HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Leren met ICT

Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio

Onlangs heeft NRO de oproep ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio’ geopend, bedoeld voor bestaande netwerken die verder onderzoek willen doen naar een onderwijsvraagstuk in de regio. Vanuit het iXperium netwerk Primair onderwijs wordt een aanvraag ingediend.

HAN Redactie
20 februari 2022
32945 kind achter ipad met ouder
Lectoraat Leren met ICT

Leerlingen proeven aan HAN-opleidingen

Leerlingen uit de bovenbouw havo-vwo van het Lorentz Lyceum in Arnhem en leerlingen havo-3 van het Liemerscollege in Zevenaar hebben in de afgelopen dagen kennis kunnen maken met opleidingen van de HAN.

HAN Redactie
15 november 2021
353320 Startbijeenkomst leerlingen Liemers College
Lectoraat Leren met ICT

iXpod: Hoe krijg je leerlingen actiever en gemotiveerder?

Als je leerlingen actiever en gemotiveerder wilt krijgen is de autonomie van de leerling een belangrijke factor. Leraar Christel Janssen Steenberg vertelt in de nieuwe aflevering van iXpod hoe zij haar leerlingen meer autonomie geeft en samen met de leerlingen keuzes maakt hoe en waarmee de leerlingen aan de slag gaan.

HAN Redactie
19 oktober 2021
82163 studenten discussieren en luisteren
Lectoraat Leren met ICT

iXpeditie Maatwerk: serious game voor onderwijs op maat met ict

Met ict kunnen onderwijsinstellingen effectiever onderwijs creëren voor leerlingen en studenten, met een aanbod op maat. Maar hoe doe je dat? En met welke factoren moet je rekening houden? Serious game iXpeditie Maatwerk biedt uitkomst. Associate lector Leren met ict Anne-Marieke van Loon werd hierover geïnterviewd door Tech Gelderland.

HAN Redactie
12 oktober 2021
32540 ict studenten in de les
Lectoraat Leren met ICT

Scholen van a tot z betrokken bij masteropleiding (MOVEL)

Inmiddels heeft alweer een derde lichting studenten hun diploma van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) ontvangen. De opleiding is inmiddels door gegroeid van 10 studenten bij de start, naar 35 studenten die gestart zijn in september 2022. Bijzonder is dat scholen uit de regio van a tot z betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze opleiding.

HAN Redactie
17 september 2021
duo lacht
Lectoraat Leren met ICT

"Met ict sluit je beter aan bij de onderwijsbehoeften van leerlingen"

Ict is goed in te zetten voor onderwijs op maat en het geven van regie aan leerlingen. In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict in het Primair Onderwijs (OWP PO) wordt hier onderzoek naar gedaan. Verschillende basisscholen nemen deel in de OWP PO. Hoe passen die basisscholen de principes van zelfregie en differentiatie eigenlijk toe en welke ambitie hebben zij hierin? Dat lees je in de publicatie "Bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict" van de OWP PO.

HAN Redactie
20 juli 2021
kind achter ipad met ouder
Lectoraat Leren met ICT

Hoe werkt duurzame kennisontwikkeling in een onderzoekswerkplaats?

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO wordt intensief samengewerkt om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven. De focus hierbij ligt op duurzame kennisontwikkeling. Wat werkt goed en wat zijn aandachtspunten?

HAN Redactie
29 juni 2021
82164 studenten luisteren naar docent
Lectoraat Leren met ICT

Hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst zijn?

Digitale geletterdheid krijgt een vaste plek in het curriculum van Nederlands onderwijs. Maar hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst dan zijn? Verschillende lerarenopleidingen gingen er op 15 juni met elkaar over in gesprek.

HAN Redactie
29 juni 2021
30415 Drie studenten werken op laptop
Lectoraat Leren met ICT

AI in onderwijs

Kunstmatige Intelligentie (AI) in het onderwijs stond centraal tijdens een bijeenkomst van de HAN-leergemeenschap ASGARD. 'Wat kun je in het onderwijs probleemloos door AI laten ondersteunen en wat juist niet?'

HAN Redactie
25 juni 2021
234456 null
Lectoraat Leren met ICT

Pierre Gorissen nieuwe associate lector Leren met ICT

Het Lectoraat Leren met ICT heeft te maken met een toenemende vraag naar praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren met ict. Daarom stelde het College van Bestuur op 1 mei een tweede associate lector aan: Pierre Gorissen.

HAN Redactie
28 mei 2020
Lector Pierre Gorissen