31685 null

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen die eenzaam of niet zelfredzaam zijn zich toch verbonden voelen met hun omgeving? En antwoord krijgen op hulpvragen? Terwijl we te maken hebben met flinke tekorten in de zorg? De Kletsbot combineert slimme technologie met een sociaal netwerk en kan hulp bieden.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1 februari 2020

Looptijd

1 jaar (verlenging i.v.m. Corona)

Subsidie

Regieorgaan SIA – Kiem hbo

Projectleiders

Jonathan van Deutekom – HAN Zorgalliantie

Proeftuin KletsbotOpbrengsten en ervaringen

Hans Jansen, initiatiefnemer Proeftuin Kletsbot, lectoren René Bakker en Marian Adriaansen, Jonathan van Deutekom, thematrekker Zorgtechnologie Zorgalliantie en 2 studenten en een vertegenwoordiger van Malkander vertellen over de ervaringen en opbrengsten van het project Kletsbot.

Aanleiding van het project

We hebben te maken met een toenemend aantal eenzame mensen. Tevens is er ook een groot tekort aan vrijwilligers, druk op mantelzorgers, bezuinigingen en tekorten in sociale hulpverlening. Traditionele methoden zijn weinig succesvol. Kunnen we nieuwe technologie toepassen om eenzaamheid bij ouderen te verminderen?

Doel

Het doel van Kletsbot is uiteindelijk het verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Mensen hebben thuis eenvoudige sociale interactie, ze krijgen hun (hulp)vraag beantwoord en/of er wordt een (dreigende situatie) van eenzaamheid gesignaleerd en geadresseerd.

Gebruikers ervaren met Kletsbot digitale en fysieke verbondenheid met hun omgeving en zijn betrokken bij de gemeenschap. Hierdoor maken zij uiteindelijk minder aanspraak op formele zorg en ondersteuning.

Resultaten

 • Kletsbot, een empathische chatbot voor ouderen die zich thuis eenzaam voelen.
  Het merendeel van de testgroep zegt het in ieder geval gezellig te hebben gevonden om aan het onderzoek mee te doen. Wel vinden ze over het algemeen het hele concept nog wat ingewikkeld, vooral om uit te leggen aan anderen. De bot vraagt om een goede handleiding, ook om de regie in eigen hand te kunnen houden.
 • Na deze testfase werken we toe naar een prototype van de chatbot.
  Deze bot wordt bij een veel grotere groep mensen uit de doelgroep ingezet. Meerdere organisaties kunnen samenwerken aan een businesscase. Als het prototype en de businesscase ‘passend’ zijn, start de productiefase. Via de Zorgalliantie kunnen betrokken partners in een breder netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen participeren in de (doorontwikkeling) van Kletsbot, de empathische chatbot.

Onze partners

De projectpartners vormen samen een team en leveren vanuit hun eigen expertise waardevolle informatie voor het onderzoek.

 • HAN Zorgalliantie
 • HAN ​Lectoraat Networked Applications
 • Welzijnsorganisatie Malkander (Ede)
 • Onderneming: VOF Kletsbot

Achtergrond

De inzet van een chatbot is erop gericht de oudere zich beter te laten voelen door het aangaan van gesprekken met een chatbot, die op empathische wijze reageert op wat de oudere te vertellen heeft. De Kletsbot is een digitale chatbot of avatar op een smartphone, tablet, laptop of PC, of een 'echte' robot. Hij wordt aangezet of komt zelf in actie. Hij communiceert met de gebruiker, die zelf de eindregie heeft.

Contact over dit project?

Jonathan van Deutekom

 • 06 - 456 74 96
 • j.vandeutekom@han.nl
 • Projectleider HAN-Zorgalliantie

  Nieuws

  Promotieonderzoek Kim DonachiePsychosociale steun prostaatkankerpatiënten
  close-up drie mensen in gesprek

  ZwaartepuntFair Health

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Blijf op de hoogte Vraag onze nieuwsbrief aan

  Stuur een e-mail naar: Sandra.Wolf@han.nl

  studenten in gesprek kijkend op tablet