Onderzoek

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering biedt een onafhankelijke plek voor de groeiende behoefte aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van digitale toegankelijkheid.

300645 Studenten kijken in de klas naar een presentatie van hun project

Inclusief ontwerpen en bouwen van (digitale) middelen die we allemaal elke dag weer gebruiken, is een breed onderwerp. Wat we uiteindelijk willen, is dat inclusief ontwerpen -als vanzelf en natuurlijk- wordt gedaan. Bijvoorbeeld door bedrijven, instellingen en overheden als zij starten met het bedenken en leveren van (nieuwe) producten en diensten.

Inclusief ontwerpen wordt het nieuwe normaal

Inclusief ontwerpen gaat steeds meer de standaard worden. Er is in de samenleving toenemende aandacht voor toegankelijkheid. Nieuwe wet- en regelgeving heeft dit onder meer voor de overheid en het bedrijfsleven verplicht gesteld. Om deze verplichting handen en voeten te geven en beleid te ondersteunen, is onderzoek naar praktische oplossingen van groot belang. Het lectoraat wil hieraan een bruikbare bijdrage leveren. Dit zodat onder andere beleidsmakers bij bedrijven en overheden (waaronder de nieuwe vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken) uitvoerbare besluiten kunnen nemen.

Doelstellingen

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering wil inclusief ontwerpen en bouwen in Nederland een stap verder brengen. Daarom richten wij ons in de periode 2021-2025 op:

Projecten van Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering

Rapportagetool voor digitale toegankelijkheid

De WCAG-EM rapportagetool voor digitale toegankelijkheid is geupdatet en uitgebreid. Onderzoekers en ontwikkelaars van het HAN lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering (IDD&E) hebben aan dit herontwerp gewerkt. Deze tool ondersteunt auditors van websites bij het volgen van een stapsgewijs proces. Zo kunnen complete websites worden geëvalueerd en zijn de resultaten als gestructureerde rapportage te delen.

32148 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics

Kennispartners en netwerken

Het Bijzonder Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering is gestart door de HAN en expertiseorganisatie Bartiméus. Zij ambiëren een verbreding van digitale toegankelijkheid binnen het onderwijs, onderzoek en werkveld. Dat doen ze samen met financier Bartiméus Fonds.

Het lectoraat krijgt vorm en inhoud in nauwe samenwerking met een reeks van partners. In de eerste plaats de verschillende klantgroepen van Bartiméus en de opleidingen van de Academie IT en Mediadesign. Een voorbeeld van een samenwerkingspartner is Stichting Accessibility (voorheen Bartiméus Bedrijven en Maatschappij).

Wil je als bedrijf, overheid of instelling de resultaten van het onderzoek toepassen in producten en diensten? Daar is het praktijkgericht onderzoek en het op te bouwen netwerk relevant voor.

234455 null