EAPRIL: thuis op de HAN

Op de vroege woensdagochtend verplaatsen ruim 400 mensen uit 25 landen zich over de gebouwen van de HAN. Het zijn bezoekers van de EAPRIL-conferentie, een 3-daagse voor iedereen die betrokken is bij (praktijk)onderzoek op het gebied van innovatie en leren. “Welkom thuis”, klinkt het enthousiast.

472110 EAPRIL conferentie 2022 op de HAN met lectoren Wietske Kuijer en Jos Sanders die de keynote verzorgen. Academie Mens en Maatschappij

Praktijkonderzoek


“We zijn terug en sterker dan ooit. Ik wens jullie een warm welkom in het mooie Nijmegen”. Het zijn de woorden van Nick Gee, aanstaand voorzitter van EAPRIL, the European Association for Practitioner Research on Improving Learning. Het streven van deze organisatie is het verbeteren van leerprocessen door praktijkgericht onderzoek, vanaf de eerste ervaringen van kinderen tot aan het werkplekleren van volwassenen. Een streven waar de HAN volledig achterstaat. “EAPRIL, en dus deze conferentie, doen recht aan het belang van onderzoek en innovatie in de praktijk”, zegt Maritza Gerritsen, voorzitter lokaal comité EAPRIL 2022 en onderwijskundige Social Work Deeltijd

Onderzoek, onderwijs, werkveld

Het thema van de EAPRIL conferentie 2022 is ‘Van traditionele onderwijsprogramma’s naar een leven lang ontwikkelen’. Daarbij richt de conferentie zich op de samenwerking tussen studenten, onderwijsprofessionals, onderzoekers en de arbeidsmarkt. Bridget Kievits, lid College van Bestuur van de HAN in haar opening: “Een leven lang ontwikkelen is een urgent thema. We moeten blijven leren om samen de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Denk aan klimaatverandering, de energietransitie en de groeiende maatschappelijke verschillen. We leiden studenten dan ook op tot zelfbewuste, reflecterende professionals die buiten de gebaande baden kijken. In toenemende mate zijn het werkende studenten die we flexibel onderwijs bieden. Onderzoek helpt ons onderwijs up-to-date te houden, maar ook om samen oplossingen te vinden voor vraagstukken uit de praktijk. Hiervoor moeten we interprofessioneel samenwerken.”

We moeten ons voorbereiden op veranderingen, op nieuwe taken en leren van deze nieuwe taken

Aanpassen en innoveren

Op de Kapittelweg start Dr. Sui Lin Goei met een keynote over hoe docenten leren van hoe hun studenten leren. Dat doen ze door zelf mee te doen. Tegelijkertijd is de collegezaal op de Laan van Scheut gevuld met mensen die luisteren naar het verhaal van Jos Sanders en Wietske Kuijer-Siebelink. Deze HAN-lectoren slaan een brug tussen educatie en hrm. In hun verhaal gaat het over het aanpassingsvermogen en het creëren van sterke leer- en werkomgevingen in tijden van veranderingen. “We moeten ons voorbereiden op veranderingen en op nieuwe taken. Van die nieuwe taken moeten we leren”, vertelt Jos. “Dat vraagt om aanpassingsvermogen en innovatie. Anders kan een professional niet veranderen. Ook een organisatie en het werk zelf heeft dit nodig.” 

Deelnemers van de EARPIL 2022 conferentie
Deelnemers van de EARPIL 2022 conferentie

Leren in authentieke omgevingen

Dat aanpassingsvermogen begint bij de opleidingen. Studenten moeten leren hoe zich omgaan met veranderingen in hun werkveld en met wie, en hoe, ze dan samenwerken. Wat werkt om studenten deze aanpassingservaring te laten opdoen? “Dat kan door studenten op een authentieke werkplek aan complexe taken te laten werken. In verschillende leerwerkomgevingen samenwerken met elkaar, maar ook met professionals, klanten of burgers, biedt hen een uitgebreid scala aan ervaringen”, vertelt Wietske. Jos: “De snelheid van de veranderingen vragen daarbij om de bereidheid om een leven lang te leren. Om werkomgevingen aantrekkelijk te maken om te blijven leren. En natuurlijk ook om regelmatig te reflecteren en te kijken of we met elkaar nog de juiste richting op gaan.”

EAPRIL op de HAN

Binnen de HAN werken docenten, onderzoekers en studenten aan up-to-date onderwijs. Dat doen ze door praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Hierbij houden ze korte lijnen met collega-onderzoekers en het werkveld. Daarom stond de hogeschool, in het bijzonder de Academie Mens en Maatschappij, vooraan om deze conferentie van 23 tot en met 25 november 2022 te organiseren. EAPRIL is een organisatie met een stevige basis en is zeer ervaren in het organiseren van zulke grote evenementen. Dat maakt het voor de HAN extra aantrekkelijk. “Veel HAN-medewerkers met een onderwijskundige functie zijn lid van EAPRIL. Ze ontmoeten elkaar jaarlijks op de conferentie. Dit is afgelopen 2 jaar natuurlijk niet op locatie mogelijk geweest en juist daarom is het extra bijzonder om weer veel mensen bij elkaar te brengen", vindt Maritza. De deelnemers komen uit verschillende werkgebieden, van het primair onderwijs tot het hbo en hrm. De interesse ligt altijd bij het verbeteren van leerprocessen door middel van praktijkgericht onderzoek. "Veel presentaties worden dan ook gegeven door onderzoekers die zelf nog met hun voeten in de klei staan, bijvoorbeeld als docent of trainer.”

Ook deelnemers blijven leren

Met ruim 200 presentaties, workshops, casestudy’s, discussietafels en 4 keynotes krijgen de deelnemers veel inspiratie aangeboden. Maritza: “Ik hoop dat meer mensen zien wat in de landen om ons heen gebeurt rondom het verbeteren van leerprocessen en hoe we kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in professionele onderzoeksnetwerken. EAPRIL faciliteert dit soort netwerken al jaren in de vorm van een aantal clouds. Elke cloud heeft daarin een eigen thema. De conferentie is dus zeker niet het einde. Voor veel bezoekers is het een begin van nieuwe professionele vriendschappen. Hopelijk hebben we na 3 jaar de laagdrempelige onderzoekscommunity van EAPRIL weer nieuw leven hebben ingeblazen!”