Staat er straks een robot voor de klas?

Associate-lector leren met ict, Pierre Gorissen leverde een bijdrage aan de jaarlijkse Opleiden editie van De Compliance Officer waarin hij ingaat op de ontwikkelingen rond AI in het onderwijs. Staat er straks een robot voor de klas ter vervanging van de leraar? En wat betekent dit voor leerlingen?

141487 Student filmt student
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Pierre vertelt in zijn bijdrage dat ict in het onderwijs zeker niet betekent dat leerlingen of studenten altijd alleen maar achter een laptopscherm zitten. De toepassingen zijn heel divers en samen leren is dan ook mogelijk.

Met ict de wereld verkennen en verbeteren

Denk aan het gebruik van Bee-Bots (kleine gele robotjes die kinderen zelf gemakkelijk kunnen programmeren) om sommen te leren maken. Of het gebruik van LEGO Mindstorm om samen robots-oplossingen voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit of milieu te ontwerpen en te programmeren. En via Augmented Reality (AR) kunnen leerlingen met hun iPad of telefoon eenvoudig video’s en 3D-modellen weergeven bovenop boeken op papier die ze aan het lezen zijn. Leerlingen kunnen zo hun wereld verkennen en uitdagingen oplossen. “Die verschillende mogelijkheden is waar we in het iXperium naar op zoek gaan.”

Kennis van AI

"Leerlingen worden niet vanzelf ict-vaardig. En ook (toekomstige) leraren weten niet vanzelf hoe ze leerlingen daarbij kunnen helpen. Dat geldt ook voor de mogelijkheden van Kunstmatige Intelligentie (AI) en het gebruik ervan in het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat ze hier kennis over opdoen. Dat kan bijvoorbeeld via de Nationale AI-cursus waarvan nu ook een versie speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar is. Daarmee kun je redelijk eenvoudig een beeld krijgen van het onderwerp. Belangrijk, ook nu, is om vanuit de visie op onderwijs aan slag te gaan met ict en AI."

Leerlingen worden niet vanzelf ict-vaardig. En ook (toekomstige) leraren weten niet vanzelf hoe ze leerlingen daarbij kunnen helpen.

De Compliance Officer

Lees de hele bijdrage van Pierre Gorissen, associate lector leren met ict en verbonden aan het iXperium (in de jaarlijkse Opleiden editie van De Compliance Officer). 

iXperium

Het iXperium is een brede netwerkorganisatie op het gebied van leren en lesgeven met ict. Het lectoraat Leren met ict van de HAN werkt hierin samen met lerarenopleiders, leraren uit alle sectoren van het onderwijs, studenten, ict-experts aan kennisontwikkeling op het gebied van het vormgeven van een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.

 

32944 Kind met robot