Masterclass communiceren met ouders

Wat mis je het meest als stagiair op onze scholen? Dat vroeg scholenkoepel Optimus PO vorig jaar aan alle afstudeerders. Met stip op 1: oefening in oudergesprekken. Nu is er de masterclass Communiceren met Ouders, ontwikkeld en verzorgd door Optimus én HAN Pabo.

510028 een vader, moeder en dochter op school

Wat is het probleem precies? Hella Kuijpers, schoolopleider binnen Optimus, schetst het met een paar pennenstreken: “Gespreksvaardigheid wordt op de HAN Pabo zeker aangeboden, maar toch voelen studenten zich vaak onvoldoende voorbereid op het voeren van oudergesprekken. De huidige afstudeerders hebben er bovendien te weinig (fysieke) vlieguren in gemaakt, door corona. 

Verbinding

Elske Linders kan die constateringen alleen maar bevestigen. Zij is, net als Hella, schoolopleider bij Optimus. En volgt daarnaast de master Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. “Ik onderzocht voor mijn opleiding de verbinding tussen de theorie op de HAN Pabo en de praktijk op onze scholen. Ook daarin gaven de studenten aan dat de communicatie met ouders aandacht behoefde.” 

Ook mijn onderzoek wees uit: oudercommunicatie behoeft aandacht’

Eyeopeners en aha-erlebnissen

Werk aan de winkel dus, voor Optimus én de HAN Pabo. De oplossing kwam in de vorm van de masterclass Communiceren met Ouders. Inmiddels is de vierde en laatste bijeenkomst achter de rug. De reacties van de deelnemers zijn zeer positief. In hun feedback buitelen woorden als ‘eyeopener’ en ‘aha-erlebnis’ over elkaar heen. Dat succes is vooral ook te danken aan Nicole Beijen, benadrukken Hella en Elske: “Zij is als instituutsopleider van de HAN onderdeel van ons team en heeft de masterclass samen met Elske ontwikkeld tot wat die nu is.” 

Instituutsopleider als spil

Hella en Elske slaan met dat compliment een bruggetje naar het Partnerschap Samen Opleiden, waarin de HAN en Optimus beide partner zijn. De scholenkoepel kan daardoor vijf instituutsopleiders inzetten, waaronder Nicole.  

Hella: “Instituutsopleiders als Nicole zijn een zeer waardevolle aanvulling: ze zijn de spil tussen het werkveld en de pabo.” Nicole was voor Elske dan ook een logische brainstorm-partner in de ontwikkeling van de masterclass. Elske: “Hoe ziet het HAN-aanbod qua gespreksvaardigheid eruit, waar zitten dan de hiaten en hoe vullen we die op? En daaruit ontstond de masterclass.”  

Over de masterclass

De masterclass bestaat uit 4 bijeenkomsten, die steeds ietsje meer de diepte in gaan. Opgebouwd volgens de lijnen van het handboek Gesprekscommunicatie, maar vooral boordevol praktijkvoorbeelden, vandaar de vele aha-erlebnissen bij studenten. Steeds opnieuw wordt de aangereikte kennis gekoppeld aan oefeningen, bijvoorbeeld in de vorm van een rollenspel. Met iedere bijeenkomst de geruststelling: wees niet bang voor uitglijers, want daar leer je alleen maar van. Eyeopeners zitten vaak in een klein hoekje, vertelt Elske: “Al bij de eerste bijeenkomst introduceerden we ‘het belletje’. Als dat rinkelde, moest iedereen bevriezen in de houding die hij of zij op dat moment had: Straal je openheid uit als je zit zoals je nu zit? Want die bewustwording is nodig: dat je houding (non-verbaal) onderdeel is van het gesprek.” 

Wat Samen Opleiden oplevert

Hella: “Dit hele traject laat heel goed zien wat de kracht is van Samen Opleiden. Onze behoefte om ‘iets’ te doen met oudergesprekken leidde tot een masterclass. Omdat we die samen met de HAN ontwikkelden, is er goede aansluiting op het bestaande aanbod van de opleiding.” Elske: “En als extra kers op de taart is ‘onze’ masterclass nu onderdeel van het afstudeerjaar op de HAN Pabo: iedereen die zijn eindstage loopt bij Optimus, kan hem binnen het curriculum volgen. Dát is Samen Opleiden!” 

De week van Samen opleiden

Omdat het deze week de landelijke Week van Samen Opleiden is, verschijnt er iedere dag een artikel over Samen Opleiden vanuit HAN Academie Educatie.

30399 Docent met studenten

Meer nieuws in de serie Samen Opleiden

LIO-huis tijdelijk vlakbij opleidingsschool

Het lerarentekort: ook de Achterhoek heeft ermee te maken. Dus bedachten IN*oost, de HAN en de Radboud Docenten Academie het LIO-huis.

30407 Docent legt klassikaal uit

Zachtere landing voor beginnende leraren

Diploma op zak, en daar ga je dan: je eerste baan als leraar! Zeker de eerste jaren komen er heel wat uitdagingen op je pad. De vo-scholen in de regio Nijmegen maken de landing graag wat zachter. Onderzoek laat zien waar de kansen liggen.

30401 Docent aan het lesgeven

Kansen voor meer samen opleiden!

2 keer per jaar komen de projectleiders, school-en instituutsopleiders van de partnerschappen en samenwerkingsscholen vo en mbo in onze regio samen tijdens de IO/SO middag. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten ze elkaar en delen vindt kennisdeling plaats.

517329 Fotografie van de IO/SO studiemiddag voor de Academie Educatie april 2023

Samen opleiden sterk in ontwikkeling

Ter gelegenheid van de Week van Samen Opleiden gaat projectleider Educatief-regionale samenwerking bij HAN Academie Educatie, Joke Kiewiet-Kester, in een podcast in gesprek met hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg, prof. dr. Patrick Kenis.

449662 Portretfoto van projectleider Joke Kiewiet in de hal van Ruitenberglaan 26 in Arnhem