Wat is het Centre of Expertise ‘Sneller Herstel’?

Sneller Herstel is een groot en waardevol netwerk van grote en kleine partners en innovatoren en medewerkers van de HAN dat bijdraagt aan het oplossen van actuele, maatschappelijke zorggerelateerde praktijkvragen.

420353 Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

De 8 innovatoren van het Centre of Expertise Sneller Herstel zijn door hun aanwezigheid bij de externe partners de spil in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Het zijn gepromoveerde docent-onderzoekers die 1 dag in de week meedraaien in de praktijk. Bij onder meer Radboudumc, Sint Maartenskliniek, Tolbrug, Klimmendaal, Attent, Siza, Pluryn, BUUR en Nijmegen-Noord. Ze staan bij hetzelfde koffiezetapparaat als artsen, paramedici, verpleging, verzorgenden, begeleiders en mantelzorgers waardoor ze zichtbaar en fysiek benaderbaar zijn. Ze horen dus wat er zoal op de werkvloer speelt, waardoor acties snel ingezet kunnen worden. 

Zorg vernieuwen

Hans Kerstens is programmamanager van Sneller Herstel en is tevens innovator bij Klimmendaal en SIZA. “Doordat we actief zijn in het werkveld, zien we welke vragen er in de praktijk liggen. Het werkveld vraagt Sneller Herstel regelmatig om hulp bij het opstellen van beleidsplannen of het ontwikkelen en uitvoeren van scholingen. Wij kijken hoe we een groot vraagstuk aan kunnen pakken en welke lectoraten en academies hier een bijdrage aan kunnen leveren. We helpen de zorg te vernieuwen en te verbeteren, wij zetten onderzoek op en helpen bij het behalen van doelstellingen zoals een Topcare-predicaat.”

We helpen de zorg te vernieuwen en te verbeteren, wij zetten onderzoek op en helpen bij het behalen van doelstellingen zoals een Topcare-predicaat.

Sneller Herstel als spil in de driehoek

Hans illustreert: “De innovatoren van Sneller Herstel staan in het midden van de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld waardoor zij kunnen aansluiten bij de verschillende interne en externe focusgebieden. Ze kijken van buiten naar binnen en andersom en zijn daardoor belangrijk voor zowel de partners als de HAN. Doordat de innovatoren onderling contact hebben, ontstaat een waardevolle kruisbestuiving tussen de innovatoren en tussen de partners.” 

Een uitgebalanceerd netwerk

Alle netwerkpartners van Sneller Herstel hebben een eigen netwerk met eigen specialisaties. Hierdoor ontstaan heel veel aan elkaar gelinkte zorg-, onderzoeks- en scholingsactiviteiten, waarmee de gezamenlijke ambities versterkt kunnen worden. Hierdoor kan snel impact en verbetering van zorg geïnitieerd worden. Sneller Herstel is daarmee een belangrijke motor van kennisontwikkeling en innovatie met betrekking tot revalidatiezorg, welzijn en participatie van burgers. Belangrijke uitgangspunten bij het doen van onderzoek zijn dat de opbrengsten doorontwikkeld moeten worden tot producten voor zorg en onderwijs, dus implementatie en disseminatie (verspreiding).

234460 null

Interprofessioneel estafette-onderzoek

Programmaleider en lector Neurorevalidatie Bert de Swart vult aan: "Revalidatiezorg is meestal complex en vraagt om intensieve, langdurige interprofessionele samenwerking. Dat betekent voor de HAN samenwerking met de verschillende opleidingen, lectoraten en academies. Voor het werkveld betekent dit afstemming binnen de zorgketens en voortdurend innoveren. Grote uitdagingen dus, die we met behulp van estafette-onderzoek oppakken.” 

Revalidatiezorg is meestal complex en vraagt om intensieve, langdurige interprofessionele samenwerking.

Positionering van Sneller Herstel

Het Centre of Expertise Sneller Herstel richt zich op maatschappelijke vraagstukken rondom de problematiek van mensen die door ziekte of aandoening ondersteuning nodig hebben op het gebied van revalidatiezorg zodat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij en een betekenisvol leven kunnen leiden. Het Centre of Expertise beslaat hiermee de hele zorgketen van 0e tot en met de 3e lijn en draagt bij aan het realiseren van de transities die daarin plaatsvinden (zoals de juiste zorg op de juiste plek en thuisrevalidatie). Sneller Herstel beweegt zich op het snijvlak van de ambities van de HAN en het werkveld. Het Centre of Expertise Sneller Herstel verbindt lectoraats-, academies-, en zwaartepuntoverstijgende (Fair Health en Smart Region) en doorsnijdende activiteiten binnen de HAN, met die van op revalidatiezorg gerichte zorginstellingen, onderzoekscentra en kennisinstellingen buiten de HAN.

Meer over Sneller Herstel

Wil je meer weten over Sneller Herstel of ben je op zoek naar expertise? Neem contact op met programmamanager en innovator, Hans Kerstens en profiteer van de structuur en het netwerk dat het Centre of Expertise Sneller Herstel opgebouwd heeft.