HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Leren met ICT

In gesprek met 2 AI-experts

In de maand van AI in het onderwijs mag een gesprek met 2 AI-experts uit het iXperium-netwerk natuurlijk niet ontbreken. In een boeiende podcast vertellen zij hoe ze aankijken tegen AI in onderwijs.

HAN Redactie
30 juni 2022
363264 kinderen op laptop
Lectoraat Leren met ICT

Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict

Eind mei verscheen de publicatie “Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict” van de Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict.

HAN Redactie
07 juni 2022
412197 Kennistafel coverfoto jongen en meisje
Lectoraat Leren met ICT

Gratis online AI-cursus voor onderwijsprofessionals

Werk jij in het primair of voorgezet onderwijs? Profiteer dan van de gratis onlinecursus over Artificial Intelligence (AI). In slechts 2 uur tijd krijg je de basisbegrippen op inspirerende wijze uitgelegd en toegelicht.

HAN Redactie
02 juni 2022
234454 null
Lectoraat Leren met ICT

Duurzame kennisontwikkeling

De afgelopen 3 jaar werkten 9 scholen uit het primair onderwijs samen met onderzoekers en mediamentoren in de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Half mei sloten deelnemers deze fase van de onderzoekswerkplaats feestelijk af in iXperium Nijmegen.

HAN Redactie
30 mei 2022
1e244df8-0cf8-11ee-838a-02565807075b Duurzame kennisontwikkeling iXperium. Katja en Letty.
Lectoraat Leren met ICT

Gepersonaliseerd leren met ict bij De Laak

Basisschool de Laak neemt deel aan de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs. Het designteam van De Laak onderzoekt hoe het rekenonderwijs voor alle leerlingen beter kan aansluiten bij het niveau van de individuele leerling en kan tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met inzet van ict hierbij.

HAN Redactie
24 mei 2022
363268 Po en Vo tablet kinderen
Lectoraat Leren met ICT

In de beleving leer je meer

Docent bij het Graafschap College, Jeroen de Graauw is deze maand gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

HAN Redactie
23 mei 2022
406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod
Lectoraat Leren met ICT

Innovatiefestival South by Southwest in Austin Texas

In maart bezochten docenten, onderzoekers, projectleiders en managers vanuit verschillende academies het innovatiefestival South by Southwest (SxSW) in Austin Texas. Hier geven futuristen over de hele wereld hun kijk op de toekomst van technologische ontwikkelingen. Op 19 mei kwamen de collega’s samen voor een netwerkbijeenkomst.

HAN Redactie
23 mei 2022
d7b50b82-0cf7-11ee-a854-02565807075b Clark, Dinet en Bas tijdens SxSW. iXperium
Lectoraat Leren met ICT

Masterclass digitale muziek in de klas

HAN Pabo studenten Lianne Neggers en Max de Vocht ontwikkelden en verzorgden de masterclass digitale muziek in de klas. Hoe kun jij als leraar digitale muziek inzetten in je onderwijs? En hoe past het in het onderwijs, met welk doel zet je het in? Kun je muziek ook programmeren? En kan iedereen digitale muziek maken?

HAN Redactie
21 mei 2022
407865 Digitale muziek in de klas.
Lectoraat Leren met ICT

Competenties en gedragsindicatoren voor hbo-docenten

Maandag 9 mei was er weer een bijeenkomst vanuit HAN Open Digital Horizons voor de contactpersonen van de verschillende academies waarbij collega’s aan de slag gingen met de Gedragsindicatoren Onderwijs met ict voor docenten in het hoger onderwijs.

HAN Redactie
19 mei 2022
405732 3D Printer tijdens bijeenkomst Ixperium competenties en gedragsindicatoren voor hbo- docenten
Lectoraat Leren met ICT

Resultaten Monitor Leren en lesgeven met ict bekend

Hoe wordt ict ingezet in het primair onderwijs en welke ontwikkelingen zien we hierin? Het iXperium/CoE geeft met een periodieke ‘monitor Leren en lesgeven met ict’ een overzicht van het niveau van de competenties en van het feitelijk lesgeven met ict. De resultaten van de meting van 2021 in het primair onderwijs zijn bekend.

HAN Redactie
12 mei 2022
Kind met robot