HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Academie Educatie

Sprong subsidie voor duurzamer onderzoek

De HAN en Fontys ontvingen samen een SPRONG-subsidie van € 400.000,- voor hun project Toekomstgericht Onderwijs. Opvallend: het bedrag is niet bestemd voor onderzoek naar onderwijsvernieuwing.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 februari 2020
Studenten HAN Pabo Arnhem kijken aandachtig naar laptop. Hun docent kijkt lachend toe.
Academie Educatie

Groot onderzoeksbudget voor onderzoek

Lector Loek Nieuwenhuis van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren gaat een groot praktijkgericht onderzoek leiden. Hij doet dat samen met dr. Lia Fluit van de Radboud Health Academy. Met een budget van €875.000,- wordt onderzocht wat nodig is om flexibele expertise bij hbo- en wo-studenten te ontwikkelen.

HAN Redactie
08 november 2019
Werkplekken met computers en studenten
Academie Educatie

Als leraar je professionele ruimte vergroten?

Leraren weten hoe moeilijk het kan zijn om bewuste pedagogische keuzes te maken en invloed uit te oefenen in klas of school. De werkdruk is hoog en de taken talrijk. Hoe houd je als leraar dan nog de regie in je beroep? En hoe kun je die vergroten voor meer plezier in je werk?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
07 oktober 2019
studenten in klas lokaal
Academie Educatie

Wat heb je als leraar nodig om goed te kunnen ontwerpen?

Ontwerpen is een belangrijke taak in het onderwijs. Leraren ontwerpen lessen voor de eigen klas, maar maken bijvoorbeeld ook ontwerpen als bijdrage aan schoolontwikkeling. Wat vraagt dat nou eigenlijk van de (toekomstige) leraar en lerarenopleiding?

HAN Redactie
09 juli 2019
toekomstlokaal
Academie Educatie

Programma voor formatief evalueren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig. Janneke van der Steen (HAN) onderzoekt met een RAAK PRO-subsidie hoe je komt tot een volwaardig programma van formatieve leeractiviteiten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 juni 2019
studenten in klas docent staat voor de klas
Academie Educatie

Toekomstige academische leraren (ALPO) nog beter in het zadel

Voor verandermanagement moet je niet alleen kennis hebben, maar ook vaardig zijn in delen, inspireren en motiveren. De nieuwe module Burgerschap van de ALPO is daarom zó samengesteld dat de theorie en praktijk van verandermanagament beide ruim aan bod komen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 juni 2019
studenten in klas docent staat voor de klas
Academie Educatie

Student als Partner in toetsing

Student als Partner werd enkele jaren geleden gelanceerd binnen de HAN en sindsdien is het min of meer hot. Hoe zit het met het samen werken / samen leren als het gaat om toetsing? We gaan in gesprek met Jeroen van der Linden: onderzoeker bij onze onderwijslectoraten, (docent) onderwijskundige en promovendus.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
13 mei 2019
Student maakt toets
Academie Educatie

Kennisbasis voor Lerarenopleiders weer up-to-date

Ze zal het zelf niet zeggen, maar associate lector Gerda Geerdink heeft een huzarenstukje geleverd. In drieënhalf jaar tijd werkte ze samen met Ietje Pauw aan de update van de lijvige Kennisbasis voor Lerarenopleiders. Dat deden ze niet in hun eentje: meer dan 170 collega’s uit Nederland, Vlaanderen en een enkeling uit Australië en Groot-Brittannie schreven mee.

HAN Redactie
13 mei 2019
docent klas studenten klaslokaal lessituatie, FEM commerciele economie, accountancy
Academie Educatie

Online onderwijs bij de scholen van de onderzoekswerkplaats

Scholen zijn bezig om afstandsonderwijs vorm te geven. Dit geldt ook voor de 9 basisscholen die participeren in de Werkplaats Onderwijsonderzoek Gepersonaliseerd leren met ict van het Ixperium. Associate Lector Anne-Marieke van Loon schreef over de eerste ervaringen.

HAN Redactie
24 april 2019
Lector Anne-Marieke van Loon
Academie Educatie

Programmatisch toetsen was dé oplossing om ons onderwijs te vernieuwen

Zoals bij veel opleidingen leeft ook bij de HAN-opleiding Ergotherapie de wens om het onderwijs steeds te vernieuwen en verbeteren. Voor Ergotherapie bleek de invoering van programmatisch toetsen de sleutel naar een propedeuse met gemotiveerdere en pro-actievere studenten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
22 april 2019
studenten luisteren