Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

237733 twee mensen op blauwe bank

Verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daar doen we onderzoek naar, samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld.

Expertises

  • Professionalisering begeleiders
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • Netwerkgericht werken

Hoe kan het aangaan van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten verbeteren? Hoe kunnen we bijdragen aan de normatieve professionalisering van beroepskrachten in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking? En hoe zetten we ervaringsdeskundigen in? Dat zijn de onderliggende onderzoeksvragen die wij binnen dit lectoraat uitwerken.

  • Ons onderzoek

    Onze focus ligt enerzijds op het (leren) aangaan van een betekenisvolle verbinding van de professional met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. En anderzijds op de normatief ethische reflectie en oriëntatie op waarden vanuit professioneel oogpunt. 

  • Onze kennis

    Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Video over het lectoraat

Nieuws

ff2a8460-0cfe-11ee-9425-02565807075b Vrouwelijke studenten HAN International-Social-Work volgens een creatief vak drama op de HAN, Kapittelweg 33
Het vrijdagproject Art-based Communities"Een taal die we allemaal spreken is kunst"
233503 Verf op palet
56c696a8-0cf7-11ee-98a5-02565807075b blij confetti feest
26165f24-0cf3-11ee-8d36-02565807075b studenten groep werkoverleg man vrouw
Profiel Zorg van de voltijdopleiding Social WorkStudenten en onderzoekers houden elkaar scherp
3b889082-0ce6-11ee-8b0a-02565807075b
363271 tekstbalonnen maken voor onderzoekend handelen
Werken en leren in de gehandicaptenzorg“Sociaal Werk is een ambacht”
340605 Vriendinnen met armen om elkaars schouder
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
488ebaec-0cf8-11ee-b54f-02565807075b STERKplaats, Handreiking Jaheed

Onze lector

Lector
 

Maaike Hermsen

Interne overtuigingen, waarden en normen van begeleiders zijn bepalend voor de wijze waarop zij ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer vinden we gedrag ontregelend bijvoorbeeld of hoe kijken we naar mensen met een beperking? Welke (voor)oordelen leven er?

Begeleiders geven aan dat het helpt om die overtuigingen te kennen bij de zoektocht naar goede zorg en bij het aangeven van grenzen. In ons onderzoek dragen we bij aan het stimuleren van morele reflectie op het goede leven en op goede zorg voor (aankomende) professionals. Daarnaast proberen we met inzichten van ons inclusieve onderzoek de kwaliteit van de zorg te verbeteren door de mens met een verstandelijke beperking en zijn naasten centraal te stellen. 

826e366e-0cfa-11ee-870d-02565807075b onderzoek lector Ethiek verbinding verstandelijke beperking Maaike Hermsen
Maak kennis 

Onze onderzoekers

Het onderzoek van het lectoraat wordt uitgevoerd door leden van de kenniskring, onder verantwoordelijkheid van de (associate) lectoren. De kenniskring bestaat uit interne en externe leden die de behoefte van wetenschappelijke onderbouwing van hun vak delen. Intern gaat het om docenten en onderzoekers, verbonden aan de hbo- en masteropleidingen van de HAN Academie Mens en Maatschappij. Externe leden zijn professionals en onderzoekers gelieerd aan kennis- en onderzoeksinstituten.

Partners

Samenwerking op projectbasis:

Academie
 

Mens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot
Blijf op de hoogte
 

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document