Blended leren in een flexibel curriculum

Op 16 februari vond de HAN studiedag plaats voor alle opleiders, onderzoekers en ondersteuners van de HAN. Het algemene thema was dit keer: ‘Het verschil maken’, waarbij de Academie Educatie zich in de ochtend verdiepte in het thema 'Blended Leren en Opleiden in een flexibel curriculum'.

431740 Changemakercampagne, let's change the way we live, koe, dak, Rotterdam, vervreemding

Het onderwerp ‘flexibilisering van het onderwijs’ staat al enkele jaren hoog op de agenda van de Academie Educatie. Digitaal geletterde werknemers en studenten is namelijk éen van de speerpunten in het HAN Koersbeeld 2022-2028 en is verweven in het strategisch plan van de academie. Het doel van deze studiedag was om kennis te delen tussen de medewerkers en ze mee te nemen in de mogelijkheden en ontwikkelingen.

Samen het verschil maken

Aly Smelt, HAN directeur van de Academie Educatie, opende de dag en ging in haar toespraak in op de landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de HAN rondom gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Op het gebied van flexibilisering van curricula en het bieden van meer maatwerk aan studenten is de Academie Educatie een voorloper op de andere academies van de HAN, zo stelt Aly. Datzelfde geldt voor professionalisering in het kader van leven lang ontwikkelen. Dit succes is onder andere het resultaat van een goede, intensieve samenwerking in de driehoek van onderwijs, werkveld en lerarenopleidingen bij het ontwerp van curricula en daar mag dan ook met trots naar gekeken worden. “Het is mensenwerk: we maken samen het verschil,” zo besluit Aly.

portretfoto academiemanager Academie Educatie, Aly Smelt

Het is ingewikkeld, interessant en soms taai, maar we moeten het samen doen. Zo kunnen we het verschil maken.

Keynote Mariola Gremmen

Op het welkom door Aly Smelt volgde de keynote van Mariola Gremmen. Zij startte vorig jaar december als de nieuwe associate lector Leren met ict. In haar keynote vertelde ze over haar ervaringen met veranderkundige trajecten in het onderwijs met betrekking tot blended learning en ging ze in op de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs verbeteren en meer inzetten op gepersonaliseerd leren? Blended learning is volgens Mariola een manier om activerender en studentgericht onderwijs aan te bieden en op die manier het onderwijs te verbeteren. Desondanks blijft het een lastige taak: er is namelijk niet één recept dat bij alle opleidingen tot een passende mix van ingrediënten leidt. Door samen te ontdekken en te experimenteren wordt duidelijk welke ingrediënten passen in de mix van blended learning binnen een bepaalde opleiding.

480022 Portretfoto associate lector bij het Lectoraat Leren met ict Mariola Gremmen. iXperium

Experimenteren en van en met elkaar leren

Mariola benadrukt dat iedereen, of je nu de functie van docent, student, adviseur, leidinggevende, ict’er of een andere functie bekleedt, een rol heeft bij de organisatie van blended onderwijs. Het is van belang om iedereen vanaf het begin mee te nemen in het proces. Sámen ontwikkelen, kennisdeling door te experimenteren en zowel van als met elkaar leren zijn daarbij kernelementen. “Technologie biedt kansen om onderwijs te verrijken, maar wij moeten als mens de interactie met studenten aan blijven gaan,” aldus Mariola. Technologie moet een middel zijn om het onderwijs te ondersteunen en te verrijken, en niet het doel op zich. De interactie met de student is van essentieel belang om te achterhalen wat de behoeften van studenten zijn en te ontdekken hoe hier – met behulp van ict – op aangesloten kan worden.

Tot slot noemt Mariola: “De optimale mix voor blended onderwijs is niet altijd mogelijk. Wat bij het ene vak of de ene groep wel werkt, werkt bij het andere niet. Maar met een flinke dosis enthousiasme kom je een heel eind. Goed is goed genoeg, zolang je het samen blijft doen.”

De optimale mix voor blended onderwijs is niet altijd mogelijk. Wat bij het ene vak of de ene groep wel werkt, werkt bij het andere niet.

Workshops en kennisdeling

Na de keynote verspreidden de medewerkers zich over de verschillende workshops gericht op leren en lesgeven met ict, die deels verzorgd werden door onderzoekers en medewerkers van het iXperium, maar ook door externe samenwerkingspartners van de HAN. Zo vertelden Natasche Blijleven-Tebbe (onderwijskundige digitaal leren, staf Politieacademie) en Patrick Plum (juridisch docent, basispolitieonderwijs Eindhoven) in hun workshop hoe blended onderwijs vorm krijgt binnen de Politieacademie. Tanja Schrijnemakers en Maurice Hermens, studenten van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL), gaven een workshop over blended leren en Mariola Gremmen lichtte samen met associate lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool Suzan van Brussel het thema ‘docentenovertuigingen’ bij blended onderwijs toe.

Wie meer wilde weten over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs, kon terecht bij de workshop van Pierre Gorissen (associate lector Leren met ict). Daarnaast konden er podcasts gemaakt worden in de workshop van specialist Leren met ict Hilde Cuppen, lerarenopleider Engels Jenny Rose en leraaropleider Engels Elona Manders en vond er in het iXperiumlab de zogenoemde ‘iXperium Experience’ plaats. Tot slot maakten deelnemers aan de workshop ‘Oefenen van coachen in VR’, verzorgd door het bijbehorende iXperiumdesignteam en the Simulation Crew in samenwerking met iXperium Health, (nader) kennis met het oefenen van coachingsgesprekken met de virtuele cliënt Max.

Inspirerende studenten in Walk of Change

Het middagprogramma bood studenten een podium om te laten zien hoe zij al het verschil maken tijdens The Walk of Change. Zo toonde studente Aranka van der Cruijsen van de lerarenopleiding Aardrijkskunde hoe ze VR, videogames, aardrijkskunde en CKV aan elkaar verbonden heeft om leren op een andere, actieve en spelende manier mogelijk te maken. Daarnaast gaven Inger Rijke en Tara Verwer, studenten aan de lerarenopleiding, een presentatie over genderdiversiteit in het onderwijs en het belang van inclusief taalgebruik. Lisanne Herman vertelde over de Pop-Up School en vraaggestuurd Leren.

Het was mooi om te zien hoe ook deze studiedag gericht was op het opleiden met behulp van ict. Hoe we leerden van mooie voorbeelden van andere hogescholen en instituten en van elkaar. En hoe opleidingen en onderzoek steeds meer met elkaar verbonden raken in het onderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten over de strategische koers van de Academie Educatie, het HAN Koersbeeld of wat het lectoraat Leren met ict/iXperium Centre of Expertise voor jou kan betekenen? Kijk dan eens op deze pagina’s 
 
of blijf op de hoogte via onze nieuwsmail.