Technische bedrijfskundigen nodig voor maakindustrie

Wat kan er beter in het maakproces van een product? Wat betekent dat voor het productieproces? En hoe krijg je die verandering voor elkaar? Met deze vragen houdt de technisch bedrijfskundige zich bezig. Bij de HAN is de studie Technische Bedrijfskunde met name gericht op deze vragen in de maakindustrie.

Sander Kregel en Ard Oudhuizen bij Verheij Metaal aan het werk vor stage Technische Bedrijfskunde

Waarom kies je voor Technische Bedrijfskunde?

Het gaat om concrete technische producten, die je kunt ‘vastpakken’. Ard Oudhuizen en Sander Kregel zijn allebei 3e-jaars student Technische Bedrijfskunde aan de HAN. Zij kozen voor deze studie, omdat deze breed van opzet is.

"Je combineert technische kennis en managementvaardigheden. Dat biedt je als student de mogelijkheid om na je afstuderen bij een grote verscheidenheid aan bedrijven aan de slag te kunnen. Bijvoorbeeld als projectleider, productontwikkelaar, bedrijfsleider, productiemanager en nog veel meer!"

Hoe zijn Ard en Sander hun studie begonnen?

In hun 1e en 2e studiejaar hebben Ard en Sander naast theorielessen met medestudenten aan themaprojecten gewerkt in opdracht van bedrijven en organisaties. Ze leerden praktisch hoe je een eigen bedrijf opzet (de Student Company) door een product te bedenken met alles wat daarbij hoort:

  • Financiering rondbreien
  • Producent zijn
  • Afzetmarkt vinden
  • Omzet creëren
  • Marketing doen van je product

Hoe verliep bij hen het 3e jaar Technische Bedrijfskunde?

Ard liep in het eerste deel van zijn 3e leerjaar stage bij Verheij Metaal in Ulft. Vanuit het Lectoraat Lean. "Ik heb onderzoek gedaan om te kijken of het mogelijk is bij Verheij een digital shadow in te voeren. Een digitale kopie van een productieproces. In mijn geval om te kijken of er een verkorting van de doorlooptijd in het productieproces mogelijk is."

Ard en Sander liepen een half jaar 3 dagen per week stage voor een project bij Verheij. Sander vertelt: "Het onderzoek van Ard bood aanknopingspunten voor verdere studie. Zoveel aanknopingspunten dat we er samen met een student van Embedded Systems Engineering en een student van Werktuigbouwkunde aan hebben gewerkt."

Sander Kregel en Ard Oudhuizen bij Verheij Metaal aan het werk vor stage Technische Bedrijfskunde
Ard en Sander liepen een half jaar stage voor een project bij Verheij (foto: Erik van 't Hullenaar)

Wat deden Ard en Sander tijdens hun stage?

"We brachten de doorlooptijden in kaart door het verzamelen van data", legt Ard uit. “Op basis daarvan konden we gericht kijken of en hoe we kunnen sturen om het proces te optimaliseren. Concreet hebben we bijvoorbeeld bij het lasersnijden gemeten hoe lang en intensief een machine wordt gebruikt, wat de productie is, hoeveel afval er overblijft et cetera. Dat deden we ook bij het kanten. Dat is het met een kantbank in een bepaalde hoek buigen van metalen."

Sander vult hem aan: "Het uiteindelijke doel was om stapsgewijs een bedrijfsproces te realiseren dat in hoge mate is geautomatiseerd. En waarin alle onderdelen zo op elkaar zijn afgestemd dat alles op de beste manier functioneert met maximale productie van de hoogste kwaliteit."

Is dat gelukt?

Ard en Sander knikken eensgezind. "Uiteindelijk wel. De data die we hadden, sloten niet goed aan bij het bestaande planningssysteem. Om aan goede data te komen, hebben we hulp gehad van een student Embedded Systems Engineering en Werktuigbouwkunde. Zij brachten de machines fysiek en wat betreft informatie in kaart. Toen we alle data hadden, hebben we een integraal digitaal model gebouwd, dat het hele maakproces omvat. Hierdoor loopt het productieproces van Verheij Metaal beter!"

Bron: TechGelderland