Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

237733 twee mensen op blauwe bank

Verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daar doen we onderzoek naar, samen met partijen uit het werkveld. We bekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep.

Expertises

  • Professionalisering begeleiders
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • Netwerkgericht werken

Hoe kan het aangaan van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten verbeteren? En hoe kunnen we bijdragen aan de normatieve professionalisering van beroepskrachten in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking? Dat zijn de onderliggende onderzoeksvragen die wij binnen dit lectoraat uitwerken.

  • Ons onderzoek

    Onze focus ligt enerzijds op het (leren) aangaan van een betekenisvolle verbinding van de professional met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. En anderzijds op de normatief ethische reflectie en oriëntatie op waarden vanuit professioneel oogpunt. 
  • Onze kennis

    Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Video over het lectoraat

Nieuws

Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
90865 Groepsles
Onderzoek op zorgboerderijenDeelnemers aan het woord op de werkplaats
307160 Foto voor bij onderzoek op zorgboerderij, Dries de Moor
297218 STERKplaats Kapittelweg 33, STERKstudent en student Social Work werken samen.
Maaike Hermsen bij Kennisplein GehandicaptensectorBumpy moments: Herken jij ze al in jouw dagelijkse werk?
geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down
Verfkwasten voor schilderdoek
Studenten studeren in studiecentrum en maakt notitie, van bovenaf
meisje achter piano en meisje staand zingend muziektherapie
null

Onze lector

LectorMaaike Hermsen

Interne overtuigingen, waarden en normen van begeleiders zijn bepalend voor de wijze waarop zij ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer vinden we gedrag ontregelend bijvoorbeeld of hoe kijken we naar mensen met een beperking? Welke (voor)oordelen leven er?

Begeleiders geven aan dat het helpt om die overtuigingen te kennen bij de zoektocht naar goede zorg en bij het aangeven van grenzen. In ons onderzoek dragen we bij aan het stimuleren van morele reflectie op het goede leven en op goede zorg voor (aankomende) professionals. Daarnaast proberen we met inzichten van ons inclusieve onderzoek de kwaliteit van de zorg te verbeteren door de mens met een verstandelijke beperking en zijn naasten centraal te stellen. 

Onderzoek lector Maaike Hermsen

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van HAN SOCIAAL van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document