Onderzoek

We helpen de financiële adviesmarkt en de bedrijven die zij adviseren op weg naar sustainable ondernemerschap. We voeren daarvoor toekomstgericht en toegepast onderzoek uit. De kennis die we ontwikkelen brengen we in het onderwijs voor financieel adviseurs van de toekomst in.

twee handen met wereldbol en glas met geld en-plant

Onze onderzoeksthema's

We richten ons met onderzoek en advies op de volgende thema’s:

  • Waarde van advies
  • Adviesrol
  • Verandering van businessmodellen

Lopende onderzoeksprojecten

Financiële gezondheid

Zorgen over geldzaken en financiën hebben een negatief effect op je gezondheid. Wat kan een werkgever hierin betekenen? Welke mogelijkheden zijn er om medewerkers te ondersteunen? En hoe kan een financieel of fiscaal adviseur daarin faciliteren?

343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Onderzoek koplopers duurzaamheid

Wie zijn koplopers als het gaat om het verweven van duurzaamheid en meervoudige waardecreatie bij financieel en fiscaal advies? En wat kunnen anderen van hen leren?

453205 Stockfoto van papieren bootjes waarvan er een koploper is voor projectpagina van associate lectoraat Sustainable Finance and Tax

Ontwikkeling instrumenten meervoudige waarde van advies

Om de adviesmarkt te helpen invulling te geven aan meervoudige waardecreatie, ontwikkelt het associate lectoraat instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. De instrumenten worden in samenwerking met docenten, studenten en het werkveld ontwikkeld.

395619 selectie en plaatsing puzzel

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Duurzaam belastingadvies voor het MKB

Financieel en fiscaal adviseurs hebben een aanjagende en ondersteunende rol richting het MKB. Dat geldt bijvoorbeeld in de transitie naar een toekomstbestendige (duurzame) onderneming. Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax en het Register Belastingadviseurs (RB) slaan de handen ineen. Welke kansen zijn er voor de adviseur bij de duurzaamheidstransitie in het MKB?

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Meervoudige waardecreatie

Sustainability gaat over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen door meervoudige waardecreatie. Er ontstaan nieuwe businessmodellen, waarin duurzaamheid centraal staat. En waarin je niet alleen stuurt op economische waarde, maar ook op sociale en ecologische waarden. We gaan richting een circulaire economie. Het vraagt een andere mindset om de transitie naar sustainability vorm te geven.

Waarde van advies

Wat is de waarde van financieel advies bij de transitie naar sustainability binnen het MKB? Het is een van de vragen waar het associate lectoraat aan werkt. Zo willen we ook weten wat de waarde van financieel adviseurs in een circulaire economie is. Om dat te kunnen meten doen we onder andere onderzoek naar het kwantificeren van de waarde van advies. En hoe vertaalt zich dat naar meervoudige waardecreatie? Een belangrijke uitdaging voor de adviesmarkt is het tastbaar maken van het advies. En het aansluiten bij de behoefte van het MKB. Die behoefte op financieel gebied verandert voor ondernemers door de transitie naar sustainability. De waarde die adviseurs nu toevoegen is waarschijnlijk onvoldoende voor MKB-ers in de toekomst. De adviseur zal meer integraal en multidisciplinair naar een klant moeten kijken om hem goed te kunnen adviseren. Dat geldt zowel voor de fiscalist, de assurantie-en hypotheekadviseur als de accountant.

Verandering van businessmodellen

Welke nieuwe businessmodellen zijn er nodig voor financieel advies binnen het MKB om als adviesmarkt sustainable te kunnen zijn? Dat is de vraag waar dit lectoraat zich over buigt. Belangrijk daarbij is: hoe sustainable is het businessmodel van de financieel adviseur zelf? Leiderschap van adviseurs in de transitie naar sustainability vraagt om een voorbeeldfunctie. Het businessmodel van de financieel adviseur staat onder druk. Dit door onder meer regelgeving, digitalisering, veranderend klantgedrag en concurrentie. Verouderde business – en verdienmodellen vragen om innovatie. Als associate lectoraat willen we met onderzoek een bijdrage leveren aan het sustainable maken van de financieel adviseur als ondernemer.

Kunnen wij je helpen?

We willen met de inzichten uit het onderzoek kennis ontwikkelen. Kennis waarmee het onderwijs voor financieel adviseurs vernieuwd kan worden. We kunnen studenten en docenten ondersteunen in de ontwikkeling van hun vak en het onderwijs. Dit doen we door toekomstgericht maar ook toegepast onderzoek te doen. Daarnaast willen we met onze kennis en onderzoeken het bedrijfsleven (werkveld) helpen te innoveren naar duurzaam ondernemerschap.

Het Associate Lectoraat Sustainable Finance & Tax valt onder het Lectoraat Financial Control. Ben je benieuwd wat deze lectoraten voor je kunnen betekenen? Wil je praten over samenwerking? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.

Onderzoeksprojecten

Financiële gezondheid

Zorgen over geldzaken en financiën hebben een negatief effect op je gezondheid. Wat kan een werkgever hierin betekenen? Welke mogelijkheden zijn er om medewerkers te ondersteunen? En hoe kan een financieel of fiscaal adviseur daarin faciliteren?

343393 Foto van rekenmachine en stethoscoop voor projectpagina associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Onderzoek koplopers duurzaamheid

Wie zijn koplopers als het gaat om het verweven van duurzaamheid en meervoudige waardecreatie bij financieel en fiscaal advies? En wat kunnen anderen van hen leren?

453205 Stockfoto van papieren bootjes waarvan er een koploper is voor projectpagina van associate lectoraat Sustainable Finance and Tax

Ontwikkeling instrumenten meervoudige waarde van advies

Om de adviesmarkt te helpen invulling te geven aan meervoudige waardecreatie, ontwikkelt het associate lectoraat instrumenten die in de praktijk kunnen worden toegepast. De instrumenten worden in samenwerking met docenten, studenten en het werkveld ontwikkeld.

395619 selectie en plaatsing puzzel

Op de voet gevolgd: verduurzaming belastingstelsel

Kan fiscaal advies bijdragen aan de transitie naar duurzaamheid? Ja!, zegt het HAN associate lectoraat Sustainable Finance and Tax.

343394 Foto van rekenmachine en grafieken voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Duurzaam belastingadvies voor het MKB

Financieel en fiscaal adviseurs hebben een aanjagende en ondersteunende rol richting het MKB. Dat geldt bijvoorbeeld in de transitie naar een toekomstbestendige (duurzame) onderneming. Het associate lectoraat Sustainable Finance & Tax en het Register Belastingadviseurs (RB) slaan de handen ineen. Welke kansen zijn er voor de adviseur bij de duurzaamheidstransitie in het MKB?

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Transitie in woord en daadCentrum Meervoudige Waardecreatie

Het associate lectoraat is nauw verbonden aan het HAN Centrum Meervoudige waardecreatie (CMW). Vanuit het CMW wordt in co-creatie met werkveldpartners en studenten gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de regio.

Centrum Meervoudige Waardecreatie 2020