Werkplekleren: van werkomgeving naar leeromgeving

Welke aanpassingen in werkplekleren zijn nodig om als docent en student goed om te kunnen gaan met complexe vraagstukken? Dinsdag 21 maart was Wietske Kuijer, Lector Responsief Beroepsonderwijs, te gast in de middagshow van De onderwijsdagen en sprak zij over de veranderingen in werkplekleren.

470834 Header voor de onderwijsdagen van maart 2023

Wietske: "Werkplekleren is niet meer zomaar een stageplek voor studenten. Je ziet een duidelijke verschuiving. De werkomgeving wordt een leer-werkomgeving waar we met elkaar allemaal lerend zijn, en dus niet alleen de studenten. Vraagstukken op de werkplek zijn namelijk vaak complex en kun je niet meer in je eentje oplossen. Meerdere professionals moeten betrokken zijn en je moet leren om samen te werken. Daarnaast is er verbinding nodig: opleiding en werkveld moeten vervlechten om zowel het formele en informele leren te verbinden en daarbij om innovatie te bewerkstelligen. Het is goed om al die veranderingen aan student en opleider tegelijkertijd mee te geven".

3add08d6-0cf8-11ee-9742-02565807075b portret wietske kuijer lector Responsief Beroepsonderwijs

Opnieuw samen inrichten

Hoe gaan we dat nieuwe werkplekleren dan gezamenlijk inrichten? "Dat is nog een vraagstuk dat we de komende jaren gaan onderzoeken, want je moet het samen doen. Mooie voorbeelden zijn er al wel: zo zijn er samenwerkingsverbanden op verschillende strategische niveaus tussen opleidingen, werkveld en regio, bijvoorbeeld rondom de energietransitie. Of als we kijken naar de zorg, daar ontwikkelen zich labs en werkplaatsen waar al deze partijen samenwerken en leren. En wat moet een docent kunnen? De docent weet het ook niet altijd en moet leren daarmee om te gaan en ook lerend zijn. Ook de docent moet zijn gedrag aanpassen. Maar uiteindelijk gaan we samen beter aansluiten op de vragen van het werkveld. Daar zit de winst voor dergelijke nieuwe vormen van werkplekleren", aldus Wietske.

Meer weten?

Op de pagina van het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs vind je meer informatie.
De uitzending terugkijken? Dat kan hier!