Kansen voor meer samen opleiden!

2 Keer per jaar komen de projectleiders, school- en instituutsopleiders van de partnerschappen en samenwerkingsscholen vo en mbo in onze regio samen tijdens de IO/SO-middag bij Academie Educatie. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ze elkaar en vindt volop kennisdeling plaats.

517329 Fotografie van de IO/SO studiemiddag voor de Academie Educatie april 2023

Op 6 april vond de 2e bijeenkomst van dit jaar plaats. De middag werd afgetrapt in het auditorium door sprekers van de HAN en Radboud Docenten Academie (RDA), die actief betrokken zijn bij de curriculumontwikkelingen van de instituten. 

Curriculumcommissie

Arnoud Aardema gaf namens de RDA een toelichting over de curriculumontwikkeling. Daarop aansluitend hield lerarenopleider bij de RDA, Lieke Jager, haar presentatie over de praktische toepassing van het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum in een partnerschap.  
Projectleider Flexibel Onderwijs bij de Academie Educatie, Lisette Haan, vertelde over het flexibiliseringstraject. Welke stappen zijn al gezet en waar staan we? Ook was er een showroom waar iedereen voor was uitgenodigd om te komen kijken en zijn of haar vragen te stellen. Vervolgens kon iedereen een keuze maken uit verschillende workshops. 

Procestool

Bij Rens Eikholt werd tijdens de workshop verkent hoe het procesmodel in te zetten is bij een goede leeromgeving voor zowel de HAN- als RDA student. Vragen die daarbij langskwamen waren: aan welke kernpraktijk (RDA) of leeruitkomst (HAN-AE) wil de student werken? Wat wil de student leren? Hoe creëren we werkplekleren dat daaraan bijdraagt? Hoe versterken leren op het instituut en op de werkplek elkaar?

Ik heb de workshop van Rens als zeer inspirerend en leerzaam ervaren. We hebben hierdoor weer ideeën opgedaan om de informatie te gebruiken voor een bijeenkomst met onze werkplekbegeleiders."

Kwaliteitsslag maken

Hedwig de Krosse gaf een workshop die gericht was op de begeleiding in de driehoek student-school-opleiding. De RDA wil komend jaar, in samenhang met de curriculumontwikkeling, een kwaliteitsslag maken in de begeleiding in de driehoek. Denk daarbij aan dat we op de verschillende momenten waarop de driehoek fysiek of ‘op papier’ bij elkaar komt, hoe het stagedossier werkt en hoe dat in de toekomst kan groeien, hoe de beroepsproducten terugkomen in het ontwikkelrapport van de stagebeoordeling en wat het integrale oordeel is.  

Dat samen opleiden tot stand komt in nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en de opleidingsinstituten, was duidelijk merkbaar. Vanuit beide perspectieven stonden de opleiders stil bij de nieuwe ontwikkelingen rond flexibilisering en curriculumontwerp binnen de Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie. De inbreng van eenieders expertise maakt die ontwikkelingen krachtig! De betrokkenheid van de deelnemers versterkt het gevoel van samen. "

Zorgvuldig beoordelen en beslissen

Lerarenopleider bij de Academie Educatie, Jaimy Blaney Davidson hield in 2 lokalen een kalibeersessie. Deze was gericht op de betrouwbaarheid van de beoordeling. Iets waar school- en instituutsopleiders een belangrijke rol in hebben. Om tot een betrouwbare beoordeling te komen is het belangrijk om continu en op verschillende niveaus de dialoog te voeren over het niveau dat we van studenten verwachten. Wanneer doen ze het goed, wanneer niet, waar baseren we ons oordeel op en kijken we met een gelijke bril naar het handelen van de student? We noemen deze dialoog kalibreren en het is een onmisbaar onderdeel van zorgvuldig beoordelen en beslissen. Aan de hand van videomateriaal werd er een mooie dialoog gevoerd die verschillende inzichten gaf. En tijdens de borrel voor goede nagesprekken zorgde.  

De week van Samen opleiden

Omdat het deze week de landelijke Week van Samen Opleiden is, verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden vanuit HAN Academie Educatie.

30399 Twee studenten maken een opdracht en vragen daar iets over aan de docent die kritisch nadenkt.

Meer nieuws in de serie Samen Opleiden

Masterclass Communiceren met Ouders

Wat mis je het meest als stagiair op onze scholen? Dat vroeg scholenkoepel Optimus PO vorig jaar aan alle afstudeerders. Met stip op 1: oefening in oudergesprekken. Nu is er de masterclass Communiceren met Ouders, ontwikkeld en verzorgd door Optimus én HAN Pabo.

510028 een vader, moeder en dochter op school

Zachtere landing voor beginnende leraren

Diploma op zak, en daar ga je dan: je eerste baan als leraar! Zeker de eerste jaren komen er heel wat uitdagingen op je pad. De vo-scholen in de regio Nijmegen maken de landing graag wat zachter. Onderzoek laat zien waar de kansen liggen.

30401 Docent op het Citadel College loopt door het klaslokaal om vragen van de leerlingen te beantwoorden die de vinger in de lucht hebben.

LIO-huis tijdelijk vlakbij opleidingsschool

Het lerarentekort: ook de Achterhoek heeft ermee te maken. Dus bedachten IN*oost, de HAN en de Radboud Docenten Academie het LIO-huis.

30407 Docent staat midden in de klas en geeft uitleg aan zijn leerlingen die naar het smartbord kijken waar een wereldkaart op staat.

Samen opleiden sterk in ontwikkeling

Ter gelegenheid van de Week van Samen Opleiden gaat projectleider Educatief-regionale samenwerking bij HAN Academie Educatie, Joke Kiewiet-Kester, in een podcast in gesprek met hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg, prof. dr. Patrick Kenis.

449662 Portretfoto van projectleider Joke Kiewiet in de hal van Ruitenberglaan 26 in Arnhem