicaties verschenen. Een overzicht van alle publicaties vind je hier.

Stockbeeld interessegebied economie en bedrijf