Verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg gebundeld op Nursing Science Nijmegen

Nursing Science Nijmegen is het nieuwe gezamenlijke platform voor het verbinden van de krachten op het gebied van verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Het onderzoek is praktijkgericht en draagt bij aan betere patiëntenzorg en versterking van het opleiden van studenten en professionals. Het HAN Kenniscentrum Duurzame Zorg en IQ healthcare Radboudumc werken samen met regionale en landelijke gezondheidsinstellingen en met (internationale) onderzoeksnetwerken.

patient arm afbinden

Samenwerking Nursing Science Nijmegen

'De samenwerking in het netwerk biedt veel mogelijkheden voor de combinatie en uitvoering van praktijkgerichte en wetenschappelijke onderzoeken, projecten en activiteiten', stellen Lilian Vloet, HAN-lector Acute Intensieve Zorg en Hester Vermeulen, hoogleraar Verplegingswetenschap bij Radboudumc en IQ Healthcare, als betrokken 1ste contactpersonen. Voorbeelden hiervan zijn op de nieuwe site Nursing Science Nijmegen te vinden.

De plannen, in samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, zijn onder meer:

  • Gezamenlijke refereerbijeenkomsten en andere vormen van kennisdeling organiseren
  • Verdere samenwerking en netwerkvorming, onderzoekstrajecten en subsidieaanvragen
  • Verdere ontwikkeling van klinische carrièrepaden en functieprofielen

Nursing Science Nijmegen organiseerde op 9 november 2018 de netwerkbijeenkomst van het ZonMw programma Tussen Weten Doen II over het inbedden van onderzoeksresulaten in onderwijs en praktijk. Op het gebied van Implementatie, Patiëntparticipatie en Basiszorg blijkt al veel in gang gezet en de 'parels' hiervan zijn gepresenteerd.

Kennis delen is kracht

'Patiënten en burgers, zorgprofessionals, beleidsmakers, docenten en studenten ondersteunen bij het realiseren van doelmatige, persoonsgerichte, toegankelijke en ethisch verantwoorde zorg'. Dit is volgens Hester Vermeulen het uitgangspunt. Met het oog op het gezamenlijke initiatief voor Nursing Science Nijmegen voegt Lilian Vloet daaraan toe: 'Kennis is macht, maar kennis delen is kracht'.

In de rubriek 'Wie wij zijn' staan de gegevens van de onderzoekers die de volgende organisatieonderdelen in het programma van Nursing Science Nijmegen vertegenwoordigen:

· Acute Intensieve Zorg

· Wijkverpleging

· Innovatie in de Care

· Organisatie van Zorg en Dienstverlening

· e-Health paramedische beroepen

· Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg

Ook aansluiten bij dit platform of meer informatie?

De contactpersonen zijn: