Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

237733 twee mensen op blauwe bank

Verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Daar doen we onderzoek naar, samen met ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld.

Expertises

  • Professionalisering begeleiders
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • Netwerkgericht werken

Hoe kan het aangaan van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten verbeteren? Hoe kunnen we bijdragen aan de normatieve professionalisering van beroepskrachten in de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking? En hoe zetten we ervaringsdeskundigen in? Dat zijn de onderliggende onderzoeksvragen die wij binnen dit lectoraat uitwerken.

Kom jij ook?Lectoraatsfestival Op de Proef!

Op vrijdagmiddag 16 juni organiseert het Lectoraat Ethiek van Verbinding met mensen met een Verstandelijke Beperking een festival vol mooie ervaringen, pareltjes van producten en lekkere proeverijen. Durf jij op een op een speelse manier de norm te bevragen?

  • NijmegenDatum: 16 juni van 12:00 tot 17:30
16jun
372794 Meisje blaast confetti weg
  • Ons onderzoek

    Onze focus ligt enerzijds op het (leren) aangaan van een betekenisvolle verbinding van de professional met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. En anderzijds op de normatief ethische reflectie en oriëntatie op waarden vanuit professioneel oogpunt. 

  • Onze kennis

    Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Video over het lectoraat

Nieuws

307102 studenten groep werkoverleg man vrouw
Profiel Zorg van de voltijdopleiding Social WorkStudenten en onderzoekers houden elkaar scherp
31687 null
363271 tekstbalonnen maken voor onderzoekend handelen
Werken en leren in de gehandicaptenzorg“Sociaal Werk is een ambacht”
340605 Vriendinnen met armen om elkaars schouder
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
413075 STERKplaats, Handreiking Jaheed
365594 onderzoek-ethiek-van-verbinding_Ambassadeursleergang_foto-Veerle-ter-Wal&Suzanne-van-Raaij_2022
Waardenkompas gehandicaptenzorgAls je waarden in conflict komen
31751 studenten op straat met kaartjes in hand
357700 Eindresultaat training visueel communiceren

Onze lector

LectorMaaike Hermsen

Interne overtuigingen, waarden en normen van begeleiders zijn bepalend voor de wijze waarop zij ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer vinden we gedrag ontregelend bijvoorbeeld of hoe kijken we naar mensen met een beperking? Welke (voor)oordelen leven er?

Begeleiders geven aan dat het helpt om die overtuigingen te kennen bij de zoektocht naar goede zorg en bij het aangeven van grenzen. In ons onderzoek dragen we bij aan het stimuleren van morele reflectie op het goede leven en op goede zorg voor (aankomende) professionals. Daarnaast proberen we met inzichten van ons inclusieve onderzoek de kwaliteit van de zorg te verbeteren door de mens met een verstandelijke beperking en zijn naasten centraal te stellen. 

433723 onderzoek lector Ethiek verbinding verstandelijke beperking Maaike Hermsen

Maak kennis Onze onderzoekers

Het onderzoek van het lectoraat wordt uitgevoerd door leden van de kenniskring, onder verantwoordelijkheid van de (associate) lectoren. De kenniskring bestaat uit interne en externe leden die de behoefte van wetenschappelijke onderbouwing van hun vak delen. Intern gaat het om docenten en onderzoekers, verbonden aan de hbo- en masteropleidingen van de HAN Academie Mens en Maatschappij. Externe leden zijn professionals en onderzoekers gelieerd aan kennis- en onderzoeksinstituten.

Partners

Samenwerking op projectbasis:

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau.Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

jongen zit op balie, meisje en student kijken naar kleine zorgrobot

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document