Nieuwkomers in het jubileumjaar: docent Sandra Bregar

De HAN bestaat 25 jaar, maar sommige docenten zijn net nieuw, zoals Sandra Bregar. Al vroeg was ze enthousiast over sociaal werk. Ze studeerde in geboorteland Slovenië, in Finland en in Oostenrijk. Door les te geven aan de HAN wil ze die kennis en de ervaring delen met studenten. 7 vragen aan Sandra over haar werk en haar studenten.

315681 Banner met collega Sandra Breger in het kader van HAN 25 jaar

Wat is je professionele achtergrond?

"Mijn leven lang ben ik enthousiast over sociaal werk. Dat bracht me ertoe om me in te schrijven voor het programma 'International Doctoral Studies in Social Work' (INDOSOW) aan de Faculteit voor Maatschappelijk Werk van de Universiteit van Ljubljana in Slovenië. Tijdens INDOSOW studeerde ik ook geesteswetenschappen en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Jyväskylä in Finland en volgde ik doctorale zomerscholen van de St. Pölten University of Applied Sciences in Oostenrijk. Daarnaast nam ik deel aan verschillende internationale conferenties, congressen en seminars voor maatschappelijk werk, waar ik ook presentaties verzorgde, en gaf ik lezingen aan de Faculteit voor Maatschappelijk Werk in Ljubljana."

"Tijdens mijn doctoraalstudies deed ik internationaal onderzoek naar ervaring met onvrijwillige kinderloosheid, ethische vragen rond geassisteerde conceptie en psychosociale vruchtbaarheidsbegeleiding in Slovenië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ik publiceerde in 'Socialno delo', het peer-reviewed tijdschrift voor sociaal werk. Daarnaast ontwikkelde ik de eerste praktische richtlijnen voor Sloveense psychosociale (vruchtbaarheids)adviseurs. Na de studie deed ik nog medisch-maatschappelijke werkervaring op in het Universitair Medisch Centrum Maribor in Slovenië."

Waarom werk je bij de HAN?

"Het geeft me energie om nieuwe kennis in de praktijk te integreren. Daar richtte ik me tijdens mijn promotieonderzoek dan ook op. Door les te geven aan de HAN kan ik de ervaring en kennis benutten die ik tijdens mijn promotieonderzoek en in de praktijk heb opgedaan. Ik geloof dat lesgeven inspirerend, bevredigend en tegelijkertijd uitdagend is. Het stelt me ​​in staat om elke dag creatief te zijn en mezelf continu te ontwikkelen. Het is een voorrecht om contact te maken met studenten en een veilige plek te bieden voor groei en verkenning."

Beschrijf je functie eens?

"Ik ga aan de slag als docent niveau 2 voor eerstejaars bachelorstudenten die zijn ingeschreven voor het International Social Work-programma in Nijmegen. Ook ga ik bachelorstudenten adviseren en (mede)begeleiden. Studenten leren over interculturele gespreksvaardigheden, presentatievaardigheden en schrijfvaardigheid. Ze raken vertrouwd met sociaal werk, methodologie en leren actuele problemen, zaken en uitdagingen in het sociaal werk aan te pakken. Ook leren de studenten hoe ze professioneel kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale kwaliteit in een gemeenschap, bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap in Nijmegen, of doven in Nederland. Hun belangrijkste focus zal liggen op het verbeteren van de sociale kwaliteit binnen dergelijke gemeenschappen. Ik begeleid studenten in hun studieloopbaan bij het leren in het werkveld. Een belangrijk onderdeel van de baan is dat ik een onderzoekende en innovatieve houding van studenten stimuleer en dat ik aandacht heb voor kwaliteit."

231035 International Week Health and Social Studies. horizontaal

Wat zijn je persoonlijke kwaliteiten?

"Ik ben assertief, ondersteunend en volhardend. Ik ben erg enthousiast over sociaal werk, beschik over goede sociale vaardigheden en ben een teamplayer."

Wat vind je leuk aan het werken met hbo-studenten?

"Het is een voorrecht om de kans te krijgen jonge geesten positief te beïnvloeden en ze ruimte te bieden voor inspiratie, groei en verkenning. Door studenten les te geven, kan ik ze ondersteunen om hun volledige potentieel te bereiken, hun passie en doel te vinden. Het stelt me ​​in staat om elke dag creatief te zijn en met hen de inhoud inspirerend en interessant te maken. Studenten zijn onze partners. Zij zijn de toekomstige professionals die mensen en gemeenschappen zullen empoweren, sociale verandering en cohesie zullen bevorderen en in het algemeen zullen bijdragen aan een betere toekomst."

De HAN is het archetype ontdekker. Herken je dat?

"Om kwaliteit te behouden moeten we bij de HAN samenwerken, nieuwe ideeën verkennen, kennis ontwikkelen en wederzijds professionele verantwoordelijkheid nemen. Samenwerking, respect en vertrouwen - zowel tussen hogescholen als tussen studenten en docenten - vormen een goede basis voor groei, inspiratie en leren. De HAN werkt samen met een uitgebreid netwerk van bijna 300 partneruniversiteiten. Hierdoor is internationale samenwerking, uitwisseling van studenten en verkenning van verschillende internationale contexten mogelijk. Het stelt professionals in staat om ideeën en praktijken uit te wisselen en actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Kortom, ga aan de slag!"

Wanneer heb je een goede en slechte dag als leraar?

"Het gaat goed als ik in staat ben studenten met een onderzoekende en innovatieve houding te betrekken en de hoeveelheid geplande stof af te ronden. Vooral als de verantwoordelijkheid voor leren en onderwijzen wordt gedeeld tussen mij en de studenten, aangezien zij actieve partners zijn in dit proces. Veel moeilijker is het als ik het gevoel heb de verbinding met de studenten te verliezen en ze passieve deelnemers zijn geworden. Het motiveert me dan wel om nieuwe creatieve oplossingen te vinden, waardoor ze meer betrokken raken."