CoE Sneller Herstel goed beoordeeld

Het Centre of Expertise Sneller Herstel heeft zich in juni onder de loep laten nemen tijdens een peer review. Katapult, een organisatie die publiek-private samenwerking stimuleert en faciliteert, gebruikt een ‘leren van elkaar model’ om zowel de sterke punten als de aandachtspunten en ontwikkelingsmogelijkheden van een Centre of Expertise te identificeren.

420353 Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het team dat de review uitvoerde, bestond uit professionals uit het bedrijfsleven, het onderwijs en het onderzoek en zijn werkzaam bij of voor Katapult. Allen hebben diepgaande kennis van het opzetten, verbeteren en in stand houden van samenwerkingsverbanden. Nadat ze alle achtergrondinformatie gelezen hadden en een hele dag met o.a. studenten, docenten, werkveldpartners, stafleden en leidinggevenden gesproken hadden, zijn zij unaniem van mening dat Sneller Herstel veel heeft bereikt de afgelopen jaren en zich de komende tijd nog sterker kan doorontwikkelen.

Relevant

In het eindrapport staan de bevindingen van de peer-review-commissie. Voorzitter van de commissie, Joost Degenaar vat samen: “Centre of Expertise Sneller Herstel wordt herkend en erkend door partners in de regio waar je moet zijn voor relevant en praktijkgericht revalidatieonderzoek en -onderwijs. Het CoE heeft de afgelopen 10 jaar duurzame relaties opgebouwd met partners. Sneller Herstel heeft een grote en waardevolle portefeuille in onderzoek.” 

Doorwerking onderwijs

Het reviewteam was vooral onder de indruk van het concept met innovatoren. “Nergens in het land zitten onderzoekers op structurele basis bij partners in de organisatie om praktijkgericht onderzoek te doen en vervolgens ook nog helpen dat te implementeren,” weet Joost uit ervaring en gaat verder. “We hebben de partners gesproken en die waren stuk voor stuk enthousiast. We zien dat de samenwerking tussen lectoren, docentonderzoekers, innovatoren en partners goed loopt.” Hierdoor heeft Sneller Herstel een goede doorwerking in het onderwijs.” 

Portretfoto van Joost Degenaar van Katapult

Programmamanager Sneller Herstel, Hans Kerstens beaamt: “Klopt, de verbinding met het onderwijs gebeurt onder meer via estafette-onderzoek, 2 masteropleidingen, een associate degree en minors.” Hans is zelf een sprekend voorbeeld. Hij is behalve programmamanager tevens innovator, promovendus en docent Fysiotherapie.
De driehoek zit heel goed verweven in dit CoE en Joost stelt dat Sneller Herstel daarmee goed bijdraagt aan de reputatie van de HAN. Joost: “De good practices rondom het innovatoren-concept nemen we mee en we zullen ongetwijfeld andere publiek-private samenwerkingen ter inspiratie tippen om contact op te nemen met Sneller Herstel.”

Centre of Expertise Sneller Herstel wordt herkend en erkend door partners in de regio waar je moet zijn voor relevant en praktijkgericht revalidatieonderzoek en -onderwijs.”

Ontwikkelpunten

Een peer review is bedoeld om met de ontvangen feedback verder te ontwikkelen. Hans vertelt: “Ons grootste ontwikkelpunt is dat we onszelf zowel intern als extern meer in de kijker moeten spelen. We zijn trots op projecten waar we in de lead zijn, maar vaak zijn we onderdeel van de aanvraag van een partner.” Ook daar mag Hans wat Joost betreft meer mee naar buiten.” Joost: “Als Sneller Herstel niet te bescheiden is en laat zien wat ze te bieden heeft, kan Sneller Herstel zich nóg sterker profileren als hét expertisecentrum voor revalidatie waar onderzoek, onderwijs en werkveld samenkomen.”

Portretfoto Hans Kerstens

Kansen

Waar het reviewteam nog echte kansen ziet liggen, is het op het gebied van verbinding met de 1e lijnszorg. De reviewcommissie ziet graag een sterkere verbinding met de 1e lijn. “Zorg vindt niet alleen bij ziekenhuizen plaats, maar juist zo dicht mogelijk bij huis,” weet Joost die tipt om sterker de verbinding tussen welzijn en zorg te leggen. “Die werelden komen dichter bij elkaar. Samenwerking met Centre of Expertise Krachtige Kernen ligt voor de hand."

Quote Hans: “Ons grootste ontwikkelpunt is dat we onszelf zowel intern als extern meer in de kijker moeten spelen.”

Feedback

Hans is direct aan de slag gegaan met de feedback van de review om een nog sterker Sneller Herstel neer te zetten. Half november zat hij met partners van het Centre of Expertise en het Zwaartepunt Smart Region om tafel over welke vragen er liggen in de markt en welke rollen nodig zijn om in co-creatie te werken aan de punten die uit de review naar voren kwamen.

Thematisch programmeren

In het nieuwe jaar gaat Sneller Herstel werken met thematische programmering.” Hans schetst: “Partner Klimmendaal denkt bijvoorbeeld over een platform om kennis en expertise uit te wisselen tussen 2e/3lijn zorgprofessionals en 1e lijn zorgprofessionals. Partner Radboudumc is tegelijkertijd bezig met een platform om kennis uit te wisselen rondom oncologie en voeding. Mooi als je samen kunt optrekken om kennisplatformen te ontwikkelen, in te richten en te onderhouden. Dan krijg je meer massa.”

Meer over Sneller Herstel

Wat is Sneller Herstel

Sneller Herstel is een groot en waardevol netwerk van grote en kleine partners en innovatoren en medewerkers van de HAN dat bijdraagt aan het oplossen van actuele, maatschappelijke zorggerelateerde praktijkvragen.

420353 Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel