Wietske Kuijer aangesteld als nieuwe lector Responsief Beroepsonderwijs

Hoe ontwikkelen beroepsopleiders hun kennis en vaardigheden om studenten in het beroepsonderwijs nog beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt? Dat is waar Wietske Kuijer-Siebelink met haar team onderzoek naar doet nu ze door het HAN CvB is aangesteld als lector Responsief Beroepsonderwijs bij de HAN Academie Educatie.

343414 Portret, onderzoek

Goed beroepsonderwijs is onderwijs dat kan inspelen op veranderingen in het werkveld. Van initieel opleiden tot leven lang ontwikkelen. Onderwijs dat beroepsbeoefenaren opleidt die vanuit een stevige kennisbasis flexibel en innovatief kunnen handelen. Maar die ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen durven te kijken en hun verantwoordelijkheid nemen om het vak en vakgebied vooruit te helpen.

Over Wietske Kuijer

Wietske Kuijer is als gepromoveerd onderzoeker in 2005 gestart als docent en onderzoeker bij de HAN.Ze kent het (beroeps)onderwijs dus uit de praktijk. Ze beschikt over ruime ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs. Zo was Wietske de afgelopen jaren werkzaam als hoofddocent bij het HAN Instituut Paramedische Studies en was ze senior onderzoeker bij het samenwerkingsverband Publieke Zaak. Hier was haar belangrijkste focus grensoverstijgend samenwerken, leren en opleiden. In diezelfde rol is ze in 2020 actief betrokken geweest bij het onderzoek naar de werkzame mechanismen van het strategisch organiseren van werken in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld, dat samen met het lectoraat Beroepspedagogiek werd gedaan. Ook is - en blijft - ze betrokken bij het door NRO gesubsidieerde landelijke project Adapt at Work: flexibel hoger onderwijs. Wietske is daarnaast nog verbonden als assistant professor aan de Radboudumc Health Academy. Hier doet ze onderzoek naar innovatief leren en opleiden in de zorg.

141476 Student krijgt uitleg bij machine
Beroepsonderwijs in de praktijk

De focus van het lectoraat Responsief beroepsonderwijs

Het Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs vervangt het Lectoraat Beroepspedagogiek, maar continueert praktijkgericht onderzoek op de thema's Responsief beroepsonderwijs, Werkplekleren en Beroepspedagogiek. Het leren en werken met verschillende stakeholders rondom authentieke vraagstukken én het werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk zijn hierbij een belangrijk onderwerp. Met het onderzoek wil het lectoraat:

  • een bijdrage leveren aan goed beroepsonderwijs,
  • een bijdrage leveren aan het verstevigen van de wetenschappelijke kennisbasis 
  • een bijdrage leveren aan de lerarenopleidingen, de Academie Educatie en aan de HAN.

Praktijkgericht onderzoek bij de Academie Educatie

Wietske Kuijer en haar team werken enthousiast in de driehoek onderwijs-werkveld-onderzoek. Daarin zijn alle activiteiten gericht op het kwalificeren en professionaliseren van nieuwsgierige, zelfbewuste onderwijsprofessionals in het beroepsonderwijs en het samen ontwikkelen en delen van kennis. De academie is er dan ook trots op hier met dit nieuwe lectoraat een bijdrage aan te leveren.

Het is niet voor niets dat onze collega's uit de Gelderse ROC's betrokken waren bij de werving van een nieuwe lector. Net als Loek Nieuwenhuis zal ook zij een actieve rol spelen in onze gezamenlijke Gelderse Professionaliseringsagenda, waarin leraren, lerarenopleiders en onderzoekers samenwerken aan de beste docenten voor het beroepsonderwijs. We wensen Wietske veel succes!