Samen opleiden

Binnen de Academie Educatie leiden we studenten op tot leraren die bevoegd zijn om les te geven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en/of het mbo. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de scholen, in partnerschappen. Samen met deze opleidingsscholen geven we vorm aan Samen Opleiden.

30399 Docent met studenten

Binnen Samen Opleiden staan 2 rollen centraal:

1) de instituutsopleider is de docent van de lerarenopleiding.
2) de schoolopleider is de docent die vanuit de samenwerkende schoolbesturen de studenten begeleidt.

Samen leiden zij de studenten op tot startbekwame leraren. De studenten van de lerarenopleidingen komen de schoolopleiders niet alleen tegen op een school. Ook in de lessen op de opleiding staan de schoolopleiders soms voor de klas, omdat ze deel zijn geworden van het leerteam.

Samen opleiden, gezamenlijk profijt

Programmamanagers Samen Opleiden & Professionaliseren

Loes Nobbe en Nienke van der Wouw zijn Programmamanagers Samen Opleiden & Professionaliseren bij de HAN Academie Educatie. Zij bepalen samen met de scholen welke vraagstukken samen opgepakt worden en welke niet. Er zijn tal van voorbeelden van mooie samenwerkingen.

Loes Nobbe en Nienke van der Wouw

Het opleiden van toekomstige leraren vraagt steeds vaker om het verleggen van grenzen. Zo heeft een partnerschap van de 2e graads lerarenopleidingen een verbinding met onderwijs aan 10- tot 14-jarigen, waar ook het primair onderwijs bij betrokken is. En heeft een partnerschap van HAN Pabo een verbinding met het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen beide partnerschappen leiden we studenten op uit alle lerarenopleidingen van de Academie Educatie. Een mooie ontwikkeling die ons uitdaagt om over grenzen heen te kijken.

Loes Nobbe en Nienke van der Wouw

Netwerk Onderwijsprofessionals

In het leven van de (aspirant-)leraar is het afronden van de opleiding weliswaar een belangrijke mijlpaal, maar diens ontwikkeling gaat verder. Hoe kunnen we deze zo goed mogelijk stimuleren en faciliteren? Wie heeft hierin welke rol en waar vinden we elkaar? Hoe kunnen we gezamenlijk (schoolbesturen en opleidingsinstituten) bijdragen aan de positionering en professionalisering van (aspirant-)leraren in onze regio? En wat vraagt dat van de leraren, lerarenopleiders en onderwijsonderzoekers? Hoe gaan we op regionaal niveau om met de landelijke vragen rond kwaliteit en kwantiteit van leraren?  Nu Samen Opleiden steeds meer een vaste plek heeft in Nederland-onderwijsland, merken we dat we het daarbij niet kunnen laten. Het Netwerk Onderwijsprofessionals richt zich daarom op samen professionaliseren, innoveren en verder leren.

Partnerschappen

Het Netwerk Onderwijsprofessionals gaat uit van de partnerschappen Samen Opleiden (PO, VO en MBO). HAN Academie Educatie heeft een compleet scholennetwerk waarin schoolopleiders met instituutsopleiders samenwerken binnen het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierbij een overzicht van onze partnerschappen en partnerscholen:

Stages

Door het concept Samen Opleiden ervaren studenten van de lerarenopleidingen van de HAN verschillende vormen van werkplekleren. Ook de welbekende stage is daar al vanaf het 1e studiejaar onderdeel van.

Nieuws en artikelen Academie Educatie

Werken aan de kwaliteit van toetsing Gebruik en verbeter de digitale Toetsweb-Scan
54070 twee docenten vergaderen lachend
Telefoons internationaal
141473 Studenten en docent spelen met auto
434013 Studenten Civiele Techniek op studiereis in Berlijn
232301 Man eet popcorn terwijl hij film kijkt
Bindingsactiviteit toekomstige studentenWarm Welkom voor studenten tijdens HAN Summer Vibe BBQ
384317 Knoop doorhakken studiekeuze tussenjaar feestende jongeren
Terugblik Educatie Collegetour '22/'23Eric van 't Zelfde
498484 Portretfoto van Eric van 't Zelfde voor de Educatie Collegetour op 10 april 2023
141509 Docent wijst naar student

Educatie PRO

Om je vaardigheden te blijven ontwikkelen, heeft HAN Educatie voor docenten, werkplekbegeleiders, onderzoeksbegeleiders en schoolopleiders uit het middelbaar onderwijs, mbo en hbo in de regio een mooi aanbod van post-hbo cursussen, trainingen op maat, workshops, coaching en begeleide intervisie ontwikkeld.

33038 studenten luisteren naar uitleg

Leraar worden?Maak kennis met onze lerarenopleidingen

Wil je leraar worden? Voor de klas in het basisonderwijs of in het voorgezet onderwijs? Of leraar worden in de sport of in de zorg? Dan zit je goed bij de HAN. Wij bieden verschillende lerarenopleidingen aan in voltijd en deeltijd. Er is altijd een opleiding die bij jouw wensen, kwaliteiten én situatie past.

31558 vier studenten in klas lokaal

Academie Educatie

De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wil zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En: samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

close-up studenten en model

Contact

Loes Nobbe, programmamanager Samen Opleiden vo/mbo: loes.nobbe@han.nl

Nienke van der Wouw, programmamanager Samen Opleiden po en so: nienke.vanderwouwjacobs@han.nl