Start Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg

Vanaf 1 september 2023 wordt het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen gecontinueerd onder de naam Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg.

09a55e68-0cfc-11ee-90dd-02565807075b Bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Van bijzonder naar regulier lectoraat

Deze verandering betreft de overgang van een `bijzonder’ naar een `regulier’ lectoraat en een bredere insteek voor de onderzoeken binnen het lectoraat: niet meer alleen gericht op persoonlijkheidsstoornissen maar op een brede populatie van de gezondheidszorg.

Vergroten van mentale gezondheid

Het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg richt zich op onderzoek naar vaktherapeutische interventies voor mensen ten behoeve van het vergroten van mentale gezondheid zoals welbevinden, zelfregie en veerkracht en het verminderen van hun psychische klachten en symptomen.

Werken in de driehoek

Dit lectoraat werkt samen in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk. Tussen de HAN Academie Gezondheid & Vitaliteit, specialist voor geestelijke gezondheid GGNet en andere praktijkpartners. De continuering geldt voor een periode van 6 jaar.

De missie van dit lectoraat is om vaktherapie te verduidelijken en te onderbouwen: voor cliënten, vaktherapeuten, andere betrokken professionals, studenten en docenten.

Ontwikkelingen gezondheidszorg

Lector dr. Suzanne Haeyen licht toe: “We sluiten in ons onderzoek aan op ontwikkelingen in de gezondheidszorg waar vaktherapie voor een brede groep binnen de gezondheidszorg wordt ingezet. We hebben aandacht voor het versterken van welbevinden naast het verminderen van psychische klachten. Ook sluiten we aan op actuele thematiek en bestaande kennisagenda’s”. 

229798 portretfoto bijzonder lector Suzanne Haeyen

Onderzoek doen in co-creatie

Voor de komende jaren is het belangrijk dat het lectoraat zich verder kan ontwikkelen om nóg beter te kunnen voldoen aan de brede vraag naar onderbouwing van vaktherapie. “Het doel van het lectoraat is om de kennis van de werking van vaktherapie te vergroten, om de praktijk en de goede zorg voor patiënten te versterken door deze vorm van therapie waar niet het woord voorop staat, maar het ervaringsgericht werken.” 

Samenwerking

Suzanne nodigt uit: “We willen onderzoek waar mogelijk vormgeven in co-creatie met de praktijkprofessionals, instellingen/praktijken en andere lectoraten of opleidingen uit de regio en daarbuiten. Zo sluiten we aan op vraagstukken uit de actuele praktijk. GGNet blijft voor het lectoraat een belangrijke en duurzame samenwerkingspartner. Daarnaast realiseren we graag ook andere samenwerkingen.”