Samen opleiden sterk in ontwikkeling

Ter gelegenheid van de Week van Samen Opleiden gaat projectleider Educatief-regionale samenwerking bij HAN Academie Educatie, Joke Kiewiet-Kester, in een podcast in gesprek met hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg, prof. dr. Patrick Kenis.

449662 Portretfoto van projectleider Joke Kiewiet in de hal van Ruitenberglaan 26 in Arnhem

Centraal in de podcast staat een zeer actueel thema voor het Platform Samen Opleiden & professionaliseren, namelijk de Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt uit de decemberbrief van minister Wiersma, over nieuw te vormen onderwijsregio’s.

Luister mee

Vanuit zijn wetenschappelijke expertise op organisatienetwerken en complexe maatschappelijke vraagstukken laat Patrick zijn licht schijnen over de onderwijsregio’s zoals beschreven in het bij de decemberbrief behorende werkplan. Wat valt hem op en wat weten we uit andere sectoren of eerder onderzoek? Welke aandachtspunten ziet hij voor deze landelijke ontwikkeling? Wat wil hij meegeven aan scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, schoolbesturen, MBO-instellingen en lerarenopleidingen die nu ook al samenwerken in verschillende netwerken, zoals de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren?

388460 Beeld tbv cursus podcast ontwikkelen en lanceren

De week van Samen opleiden

Omdat het deze week de landelijke Week van Samen Opleiden is, verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden vanuit HAN Academie Educatie.

8f6cb792-0ce5-11ee-9dc4-02565807075b Twee studenten maken een opdracht en vragen daar iets over aan de docent die kritisch nadenkt.

Meer nieuws in de serie Samen Opleiden

Masterclass Communiceren met Ouders

Wat mis je het meest als stagiair op onze scholen? Dat vroeg scholenkoepel Optimus PO vorig jaar aan alle afstudeerders. Met stip op 1: oefening in oudergesprekken. Nu is er de masterclass Communiceren met Ouders, ontwikkeld en verzorgd door Optimus én HAN Pabo.

510028 een vader, moeder en dochter op school

Zachtere landing voor beginnende leraren

Diploma op zak, en daar ga je dan: je eerste baan als leraar! Zeker de eerste jaren komen er heel wat uitdagingen op je pad. De vo-scholen in de regio Nijmegen maken de landing graag wat zachter. Onderzoek laat zien waar de kansen liggen.

905c0734-0ce5-11ee-b067-02565807075b Docent op het Citadel College loopt door het klaslokaal om vragen van de leerlingen te beantwoorden die de vinger in de lucht hebben.

LIO-huis: tijdelijk thuis bij opleidingsschool

Het lerarentekort: ook de Achterhoek heeft ermee te maken. Dus bedachten IN*oost, de HAN en de Radboud Docenten Academie het LIO-huis. Daarmee brengen ze wonen en stageplek dichter bij elkaar. Het werkt: studenten kiezen eerder voor een stage in de Achterhoek en sommigen gaan er niet meer weg.

30407 Docent staat midden in de klas en geeft uitleg aan zijn leerlingen die naar het smartbord kijken waar een wereldkaart op staat.

Kansen voor meer samen opleiden!

2 keer per jaar komen de projectleiders, school-en instituutsopleiders van de partnerschappen en samenwerkingsscholen vo en mbo in onze regio samen tijdens de IO/SO middag bij Academie Educatie. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ze elkaar en vindt volop kennisdeling plaats.

517329 Fotografie van de IO/SO studiemiddag voor de Academie Educatie april 2023