Jos Sanders

Hoe maken we een leven lang ontwikkelen voor iedereen iets vanzelfsprekends? Daar doe ik onderzoek naar. Het blijkt dat positieve leerervaringen daarbij een belangrijke rol spelen. Leren moet zinvol zijn. De doorbraak op Leven Lang Ontwikkelen begint met inzicht in positieve leerervaringen die mensen opdoen.

Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan jos sanders

Sinds februari 2018 ben ik als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan verbonden aan de HAN. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar ervaring met het uitvoeren en leiden van toegepast wetenschappelijk en praktijkgericht (actie)onderzoek naar duurzame inzetbaarheid.

De rode draad in mijn onderzoek? De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zowel beleid als interventies gericht op verduurzaming van de inzetbaarheid van met name praktisch geschoolden. Ik promoveerde aan de Universiteit Maastricht op dit thema. Naast mijn functie als lector werk ik onder anderen als senior research scientist bij TNO.

Over Jos

Expertises:

  • Leven lang ontwikkelen
  • Human Resource Management
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Arbeid en Organisatie Psychologie
  • Loopbaanontwikkeling

LectoraatLeren tijdens de Beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Projecten

Pilot skillshub Euregio

Binnen dit project verkennen de projectpartners HAN, Gemeente Nijmegen, Stadt Moers en Stadt Duisburg tezamen met relevante stakeholders de basis voor een Euregionale skills based arbeidsmarkt. Het is een project binnen het Kaderproject People to People INTERREG VA Deutschland-Nederland.

collega's in gesprek op kantoor

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

groep mensen achter laptop informeel

Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

twee mannen en vrouwen in gesprek

House of Skills, Condities voor een Krachtige Leerwerkomgeving - Slimme werkplekken

House of Skills onderzoekt hoe je een leerwerkomgeving creëert waarbij het om skills gaat in plaats van diploma’s. Dit zorgt voor een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen. Ook ontwikkelt ze de ‘Krachtmeting’: een meetinstrument voor die op skills gerichte leerwerkomgeving.

twee vrouwen in gesprek

Publicaties

Bekijk publicaties van lector Jos Sanders.

Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan jos sanders

Nevenfuncties

Op het moment vervul ik de volgende redactionele en bestuurlijke taken:

  • Senior research scientist bij TNO, team future of work
  • Lid redactie Tijdschrift voor HRM
  • Lid redactie Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
  • Lid Raad van Advies Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid
  • Lid MT House of Skills Metropoolregio Amsterdam

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom zwaartepunten, schrijf je in op onze nieuwsbrief om maandelijkse updates te ontvangen met de gang van zaken.

null