Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn ontvangt accreditatie

De eigen ervaring als cliënt in de GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke zorg of welzijn inzetten om andere mensen te helpen bij hun herstel? Dat kan met de nieuwe opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn van HAN University of Applied Sciences. Onlangs is de opleiding geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgaan) en mag de opleiding in september 2021 van start.

pratend in klaslokaal

Nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn

Studenten van de opleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn hebben herstelervaring als cliënt en leren deze persoonlijke ervaring inzetten bij herstelondersteuning. Na 2 jaar is de student ervaringsdeskundige op niveau 5 in zorg en welzijn. Met de opleiding leren de studenten over een grote diversiteit aan problematiek: armoede- en schuldenproblematiek, psychiatrische problematiek, sociale uitsluiting, verslaving, jeugdzorg, huiselijk geweld en ondersteuning aan NAH en mensen met een lichamelijke beperking.   

Steeds vaker zetten zorg- en welzijnsorganisaties ervaringsdeskundigen in. De persoonlijke ervaringen helpen professionals meer begrip en kennis te ontwikkelen. De vraag naar ervaringsdeskundigen groeit in Gelderland en omgeving. Deze vraag is het startpunt geweest voor de Academie Mens en Maatschappij om het initiatief te nemen om een associate degree opleiding te starten op dit gebied. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het werkveld, zijn samen met ervaringsdeskundigen vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding, waardoor het echt aansluit bij de behoeften vanuit de organisaties en de ervaringsdeskundigen zelf.  

Dat de opleiding ontwikkeld is op vraag van het werkveld, is een van de sterke punten volgens het NVAO-panel. Daarnaast noemden ze de aansluiting bij landelijke kaders en de goede begeleiding als sterke punten. De deeltijdopleiding Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn start in september 2021.