Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering

300651 Studenten bespreken aan tafel hun slimme rollator project met dr. Eric Velleman

We leven in een wereld waarin digitale hulpmiddelen een hoofdrol spelen en zich razendsnel ontwikkelen. Ze zijn van invloed op de manier waarop we werken, leren, reizen en winkelen. Maar wat als je door een (visuele) beperking moeilijk of niet mee kunt doen in de digitale samenleving?

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering heeft de ambitie dat nieuwe media- en technologie-toepassingen toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking. Zo is iedereen in staat volledig te participeren in de moderne, digitale samenleving.

Er is tijd en aandacht nodig om dit doel te bereiken. Tijd en aandacht voor de individuele burgers met een beperking om ze te ondersteunen in het gebruik van al die digitale hulpmiddelen. Om ze onder de knie te krijgen. Tijd en aandacht voor bedrijven om toegankelijke digitale producten te ontwikkelen. Zodat iedereen ze probleemloos kan gebruiken. Tijd en aandacht voor overheden en instellingen zodat burgers met hun diensten uit de voeten kunnen, ook mensen met een (visuele) beperking. Waardoor iedereen onderwijs of zorg kan krijgen.

 

Onze missie

Het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat wil bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van digitale toegankelijkheid, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast richt ons lectoraat zich op kennisoverdracht en netwerkontwikkeling. Onze missie is maatschappelijke ongelijkheid van mensen met beperkingen te verkleinen en de eigen regie voor mensen met een (visuele) beperking te versterken.

300643 Student Wouter geeft uitleg over het prototype van de slimme rollator

Samenwerkingsverband Bijzonder Lectoraat

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering is gestart door de HAN en expertiseorganisatie Bartiméus. Zij ambiëren samen met financier Bartiméus Fonds met het bijzonder lectoraat een verbreding van digitale toegankelijkheid binnen het onderwijs, onderzoek en werkveld.

  • Onderzoek

    Het lectoraat wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit doen we in de vorm van projecten, stages en onderzoeksopdrachten.  
  • Onze kennis

    Als lectoraat vinden we het belangrijk om onze kennis te verspreiden. Zo leveren we een structurele bijdrage aan het onderwijs en onderwijsontwikkeling. Resultaten van onderzoeken en projecten delen we graag.  

Bijzonder lectorEric Velleman

Eric Velleman (1960) is een gedreven onderzoeker en heeft de afgelopen 20 jaar een groot internationaal netwerk binnen het vakgebied inclusive digital design & engineering opgebouwd. Hij deed onderzoek naar de implementatie van digitale toegankelijkheid binnen van Nederlandse gemeenten en promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit Twente in 2018. Velleman heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd naar digitale toegankelijkheid van onder meer de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de zorg. Deze onderzoeken, in opdracht van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, College van de Rechten van de Mens en belangenorganisaties, werden besproken in de Tweede Kamer en in nationale media.

Naast zijn functie als bijzonder lector is Eric Velleman wetenschappelijk adviseur bij Stichting Accessibility en als innovatiedeskundige verbonden aan Bartiméus, de expertiseorganisatie voor mensen de slechtziend of blind zijn.

300628 dr. Eric Velleman, bijzonder lector Inclusive Digital Design en Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking

25 mei 2022Installatie

Op woensdag 25 mei vond de installatie plaats van Eric Velleman tot bijzonder lector Inclusive Digital Design & Engineering. De titel van zijn installatie is: Accessibility Agents and the future of Inclusive Digital Design and Engineering.

De bijeenkomst is in het Engels en is terug te kijken via YouTube.

358709 beeld uitnodiging installatie Eric Velleman

Contact

Eric Velleman

AcademieIT en Mediadesign

De Academie IT en Mediadesign bouwt aan een dynamische en innovatieve leeromgeving. Studenten en docenten werken er zij aan zij met onderzoekers en de beroepspraktijk. Alles draait hier om ontwerpen, ontwikkelen en experimenteren. We inspireren elkaar met ICT- en multimediatoepassingen.

  • HBO-ICT (voltijd en deeltijd)
  • Communication & Multimedia Design (voltijd en deeltijd)
  • Make IT Work 
cmd studenten projectwerk in ica lounge 1

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.